Flere i Oslo velger å gå med munnbind. En rekke land påbyr eller anbefaler bruk av munnbind. Norske myndigheter har likevel ikke anbefalt folk å bruke det til nå. Folkehelseinstituttet kommer med en kunnskapsoppsummering om bruk av munnbind i løpet av få dager.

Det er effektivt å beskytte ansikt og øyne mot virus, også for folk flest

Men å holde god avstand, gjerne mer enn to meter, er den aller viktigste du kan gjøre for å unngå å bli smittet. Dette viser en oppsummering av all tilgjengelig forskning på virussmitte.

Munnbind eller ikke. Én meters avstand – eller to?

Rådene for hvordan vi best kan unngå å bli smittet av koronaviruset er forskjellig fra land til land.

I mange land er det nå påbudt eller anbefalt å bruke munnbind. Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert dette fortløpende. Til nå har de ikke rådet folk flest å bruke munnbind om vi ikke vet at vi selv eller andre er smittet.

FHI holder nå på med en kunnskapsoppsummering på dette området. Den vil bli presentert denne uka.

I alt 172 studier

Nå har en gruppe internasjonale forskerne gjort en stor samlestudie om smitte. Denne er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet.

Forskerne har tatt for seg i alt 172 studier fra 16 ulike land.

De har gått gjennom studier som har sett på spredning både av det nye koronaviruset, SARS- og MERS-viruset.

Avstand er viktigst

Det er noen ting forskerne er mer sikre på enn annet, etter å ha undersøkt så mange studier, nemlig at den beste måten å unngå å bli smittet er å holde avstand til andre mennesker.

Vi bør holde minst én meter avstand, men aller helst to. Og hvis mulig, enda mer, skriver forskerne.

Smitten skjer gjennom dråper som kommer inn i øyne, nese eller munn og spesielt når folk hoster eller nyser. Dette kan skje direkte eller ved at vi tar på en overflate som er forurenset av virus.

Befinner du deg mer enn én meter unna en smittet, er risikoen 3 prosent for at du selv får viruset.

Risikoen øker til 13 prosent om du er nærmere enn én meter.

For hver ekstra meter opptil tre meter, halveres risikoen.

Munnbind er effektivt – også for folk flest

Forskerne finner også at bruk av bekyttelsesutstyr gir en betydelig beskyttelse mot å bli smittet av virus.

Det gjelder både for helsepersonell og allmennheten generelt.

Her gir dataene forskerne litt mindre grunn til å være skråsikker fordi studiene er forskjellig utformet. De konkluderer likevel med at de tror at hvis det brukes riktig, så kan folk flest ha nytte av å beskytte munn og nese mot virus.

De tror likevel at bruk av ansiktsmasker er viktigst for dem som jobber i helsevesenet. Og at masker som er av medisinsk standard, som åndedrettsvern, er mer effektivt enn munnbind.

Men brukt riktig kan også åndedrettsvern og munnbind som består av mange lag være effektive for å beskytte allmennheten.

Beskyttelse av øynene også viktig

Vern av øyne gir en ytterligere beskyttelse mot virus. Både ansiktsskjermer, vernebriller og briller gir lavere risiko for smitte.

Deksler som beskytter øynene og ansiktsmasker kan beskytte både helsepersonell og folk flest mot viruset, hevder forskerne.

Men de påpeker at selv om beskyttelsesutstyret brukes riktig og i kombinasjon, gir de ikke fullstendig beskyttelse.

Andre tiltak, som håndvask, er også helt avgjørende for å redusere smitten.

Kommer snart med kunnskaps-oppsummering

Leder for seksjon for resistens og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet (FHI) Hanne-PMerete Eriksen-Volle kjenner til denne studien. Hun synes den er interessant.

– Den viser det vi allerede vet, nemlig at det å holde avstand er veldig viktig, sier hun.

– Det er heller ikke tvil om at bruk av beskyttelsesutstyr er viktig når vi står overfor kjente tilfeller av smitte. Vi diskuterer om bruk av dette har noen særlig effekt ute i samfunnet, blant folk flest. Vi holder på med en kunnskapsoppsummering på dette området. Den vil bli presentert denne uka, sier hun.

Noen begrensninger

Til tross for at dette må regnes som en stor studie minner den internasjonale forskergruppen om at den har begrensninger.

Først og fremst var ikke alle studiene som er med i analysen randomisert, noe som er gullstandarden innen forskning.

De fleste studiene som er tatt med i gjennomgangen kom fra studier av SARS- og MERS-viruset.

De fleste studiene var gjort i helsevesenet.

Effekten av hvor lenge folk var eksponert for smitte var heller ikke spesifikt undersøkt.

Kilde:

Derek K. Chu, m.fl: Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis, The Lancet 1. juni 2020

Powered by Labrador CMS