320 000 ukjente virus

Det finnes en urovekkende stor mengde uoppdagede virus, bare i pattedyr, ifølge ny beregning. Hvor mange som kan smitte til mennesker og bli pandemier er høyst uvisst.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fjærfe sjekkes for H7N9 i Kina. (Foto: Colourbox)

For første gang har forskere beregnet hvor mange ukjente virus som kan finnes i dyr ute i naturen – og som vi mennesker ennå ikke kjenner til.

- I årtier har vi stått overfor trusselen om framtidige pandemier, uten å vite hvor mange virus som ligger på lur rundt oss.

- Endelig har vi et gjennombrudd, og det er ikke snakk om millioner av ukjente virus, bare noen hundretusen, sier forsker Peter Daszak i en pressemelding.

Han er leder for den ideelle organisasjonen EcoHealth Alliance, som blant annet jobber med global helse.

Organisasjonen er med på beregningene av virustallene, sammen med ialt 21 forskere fra USA, Mexico og Bangladesh. Resultatene er publisert i tidsskriftet mBio.

En vanskelig øvelse

Det er vanskelig å foreta beregninger av ukjente størrelser, så det er usikkerhet knyttet til estimatet på 320.000 virus.

Forskerne påpeker da også at et mål med arbeidet var å vise hvordan slike beregninger kan gjøres.

Forskerne har kombinert undersøkelser i felt med statistiske analyser. I det minste har man noe å bygge videre på, og det kan saktens være nødvendig.

Mer enn 75 prosent av infeksjonssykdommene har oppstått blant dyr i naturen og senere hoppet videre til mennesker.

Virusene smitter med varierende letthet mellom mennesker.

Kjente og fryktede eksempler, ikke sjelden med høy dødelighet, er SARS, hiv, ebola og fugleinfluensa.

Les også: Svineinfluensa funnet i sjøpattedyr

SARS forårsakes av et coronavirus, og den nye varianten ser nå ut til å kunne smitte mellom mennesker. (Foto: CDC/Wikimedia Creative Commons)

Truer helsen , koster dyrt

- Med den teknologi vi rår over i dag, er det ikke umulig at man i min levetid kan oppleve at samtlige av de ennå ukjente virusene på planeten kan identifiseres, fortsetter Daszak optimistisk i pressemeldingen fra EcoHealth Alliance.

Nye virus skaper stor sosial bekymring og påvirker folks helse. Også stabiliteten i økonomien kan trues, ifølge forskerne.

Et konkret historisk eksempel som trekkes fram er SARS, der det er blitt anslått at de økonomiske tapene utgjorde et sted mellom 15-50 milliarder dollar.

Fargelagt avbildning av Ebola-virus ved hjelp av et elektronmikroskop. (Foto: CDC) (Foto: CDC)

Selv om det krever ressurser å finne nye virus, bemerker forskerne at dette vil koster mindre enn pengesummene som må på bordet i en pandemisituasjon, som ved svineinfluensaen H1N1. 

De anslår en minimumspris på 1,4 milliarder dollar for å identifisere 85 prosent at de 320 000 hittil ukjente virusene hos pattedyr.

- For tilfeldig

- Sett i et historisk lys har tilnærmingen vår til å finne nye virus vært for tilfeldig. Det vi vet om virus i dag gjelder i hovedsak mikrobene som allerede har hoppet over til dyr eller mennesker og gitt sykdomsutbrudd. 

 - Men omfanget av virus i dyr ute i naturen, inkludert de som kan true oss mennesker, er mye større, sier medforfatter Simon Anthony ved Columbia University.

Han mener at det blant annet trengs et mye mer systematisk og tverrfaglig arbeid for å forstå  hva som driver, og styrer virusmangfoldet.

Og ikke minst; hva som gjør at virus blir en alvorlig sykdomstrussel for oss mennesker.

Referanse:

Simon J. Anthony, m.fl.  A Strategy To Estimate Unknown Viral Diversity in Mammals. 3 September 2013. mBio vol. 4 no. 5 e00598-13.  doi: 10.1128/mBio.00598-13

Powered by Labrador CMS