Bakgrunn: Fakta om campylobacteriose og Campylobacter

Termofile (varmeelskende) Campylobacter er en gruppe bakterier hvorav noen kan gi opphav til sykdom, spesielt hos menneske.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Husdyr og ville fugler og dyr er hyppig friske bærere av disse bakteriene som skilles ut med avføring.

Agens og smittemåte

Campylobacter er en gruppe bakterier hvorav noen, spesielt de som kalles termofile (”varmeelskende”), som C. jejuni, C. coli og C. upsaliensis, kan gi opphav til sykdom, spesielt hos mennesker.

Husdyr og ville fugler og dyr er hyppig friske bærere av Campylobacter og bakteriene skilles ut med avføring og smitter via forurenset mat eller vann og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker.

Campylobacter formerer seg vanligvis ikke i mat, men kan overleve lenge ved kjøleskapstemperatur. Frysing fører til sterk reduksjon i antall bakterier.

 Forekomst

Bakteriene er vanlige over hele verden. C. jejuni er den vanligste varianten hos fjørfe og storfe, C. coli finnes oftest hos gris, mens C. upsaliensis finnes hyppigst hos hund og katt. Campylobacter isoleres ofte fra ubehandlet overflatevann.

Campylobacteriose hos dyr

Voksne dyr blir sjelden syke av bakterien, men diaré kan forekomme hos unge individer.

Diagnostikk

Prøvemateriale fra dyr og mat kan undersøkes med spesielle dyrkingsmetoder for å se om Campylobacter er tilstede. Man kan også benytte mer følsomme metoder, spesielt der man forventer få bakterier.

Forebygging og kontroll

Norske myndigheter overvåker Campylobacter hos norske slaktekyllinger. Dette innebærer at alle slaktekyllingflokker som slaktes før de er 50 dager gamle, prøvetas ca. 4 dager før slakting. Slakt fra flokker som man vet er positive før slakting, blir varmebehandlet, eller frosset i minst 3 uker før omsetning.

Overvåkingen viser at det er en stor sesongmessig variasjon i forekomsten av positive flokker med over 20 % positive flokker om sommeren. De fleste av disse oppdages imidlertid før slakting og produktene fra disse flokkene blir dermed frosset eller varmebehandlet slik at bakteriene uskadeliggjøres.

Dersom man påviser Campylobacter i bearbeidede produkter som ikke krever varmebehandling før de spises, vil produktene bli trukket fra markedet. Campylobacter skal ikke forekomme i spiseklar mat.

Campylobacteriose hos mennesker

Infeksjon med Campylobacter (campylobacteriose) er den vanligste registrerte årsaken til bakteriell tarmsykdom hos mennesker i Norge. Symptomer er diaré (kan være blod- og slimtilblandet), feber og magesmerter.

Inkubasjonstid er vanligvis 1 – 10 dager, og ca 20 % av de syke vil ha symptomer i over en uke. Alvorlige ettersykdommer (for eksempel Guillain-Barrés syndrom) kan forekomme. Dødsfall er svært sjelden.

Om lag halvparten av tilfellene i Norge skyldes smitte innenlands og i Norge er risikofaktorer funnet å være konsum av ikke-desinfisert drikkevann, konsum av fjørfeprodukter kjøpt rått, dårlig hygiene under grillmåltider og ved tilberedning av fjørfeprodukter, uhygienisk kontakt med husdyr samt konsum av upasteurisert melk.

Les mer om campylobacteriose hos menneske hos Nasjonalt folkehelseinstitutt

www.fhi.no

Hva gjør Veterinærinstituttet

Veterinærinsituttet er nasjonalt referanselaboratorium for Campylobacter fra fôr, dyr og mat. Veterinærinstituttet er involvert i overvåkingen av Campylobacter hos norske slaktekyllinger, både i analyser og i planlegging, koordinering og rapportering.

I tillegg undersøkes også mange prøver fra syke dyr.

Veterinærinstituttet har også en rådgivende funksjon og foretar faglige vurderinger og risikoanalyser når det er aktuelt. I tillegg har Veterinærinsituttet forskningsaktiviteter som omhandler Campylobacter.

 

Powered by Labrador CMS