Partrøbbel knuser kvinnehjerter

Ekteskapsproblemer skaper mer helseskader for kvinner enn menn, viser en amerikansk undersøkelse. Mens begge kjønn risikerer depresjon, er kvinner mer utsatt for hjertesykdommer, hjerneslag og diabetes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

“You’re breaking my heart” sier man i sanger – og trøbbel i parforholdet kan faktisk føre til hjertesykdom, i hvert fall for kvinner.

Forskere har oppdaget at kvinner i ulykkelige ekteskap er mer utsatt for “metabolsk syndrom”, en samlebetegnelse på en gruppe forstyrrelser i stoffskiftet:

Økt livvidde, økt blodtrykk, for høyt blodsukker, økte nivåer av triglyserider (fettstoffer) i blodet, og lave nivåer av “godt” kolesterol (HDL). Disse endringene kan i neste omgang føre til hjertesykdom, diabetes eller hjerneslag.

Deprimerte med hjerterisiko

- Vår hypotese var at negative sider ved ekteskap, som sinne og krangel, kunne knyttes til høyere forekomst av metabolsk syndrom, sier Nancy Henry ved University of Utah, som ledet undersøkelsen.

- De som meldte om mer konflikt, uvennskap og uenighet med partneren var mer deprimerte, noe som i neste omgang kunne føre til større risiko for hjertesykdommer på grunn av metabolsk syndrom.

Undersøkte 276 ektepar

Det er ikke første gang forskere har påvist sammenheng mellom ekteskapsproblemer og dårlig helse, men denne undersøkelsen tyder på at det er depresjon og påfølgende stressreaksjon i kroppen som fører til helseskadene.

Studien var del av et større prosjekt der psykologer undersøkte 276 ektepar i alderen 40-70 år, med gjennomsnittlig 20 års ekteskap bak seg.

De besvarte spørreskjema der de rangerte positive og negative sider ved parforholdet (som åpenhet, vennskap, krangler, uvennlighet) og symptomer på depresjon.

Deltakerne ble også undersøkt ved en klinikk der kolesterol, blodsukker, fettnivå og livvidde ble registrert.

Stressreaksjon og hormonendring

Både menn og kvinner med ekteskapsproblemer var mer utsatt for depresjoner, men bare kvinnene viste symptomer på metabolsk syndrom i tillegg – kanskje fordi kvinner har en større tendens til å gruble over problemene og bli stresset.

Stress og depresjon kan deretter føre til hormonendringer og fysiske symptomer.

- Vi vet fra tidligere forskning at kvinner er mer sensitive og påvirket av problemer i parforhold enn menn. Disse funnene tyder på at slike problemer er helseskadelige, sier Nancy Henry.

Omdiskutert syndrom

Metabolsk syndrom har vært omdiskutert i fagmiljøet. Det er uenighet om andre faktorer skal inkluderes, hvordan de skal måles, eller om det er et ”syndrom” i det hele tatt eller bare fem uavhengige risikofaktorer.

Forskerne valgte å undersøke syndromets risikofaktorer fordi de har en klar sammenheng med hjerte-karsykdommer, og fordi metabolsk syndrom kunne forklare hvordan “psykososiale” faktorer fra et stresset parforhold kunne føre til hjertelidelser.

Trenger ikke å dumpe husbonden

- Den direkte implikasjonen er at hvis du ønsker å unngå risikoen for hjerteproblemer, bør du ikke bare være oppmerksom på tradisjonelle risikofaktorer som blodtrykk og kolesterol, men også kvaliteten på følelsesliv og famileforhold, tilføyer psykologiprofessor Tim Smith ved University of Utah.

Han anbefaler likevel ikke damene å styre klar av menn eller droppe husbonden.

- Det er gode grunner for å modifisere noen av faktorene som påvirker metabolsk syndrom, som trening og spisevaner - men det er litt overilt å si at du ville redusere risikoen for hjertesykdommer hvis du forbedret kvaliteten på ekteskapet eller dumpet mannen, sier Smith.

Men det virker i hvert fall som Frank Sinatra hadde rett: “You said you loved me, you made a vow. Look what you’re doing now. You’re breaking my heart all over again.”

Referanse:

Nancy Henry: “Marriage, Depressive Symptoms, and the Metabolic Syndrome: A Couples’ Structural Model” (American Psychosomatic Society 67th Annual Scientific Meeting 5/3/2009)

Lenke:

Heart hazards of woeful wives (University of Utah pressemelding)

Bad Marriages Harder on Women’s Health (US News & World Report)

Powered by Labrador CMS