Jødefiendtlig alternativ medisin i Norge

De advarer kreftsyke mot å motta medisinsk behandling. De beskylder jødene for å ha drept to milliarder mennesker gjennom morfin, strålebehandling og cellegift. "Den nye medisinen" har etablert seg i Norge - terapeuter "helbreder" og pasienter betaler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye medisin ble skapt av den tyske kvakksalveren Ryke Geerd Hamer (bildet), som har vært rettsforfulgt i flere europeiske land for ulovlig medisinsk praksis. Hamer har hatt klinikker i Tyskland, Belgia, Italia, Østerrike og Nederland, og sier selv at han har behandlet mer enn 20 000 kreftpasienter.

Hamers idé er at vitenskapen tar feil om årsakene til kreft. Alle sykdommer skyldes traumer og sjokk, også kreft og AIDS. Således får man, ifølge Hamer, ikke kreft av å røyke. Det er snarere redselen for røyk som gjør oss syke, mener han.

Men Hamer stanser ikke her: Han påstår at den behandling vi i dag gir mot kreft, som strålebehandling, cellegift og morfin, ikke bare er uvirksom, men rett og slett er det som dreper den kreftsyke. Hamer advarer derfor dødssyke mennesker mot skolemedisinsk behandling.

Og, som om dette ikke er nok: Hamer påstår at hans ideer er vel kjent blant jødiske forskere, men at jødene har holdt sin viten skjult overfor resten av verden. Hamer beskylder derfor en internasjonal jødisk sammensvergelse anført av Paven for å stå bak drapene på mer enn to milliarder mennesker, ved å skjule sannheten om Den nye medisinen - som skal kunne helbrede 98 prosent av alle krefttilfeller.

I Norge

Nå er Hamers lære i ferd med å bli etablert i Norge. Siden høsten 2002 har det vært arrangert kurs og informasjonsmøter om Den nye medisinen i flere norske byer. Deltakerne i kursvirksomheten har allerede betalt mange tusen kroner for å lære om hvordan man behandler hjernesvulster ved hjelp av samtaleterapi, isposer og Coca Cola.

Det forrige kurset i Den Nye Medisinen, som samlet i underkant av 20 deltakere, ble avholdt i Alternativsenteret i Oslo i midten av februar. Hamers nære medarbeider, sveitseren Harald Baumann, var foredragsholder.

Deltakerne betalte rundt 4 000 kroner for fire dager med foredrag på et videregående kurs (trinn to) - uten noen form for bevertning eller kursmateriell inkludert. Grunnkurset (trinn én) i forkant kostet dem 2 400 kroner. Til sammen har rundt 60 mennesker deltatt på disse kursene i Norge så langt.

- Jeg akter å tjene mye penger på dette

"Tonny Kolås"

Baumann fortalte på kurset i februar at de fleste sykdommer egentlig ikke finnes, og at de bare er kroppens måte å bearbeide traumer på. I følge Baumann er verken kreft, AIDS eller tuberkulose annet enn symptomer på en helingsprosess - det er behandlingen som dreper. Hamer påstår at virus og bakterier er kroppens hjelpsomme medarbeidere og en viktig del av helbredelsesprosessen etter sjokk.

Det neste kurset i Den nye medisinen skal settes i gang så snart som mulig, ifølge Tonny Kolås, mannen som nylig har tatt over ansvaret for å arrangere kursene i Norge.

Det gjelder også trinn tre i kurset som allerede er i gang - hvor deltakerne blant annet vil få utdypet teoriene om det store bedrageriet om AIDS. Ifølge Den nye medisinen er det nemlig ikke viruset som dreper; det er diagnosen som tar livet av deg.

- Jeg akter å tjene mye penger på dette, sier Tonny Kolås til forskning.no. Han forklarere videre uoppfordret om Hamers konspirasjonsteorier:

- Vi vet at det er klinikker i Israel som benytter Den nye medisinen utelukkende til behandling av jøder. Vi vet at de samme jødene dominerer legemiddelindustrien.

Kommer til Stavanger

Inntil nylig har Dagfrid Kolås vært ansvarlig for kursene i Oslo og Bergen. I Tromsø er det Kulturverkstedet i Tromsø som har tatt seg av arrangementene. Dagfrid Kolås har trukket seg fra ansvaret på grunn av spørsmål som er blitt stilt den siste tiden om de jødefiendtlige teoriene i Den nye medisinen.

Hun er likevel ikke svakere i troen når det gjelder Den nye medisinen som behandlingsform, og forteller at hun kommer til å fortsette å holde seminarer om dette sammen med Rune Amundsen. Helsetilsynet fratok Amundsen autorisasjonen som psykolog i fjor, og han er ekskludert fra Norsk Psykologforening. Det er Amundsen som har behandlet Dagfrid Kolås med noe hun kaller dybdeterapi.

Harald Baumann kommer for øvrig til Stavanger 29. mars, for å ha et innlegg på årsmøtet for Homøopraktikerforeningen. Bevegelsen forsøker også å spre informasjonen via Hamers bok Kreft - gåten som ikke finnes. Boken selges i Norge på enkelte helsekostforretninger, redaksjonens eksemplar kommer fra Helios i Colbjørnsensgate i Oslo.

Får oppmerksomhet

Medisinere er selvsagt skeptiske til Hamers teorier, og metodene hans benyttes for det meste av selvutnevnte terapeuter som opererer i de tåkete landskapene som utgjør alternativ medisin.

- Hamers teorier er gjennomgående useriøse. Den eneste dokumenterte behandlingen som har effekt mot kreft er cellegift, stråleterapi og hormonterapi. Det er ingen tvil om at denne behandlingen kan koste mye for enkelte, sier Sigbjørn Smeland, klinikkrådsleder/sjeflege ved Radiumhospitalet.

Ett skremmende unntak finnes imidlertid; Sør-Afrikas president, Mbeki, har flørtet med Hamers teorier om AIDS. Mbeki er blitt hardt kritisert både av tidligere president Nelson Mandela og av Verdens helseorganisasjon for sine påstander om sykdommen.

En av de få seriøse aktørene i Norge som har gitt oppmerksomhet til Hamers teorier er overraskende nok Bergens Tidende, som i flere artikler ført i pennen av samme journalist har latt Hamers medarbeider Harald Baumann og Dagfrid Kolås legge ut om Den nye medisinens fortreffelighet. Baumann har imidlertid avstått fra å presentere de antisemittiske konspirasjonsteoriene for BTs lesere.

Dagfrid Kolås opptrådte også i debatt om alternativ medisin i programmet RedaksjonEN på NRK1, torsdag 6. mars.

Hamers konspirasjonsteorier har blitt viet plass i bladet Naturterapeuten (nr 3, 2002), hvor den norske homøopaten Anton von der Lippe Jr. over to sider redegjør for jødenes påståtte sammensvergelse mot Hamer. Etter å ha gjengitt ett av Hamers mange brev med beskyldninger mot alt fra Paven til den jødiske organisasjonen B´nai Brith, avslutter von der Lippe med denne lille salven:

“Dessverre lærer denne historie oss også i hvilken grad jødene ved sin stamme-egoisme gjør seg upopulære og dermed bryter ned den goodwill de har nytt godt av etter krigen. Deres oppførsel i Palestina mot de opprinnelige innbyggere er dessverre symptomatisk. Men det er en annen historie.”

Reptiler fra verdensrommet i menneskeham

Den nye medisinens teorier om den jødiske sammensvergelsen stopper ikke her. På et kurs som nylig ble avholdt i Oslo, var Hamers medarbeider, Harald Baumann, i utgangspunktet noe tilbakeholden med å presentere antisemittiske konspirasjonsteorier. Da det kom spørsmål fra salen var han imidlertid raskt i gang:

Baumann leste blant annet opp fra en av bøkene til den forrykte amerikanske konspirasjonsteoretikeren David Icke (uttales aik). Icke mener at verden styres av en gruppe jøder som egentlig er øgler i menneskeham, kommet fra verdensrommet for å kolonisere jorden.

Et opptrykk av Anton von der Lippe Jrs artikkel i Naturterapeuten ble også delt ut til deltakerne. Det er uklart om disse teoriene kommer til å utdypes på kursets nært forestående trinn tre.

Mener jødene har latt to milliarder dø

Til tross for at Hamer selv for lengst er fratatt legelisensen, har han fortsatt å “behandle” godtroende mennesker, og advarer mot tradisjonell medisin. Anklagene mot Hamer går blant annet ut på at han har latt mennesker dø - gjerne en smertefull død, fordi Hamer har klart å overbevise dem om at morfin forandrer hjernebølgene og forstyrrer helbredelsesprosessen.

Mannen har sonet 19 måneder i tysk fengsel for å praktisere medisin ulovlig, og bor nå i eksil i Spania, hvor han fortsetter å predikere Den nye medisinen. I følge legetidsskriftet The Lancet har han rundt 3 000 tilhengere her, og spanske leger mener han er ansvarlig for at flere titalls kreftpasienter har mistet livet.

Hamers tilhengere hevder at mannen fortjener Nobelprisen og at han er vår tids Galilei. Ettersom teoriene hans aldri får allmenn aksept, føler Hamer seg forfulgt av mektige krefter. Han mener å vite at det er jødene i legemiddelindustrien og media som står bak det hele, og at man altså i et israelsk hospital i all hemmelighet praktiserer Den nye medisinen med en helbredelse på 98 prosent.

Hamer hevder derfor at jødene med vitende og vilje har latt to milliarder mennesker dø de siste 20 årene, fordi de ikke har fått del i Den nye medisinens velsignelser. Komplottet stanser imidlertid ikke der; jødene, frimurerne og Paven, som Hamer mener egentlig er jøde, samarbeider nemlig også om å hindre at mannen som drepte Hamers sønn blir stilt for retten. Disse sammensvergelsene iscenesettes i følge Hamer av den jødiske losjeorganisasjonen B´nai Brith.

Høyreekstreme forbindelser

Hamers fremstilling av seg selv som misforstått geni og offer for en internasjonal jødisk-frimurerisk-katolsk sammensvergelse vekker selvfølgelig gjenklang, og ikke overraskende har mange miljøer på den ekstreme høyrefløyen trykket Ryke Geerd Hamer til sitt bryst.

Han er blitt brukt som foredragsholder for en rekke høyreekstreme og kristenfundamentalistiske grupper. Det høyreekstreme tyske tidsskriftet Junge Freiheit roser mannen, det samme gjør det naziinfiserte sveitsiske nettstedet Recht+Freiheit.

Andre som har åpnet sine dører for Hamer er den sterkt høyreorienterte og jødefiendtlige kristne sekten Bruderschaft Salem, som blant annet er kjent for sine samarbeidsprosjekter med den terrordømte tyske advokaten, Jürgen Rieger. Universale Kirche, en tysk gren av teosofibevegelsen med en uttrykt antisemittisk profil, har også lånt øre til Hamer.

Hamers sekt kan kanskje best beskrives om en “supersekt”. Med et begrenset budskap om at man kan helbrede alle sykdommer, oppspedd med antisemittisk konspirasjonsparanoia, kan Hamer få innpass hos en lang rekke andre sekter som ellers ikke har noe til felles.

På denne måten får Hamer gehør hos mennesker som allerede tror på underlige fenomener, uten at han kommer i konflikt med andre sekters øvrige politiske og religiøse budskap.

Blandede reaksjoner

Et større antall “terapeuter” har allerede tatt Hamers metoder i bruk. Dagfrid Kolås, som har vært en sentral kontaktperson for Hamer i Norge, lister 11 personer på sin hjemmeside. Da vi spurte Kolås om hva hun mente om Hamers antisemittiske konspirasjonsteorier og naziforbindelser var hun ikke villig til å gå inn på dette.

- Dr. Hamers befatning med eller mot jøder og nazister har jeg aldri gått inn på. Det ville for meg vært å gi energi til kamp eller krig, og det har jeg bevisst valgt bort i livet mitt, forklarer Kolås, som hevder at hun selv er blitt helbredet for kreft uten tradisjonell behandling.

Kolås’ samarbeidspartner Bent Madsen har et langt mer kritisk syn på synspunktene om jødene som kom frem på kurset i Oslo:

- Det var med meget stor sorg jeg opplevde at Harald Baumann på kurset i Oslo ikke kunne skjelne mellom person og sak. Jeg vil ikke være en del av disse holdninger og overveier nå samarbeidet fremover, sier Madsen. Likevel vil han ikke på noen måte forkaste Hamers “medisinske” teorier.

Lenker (forskning.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne sider):

Propagandaside for Den nye medisinen: Die Neue Medizin
Den nye medisinens sider i Canada: New medicine

Powered by Labrador CMS