Bakgrunn: Farlig alternativ medisin

Den tidligere tyske indremedisineren Ryke Geerd Hamers ideer og metoder er i ferd med å få et fotfeste i Norge. Dette skjer selv om teoriene er vitenskapelig avvist, og på tross av at han har sonet fengeslsstraff for sin såkalte "terapi".

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hamer ble født i 1935, og har vært indremedisiner, teolog og oppfinner. Han har studert ved forskjellige europeiske klinikker, og har forsøkt å åpne praksis i flere europeiske byer. Han utviklet på begynnelsen av 1980-tallet en teori om kreft, som han kalte Den nye medisinen.

Mennesker som leter etter informasjon om sykdommer kan lett komme borti nettsider om Hamer, som hevder å kunne forklare hva kreft egentlig er, og hvordan det kureres. Ikke bare faller informasjonen, som også spres på kurs som holdes i Norge, inn i den farlige kategorien kvakksalveri - Hamer advarer i tillegg mot tradisjonelle medisinske behandlingsmetoder. Nettsiden forteller heller ikke sannheten om hvorfor Hamer har vært rettsforfulgt i flere europeiske land.

Den nye medisinen oppstod etter en personlig tragedie: Hamers sønn døde en smertefull død etter å ha blitt truffet av et vådeskudd. Hamer selv hevder at sønnen ble myrdet av en sinnsforvirret italiensk prins. Kort tid senere fikk Hamer testikkelkreft og forstod spontant, ifølge ham selv, at kreften hadde sammenheng med traumene han ble påført i forbindelse med drapet på sønnen.

Mener sjokket gav ham kreft

"Hamer mener sjokket etter sønnens død ga ham kreft."

I samsvar med denne ideen oppfant han Dirk Hamer-syndromet, som forklarer hvordan et sjokk som fører til en såkalt biologisk konflikt er årsaken til enhver sykdom. Hamer og hans disipler påstår at kraftige sjokk skaper en fysisk reaksjon i kroppen som kan påvises ved å studere bilder av hjernen.

- Dette blir like absurd som å si at månen er en gul ost. Det er selvfølgelig ingen holdepunkter for denne teorien. Vi vet mye om kreft og kreftutvikling nå, og om de forandringene som foreligger ved kreft. Kreft skyldes forandringer i gener som styrer vekst, vekstkontroll, modning og celledød. Vi vet i detalj veldig mye om hva som skjer i en celle for at du skal få en kreftcelle - dette er kunnskap som ble generert på 1980- og 1990-tallet, sier Sigbjørn Smeland, klinikkrådsleder/sjeflege ved Radiumhospitalet.

Smeland har kikket på Hamers bok Kreft - gåten som ikke finnes, og kaller den gjennomgående useriøs.

- Absurd

- Enhver hypotese som dette blir så absurd at det blir vanskelig å debattere innholdet. Forklaringsmodeller på kreft må linkes opp mot det vi allerede vet. Det ville kanskje vært vanskelig å avvise dette for 20 år siden, men nå fremstår det som bare tull, fortsetter han.

Den såkalte biologiske konflikten manifesterer seg ifølge Hamer i hjernen som en såkalt Hamersk herd. Hamers metode for å stille diagnoser er å studere CT-bilder (computertomografi) av pasientenes hjerner for å lokalisere herden, og dermed stille en diagnose om hvor i kroppen pasienten har fått kreft. De Hamerske herdene fortoner seg som sirkler på CT-bildene; noe lignende krusninger i vannet. Ifølge Hamer har mønsteret tidligere vært tilskrevet feil på instrumentene, men han hevder altså å ha avslørt hva de egentlig representerer.

- Det er påfallende at han snakker om CT, og ikke MR (magnetisk resonans) og PET (positron emisjon tomografi) som er naturlig ut fra dagens metoder, sier Smeland.

Etter at kreften er lokalisert i kroppen, mener Hamer å være i stand til å finne ut hva slags sjokk som har forårsaket sykdommen. Deretter kommer pasienten i helbredelsesfasen; konfliktløsingen.

- Viktig å sette grenser

Klarer man å overvinne traumene som har ført til sykdom, vil man i følge Hamer bli frisk, uten hjelp av strålebehandling, kjemoterapi og annen tradisjonell behandling. Livstruende infeksjoner er også i følge Hamer bare bakterier som hjelper kroppen med å bli frisk. Sykdommer beskrives som en slags indre sårskorpe - såret er forårsaket av sjokket, og fjerner man skorpen, er det altså ikke bra for helbredelsesprosessen.

I Ryke Geerd Hamers bok Kreft - gåten som ikke finnes kan man for eksempel lese at tuberkulosebakterier ikke er skadelige, men at de tvert i mot kommer til for å hjelpe kroppen etter at man har overvunnet de traumene som fører til lungekreft. Tuberkulosebakteriene er der nemlig bare for å spise opp kreftsvulstene.

- Det er absurd å gå inn i substans med denne mannen. Her er det viktig å sette grenser. Vi kan ikke akseptere behandling som ikke er dokumentert i henhold til vitenskapelig standard. Skillet går mellom det som er dokumentert, og det som ikke er dokumentert. Aksepterer du ikke denne grensen, må du akseptere alt - også det absurde, sier Smeland.

Spredning

Ryke Geerd Hamer fører som et sannhetsbevis for sine teorier om mentale sjokk som utløsende årsak til kreft og andre sykdommer, at dyr ikke får metastaser (spredning til andre organer).

I følge Hamer beviser dette at det er legene som skremmer mennesker slik at helt nye kreftutbrudd oppstår (de får nye sjokk), og at spredning av kreft er umulig. Dyr derimot, som ikke vet at de har kreft, får i følge Hamer ikke spredning. Hans Gamlem, spesialist ved Veterinærinstituttet avkrefter dette kategorisk:

- Dyr får spredning de også, slår han fast.

- Vi har god forståelse for metastaser. For eksempel vet vi at tykktarmskreft ofte kan spre seg til lever. Kreftcellene beveger seg i blodstrømmen eller i lymfesystemet, og vi vet at overflatestrukturen på svulsten og mottakerorganet er med på å bestemme om de klarer å feste seg, og om de vil ha en evne til å danne en dattersvulst, sier Smeland ved Radiumhospitalet.

Underkjente “forskningsresultater”

Hamer leverte sine teorier som doktorgrad til Tübingen universitet i 1982. Selv om doktorgradsarbeidet ble underkjent, hevdet han i media at ingen universiteter hadde avvist ideene hans.

Ifølge en artikkel i det tyske magasinet Skeptiker 1998, slo en internasjonal legedomstol i 1983 fast at Hamers metoder ikke kan erstatte kreftbehandling. Til dags dato påstår Hamer at teorien hans ble bekreftet den gangen. I 1984 ble en annen av teoriene hans, om hjerteinfarkt som en spesiell type kreft, undersøkt og forkastet.

I 1985 åpnet Hamer uten tillatelse en privatklinikk som ble stengt samme året. Hamer klaget på avgjørelsen, og i retten fikk han attesten “psykopatisk personlighetsstruktur” og i 1989 fikk han yrkesforbud, skriver Skeptiker.

Pasienter døde

Hamer fortsatte likevel sin forlagsvirksomhet i Köln, og innredet i 1990 et senter for Den nye medisinen i Burgau, offisielt som en del av forlagsvirksomheten. I virkeligheten gav han her råd til kreftsyke pasienter, og hevdet at han bare mottok “gaver” tilbake. Skeptiker skriver at det regelmessig gikk inn penger på Hamers østerrikske konto i denne tiden.

Samtidig ble dokumentasjon samlet inn i Tyskland. 50 sykdomshistorier ble sjekket, og det viste seg at bare sju av personene overlevde Hamers ikke-behandling.

I Østerrike forkastet det øverste medisinske rådet (Oberste Sanitätsrat) Hamers teorier som uholdbare og betegnet dem som farlige. Skal vi derimot tro informasjonen som kommer fra Hamer selv, har han gjort over 20 000 kreftpasienter friske. I 1993 fikk han en betinget dom i tyskland for å praktisere medisin ulovlig.

Historien fortsetter med myndigheter i europeiske land som prøver å få Hamer dømt for sin virksomhet, men problemet er at pasientene selv bestemmer om de vil gjennomgå tradisjonell behandling eller ikke.

"Olivia Pilhar ble tvangshentet til medisinsk behandling. - Olivia før og under behandlingen med giftgass, skriver hennes foreldre som kommentar til dette bildet, som er hentet fra deres nettsider."

Olivia Pilhar

I 1995 var en seksårig jente ved navnet Olivia Pilhar fra Østerrike syk av kreft. Foreldrene nektet henne tradisjonell medisinsk hjelp, og vendte seg i stedet til Hamer.

Olivias foreldre avsto, etter råd fra Hamer, fra å gi datteren livreddende behandling. Hamer fulgte familien da den flyktet til utlandet, etter at østerrikske myndigheter ville frata herr og fru Pilhar foreldreretten.

Etter en europeisk leteaksjon og bruk av tvang, kunne Olivia hentes tilbake til hjemlandet for å få livreddende behandling. En stor svulst ble fjernet, og hun skal i dag være frisk. Historien fikk stor oppmerksomhet i media. Foreldrene fikk åtte måneders betinget fengsel.

I 1997 ble Hamer dømt til 19 måneder i fengsel av retten i Köln i Tyskland, for å praktisere medisin ulovlig. Rettsaken handlet om tre tyske pasienter som hadde blitt rådet av Hamer til å gi opp tradisjonell medisinsk behandling, og til å reise på ferie istedet, for å følge hans naturlige og psykologiske behandling. Alle tre døde like etter at behandlingen hos Hamer startet.

I Østerrike er han etterlyst, og anklagene mot ham omfatter 65 pasienter han har “behandlet” i landet, blant andre Olivia Pilhar.

Ville skjerpe kvakksalverloven

Østerrikske politikere har på grunn av hendelsene rundt Hamer forsøkt å skjerpe kvakksalverloven, men uten hell. I 1998 ble healeryrket riktignok forbudt, men til liten nytte siden naturterapeutenes industri ble sluppet inn i varmen tidligere, i 1996.

Hamer fortsetter å publisere propaganda og predikere om Den nye medisinen fra Spania. Han hevder fremdeles at det ikke er mulig å behandle kreft med tradisjonelle metoder, men at kreften må lege seg selv. I dag er Olivias far, Helmut Pilhar, en av Hamers ivrigste tilhengere og forsvarere.

Trodde på Hamer til døden

Et leserbrev i avisen St. Galler Tagblatt datert 21.10.2000 forteller om en ung kvinne som sier til moren sin at hun ønsker å trekke seg tilbake en stund, og uten å kjenne til årsaken respekterer moren valget hennes. En uke før datteren dør, ringer hun moren og skriker om hjelp.

Da moren kommer til henne klarer hun nesten ikke å kjenne igjen datteren. Hun har store åpne sår på brystet, som lukter forferdelig, og hun skriker i smerte. Likevel må det store anstrengelser til for å få overtalt datteren til å ta imot besøk av en lege. De siste dagene på sykehuset preges av stadig økende doser av morfin, inntil datteren dør. Helt til sitt siste åndedrag tror hun på Hamers metoder, forteller innskriveren.

To franske kvinner tiltalt i 2000

I Frankrike ble to kvinner tiltalt i 2000 for å ha behandlet kreftpasienter uten legeløyve, ifølge nyhetsbyrået AFP. Kvinnene var tilhengere av Hamer. Flere mennesker mistet livet etter å ha tatt imot råd fra dem om å avbryte kreftbehandlingen.

Hamer var anklaget som medskyldig, for bedrageri, og for å ha unnlatt å hjelpe pasienter, men han var ikke til stede under rettssaken. Hamer ble funnet skyldig, og dømt til å betale en bot på 50 000 franske franc. De to kvinnene fikk betinget fengsel og bøter.

Perspektiv fra tysk kreftforskningssenter

Dette er tyske kreftforskeres syn på Hamers såkalte forskning og terapier:

- Hamers teser sammenfaller ikke på noen måter med vitenskapelige kriterier. Hans publikasjoner og metodiske tilnærminger er like umulige å reprodusere som de eksemplene han oppgir på pasienter som er blitt friske.

På bakgrunn av dokumentene han har lagt frem er det tvert imot nesten i alle tilfeller mulig å fastsette det motsatte av det Hamer prøver å hevde. Tesene hans sammenfaller ikke med dagens viten innen psykoonkologi, selv om han gjentatte ganger prøver å nærme seg eller ta i bruk anerkjent psykoonkologisk forskning.

Fagfolk finner det fremfor alt kritikkverdig at han ikke nøyer seg med tilnærminger for å forklare kreftutvikling, men i tillegg avleder terapianbefalinger som utelater vitenskapelig funderte og anerkjente kreftbehandlinger. (Krebsinformationsdienst, Deutches Krebsforschungszentrum Heidelberg)

Lenker:

AGPF - Aktion für Geistige und Psychische Freiheit: Ryke Geerd Hamer: Der Wunderheiler und seine Neue Medizin
Skeptiker: Wunderheiler
Paralex: Krebsheiler Geerd Ryke Hamer im Spiegel von Presse und TV oder: die Eiserne Regel der Medien
 

Powered by Labrador CMS