Det er utført 21 flere nyretransplantasjoner fra levende eller død giver i første halvår 2017 sammenlignet med samme tid i fjor.  (Foto: Shutterstock / Scanpix)
Det er utført 21 flere nyretransplantasjoner fra levende eller død giver i første halvår 2017 sammenlignet med samme tid i fjor. (Foto: Shutterstock / Scanpix)

Økning i antall donasjoner og transplantasjoner

For første gang på mange år er det en økning i både antall donasjoner og utførte organtransplantasjoner. 

– Det er en gledelig utvikling at flere nå sier ja til organdonasjon og at flere som trenger det får tilbud om en livreddende transplantasjon. Vi håper at denne positive utviklingen fortsetter framover, sier styreleder Ragnar Skjøld i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

Tall for antall donasjoner og transplantasjoner for første halvår 2017 er publisert av Rikshospitalet.

For første halvår 2017 er det utført 11 flere nyretransplantasjoner med levende giver av nyre sammenlignet med første halvår i fjor, det er utført 10 flere nyretransplantasjoner med nyre av avdød giver, 5 flere levertransplantasjoner og 4 flere bukspyttkjerteltransplantasjoner.

Selv om Skjøld er fornøyd med utviklingen, mener han at det fortsatt er ting som kan forbedres.

– Det er satt i gang et prosjekt for å øke andelen levende giver av nyre fra nær familie. Samtidig må helsemyndighetene rette fokus mot å forebygge hjerte-/karsykdommer og diabetes i befolkningen. Disse livsstilssykdommene utgjør hele 50 prosent av årsakene til kronisk nyresykdom og behovet for dialyse og transplantasjon, sier Skjøld.

Powered by Labrador CMS