Lungekreft. De hvite skyggene som beveger seg utover fra ryggraden er kreftsvulster. National Cancer Institute

Lungekreft kan skjule seg i 20 år

Mutasjoner som fører til kreft kan oppstå lenge før kreften blir funnet.

Rundt 1600 menn og 1200 kvinner får lungekreft hvert år i Norge. I følge Kreftregisteret er røyking årsaken i åtte av ti tilfeller.

Nå har britiske forskere undersøkt lungekreftsvulster fra røykere, tidligere røykere og ikke-røykere.

De fant at den genetiske feilen som fører til kreft kan forbli uoppdaget i mange år. På grunn av nye mutasjoner og feil, kan sykdommen fort skyte fart, og utvikle seg til dødelig lungekreft.

Det pågår også en jakt etter genene som kanskje kan spille en rolle i lungekreft.

Den nye studien tar for seg lungekreft hos syv forskjellige pasienter, og studien er publisert i tidsskriftet Science. Forskerne sier i studien at det må gjøres større studier for undersøke dette videre.

Utvikler seg over tid

Forskerne analyserte genene fra 25 forskjellige deler av hver av de syv svulstene for å rekonstruere hvordan svulstene har utviklet seg.

Røyking var årsaken til mange av de originale genetiske mutasjonene som ga kreft. Men kreften utvikler seg, og går igjennom en slags evolusjon, hvor flere mutasjoner og varianter av kreftceller finnes i en svulst.

Hvert område av svulstene som ble undersøkt hadde utviklet seg på ulike måter, slik at hvert område var genetisk unikt.

Hos kroniske røykere betydde ikke de røyke-relaterte mutasjonene så mye etter hvert, til tross for kontinuerlig eksponering for kreftfremkallende stoffer. Størsteparten av kreftmutasjonene var en slags utvikling, og ble forårsaket av en annen prosess inne i svulsten, styrt av et protein kalt APOBEC.

For kreftsvulstene hos folk som bare hadde røyket i en periode og sluttet, viste det seg også at skaden kan ha skjedd for lenge siden, og at kreften kan ha ligget latent i lang tid før kreftcellene ble mer diversifisert.

Lungekreftvev. (Foto: Creative Commons 3.0)

Vanskelig å behandle

Forskerne tror at dette kan være svaret på hvorfor lungekreft kan være vanskelig å behandle med medisiner som angriper en viss mutasjon, identifisert gjennom en vevsprøve av svulsten.

Slike medisiner vil bare ta knekken på svulstcellene den retter seg mot, mens andre kreftvarianter står klare til å ta over.

– Ved å forstå hvordan kreften utvikler seg over tid kan vi kanskje kunne begynne å forutsi utviklingen, sier Charles Swanton i en pressemelding, en av forfatterne bak artikkelen og kreftforsker ved London Research Institute.

Forskerne tror også at videre forskning på dette kan bidra til å oppdage kreften tidligere.

– Vi må finne bedre metoder for å identifisere kreften mens den fortsatt bare følger ett utviklingsspor. Hvis vi finner kreften før den deler seg i flere spor kan vi kanskje sørge for at flere overlever sykdommen, sier Nic Jones, forskningsleder ved Cancer Research UK.

I Norge er overlevelsesraten på 18 prosent for kvinner og 12 prosent for menn etter fem år. Kvinner er allikevel mer utsatte for lungekreft sammenlignet med menn.

Referanse:

De Bruin, m.fl: Spatial and temporal diversity in genomic instability processes defines lung cancer evolution. 10.1126/science.1256729

Lungekreft - Kreftregisteret 

Powered by Labrador CMS