Hvem vil ikke redusere risikoen for nys og host i vinterhalvåret? (Foto: SG SHOT / Shutterstock / NTB scanpix)

Vitamintilskudd beskyttet mot forkjølelse

En ny gjennomgang av forskningen antyder at tilskudd av vitamin D kan hindre luftveisinfeksjoner. Men virkningen er minimal for de fleste. 

I de siste åra har diskusjonene om potensielle helseeffekter av D-vitamin har gått høyt i vitenskapelige kretser. Forskning har nemlig antydet at vitaminet kan forebygge visse sykdommer, som multippel sklerose.

Det er også en god del forskning på sammenhengen mellom vitamin D og luftveisinfeksjoner. Men resultatene spriker. Noen har antydet at vitaminet gir beskyttelse. Andre har funnet null effekt. Enkelte studier har til og med antydet at for mye D-vitamin kan være skadelig.

Så hvordan blir det? Skal vi anbefale D-vitamintilskudd, eller ikke?

Nylig kom resultatene fra den hittil største gjennomgangen av eksperimenter med D-vitamintilskudd mot akutte luftveisinfeksjoner.

De viser at tilskudd har en bitte liten effekt.

– Disse funnene støtter innføring av folkehelsetiltak som berikede matvarer, skriver forskerne i siste utgave av forskningstidsskriftet BMJ.

Nei, det gjør de ikke, kontrer to professorer som kommenterer saken i samme tidsskrift.

Stor studie

Det er Adrian Martineau og et team av kollegaer fra mange land som har gått sammen om den nye oppsummeringen. De har lagt sammen og analysert resultatene fra 25 ulike eksperimenter med nesten 11 000 deltagere til sammen.

Det gir et stort datagrunnlag.

Resultatet av analysene viser at tilskudd av vitamin D ser ut til å redusere risikoen for å få luftveisinfeksjoner.

Likevel er det verdt å holde an et hakk før man løper for å kjøpe piller.

Effekten var nemlig minimal for de aller fleste. Og den forsvant helt dersom deltagerne tok tilskuddet på feil måte.

Liten effekt

Resultatene viste at tilskudd reduserte risikoen for luftveisinfeksjoner med 12 prosent.

Det høres i utgangspunktet lite ut, og omregnet til total risiko for luftveisinfeksjoner blir det enda mindre, skriver professorene Mark Bolland og Alison Avenell, som kommenterer den nye studien:

42 prosent av deltagerne på narrepiller fikk minst én luftveisinfeksjon, mens 40 prosent av deltagerne på D-vitamin fikk det.

Martineau og co uttrykker det slik: Man må behandle 20 mennesker med D-vitamin for at én av dem skal få noen effekt. For de resterende 19 har tilskuddet altså ingen virkning.

Og da må vitaminene i tillegg gis daglig eller ukentlig. Deltagerne som var med i forsøk som på en eller annen måte involverte en stor dose D-vitamin, fikk ingen effekt.

Behandlingen så derimot ut til å ha mer betydning for én spesiell gruppe deltagere.

D-vitamin mot D-vitaminmangel

Folk som i utgangspunktet hadde et D-vitaminnivå på under 25 nanomol per liter – altså D-vitaminmangel – hadde betydelig større effekt av å ta tilskudd. I denne gruppen måtte man bare behandle fire pasienter for at én skulle få effekt mot luftveisinfeksjoner.

Så altså: Det er lurt å gi vitamintilskudd til folk med vitaminmangel.

Kunnskapen vi har i dag støtter derimot ikke å gi tilskudd av D-vitaminer til alle, skriver Bolland og Avenell i sin kommentar.

De påpeker både at effekten ser ut til å være liten, og at det er svakheter knyttet til den nye oppsummeringen.

For eksempel var definisjonen på akutt luftveisinfeksjon temmelig ulik i de forskjellige studiene som ble gransket – alt fra mellomørebetennelse og dokumentert influensa til selvrapporterte forkjølelser. Så hva hadde vitaminet egentlig effekt mot?

Data om vitaminnivåer i kroppen før undersøkelsen var dessuten bare tilgjengelig for under 40 prosent av deltagerne. Og resultatene fra de ulike undersøkelsene spriket i utgangspunktet mye.

Vi trenger rett og slett flere og bedre undersøkelser, før vi kan si noe sikkert, konkluderer professorene.

Så dermed er vi altså like langt.

Referanse:

Adrian R Martineau m. fl., Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data, BMJ, februar 2017.

Powered by Labrador CMS