Erfaring og godt utstyr er blant grunnene til at Kongo har klart å forhindre et nytt, stort utbrudd av ebola. Her desinfiserer en helsearbeider en kollega under en øvelse i regi av kongolesiske helsemyndigheter i 2014. (Foto: Media Coulibaly / NTB Scanpix)
Erfaring og godt utstyr er blant grunnene til at Kongo har klart å forhindre et nytt, stort utbrudd av ebola. Her desinfiserer en helsearbeider en kollega under en øvelse i regi av kongolesiske helsemyndigheter i 2014. (Foto: Media Coulibaly / NTB Scanpix)

Forskeren forteller: Det siste utbruddet av ebola i Kongo kan være over

Kongo har vist at det er mulig å stoppe et ebolautbrudd med kunnskap, erfaring og riktig utstyr.

Forskeren forteller

Denne spalten gir plass til forskere, fagfolk og studenter som med egne ord forteller om sin og andres forskning. Vil du skrive? Ta kontakt på epost@forskning.no

Den 22. april i år ble en 39 år gammel sjåfør i Likati i Bas-Uele provinsen helt nord i Kongo alvorlig syk. Han hadde høy feber, blod i avføring og urin, samt blod fra nese. Han ble kjørt til nærmeste helsesenter på motorsykkel av en venn. De alvorlige symptomene gjorde at han øyeblikkelig ble sent videre i ambulanse til nærmeste sykehus, men døde på veien.

To dager senere, den 24. april, fikk en mann til de samme symptomene. Det var mannen som hadde transportert pasient nummer én til helsesenteret på sin motorsykkel. Han døde den 26. april. Andre personer i samme omgangskrets fikk også en blødende febersykdom.

At dette virkelig var et utbrudd av ebolasykdom, ble endelig verifisert ved å finne ebolavirus av typen Zaire i blodet hos en av de døde og en av de med blødende febersymptomer. Disse resultatene kom 7. mai. Verdens helseorganisasjon erklærte at var snakk om et utbrudd av ebola den 11. mai.

En lang historie med ebola

Det er nå over 40 år siden den 27 år gamle medisinstudenten Pieter Piot ved Instituttet for tropemedisin i Antwerpen i Belgia mottok en termosflaske sendt av en belgisk lege som arbeidet i Kongo.

Flasken inneholdt isbiter og en blodprøve fra en belgisk nonne som hadde en mystisk sykdom. I prøven så de et virus som lignet en orm. Det så også likt ut som det farlige Marburg viruset som var oppdaget noen år tidligere. I løpet av få dager var Piot i området ved Kongoelven og noe senere i Yambuku hvor nonner og prester drev et helsesenter som hadde vært midtpunktet for den svært dødelige sykdommen.

En viktig årsak til spredningen var gjenbruk av sprøytespisser. 318 mennesker døde i blødende febersykdom. Sykdommen fikk navnet etter elven Ebola av Piot og den amerikanske forskeren Karl Johnson fra Center for Disease Control.

Kun to personer var smittet

Den 29. mai i år var det kun funnet ebolavirus hos to personer, som dermed fått klassifiseringen «bekreftet ebola-smittet». I tillegg er det fire som har fått klassifiseringen «sannsynlig ebolavirus-smittet» ut fra kliniske symptomer. 43 andre ble ført klassifisert som  «mulig ebolavirus-smittet», men dette er nå nedjustert til 16 personer.

Dette kan høres merkelig ut ettersom mange mener at ebolavirus er dødsårsaken for alle de fire som døde. Men blodet til disse «sannsynlige» og «mulige Ebola smittede» pasientene er blitt funnet fri for ebolavirus ved meget sikre laboratorieanalyser.

Andre sykdommer kan gi like symptomer

Dette kan forklares ved at et er flere virussykdommer som kan gi blødende febersykdom. Lassa og Marburg er kanskje de mest kjente, men blødninger og feber forårsaket av både gulfeber og denguefeber er ikke uvanlige i Kongo.

Fem pasienter var innlagt på et behandlingssenter for ebola som blir drevet av Leger Uten Grenser.  Disse pasientene ble funnet negative for viruset to separate analyser, og 23. mai ble disse pasientene sendt hjem.

Det er positivt at hele 583 personer med mulig kontakt med smittede er blitt overvåket for mulig utvikling av sykdom. Nylig ble hele 226 personer erklært utenfor fare etter å blitt overvåket i de obligatoriske 21 dagene.

Tar i bruk uhensiktsmessige grensekontroller

Som vanlig ved utbrudd av smittsom sykdom vil media mistolke data og politikere ønsker å gjøre tiltak. Derfor har ni land innført temperaturmålinger av passasjerer på sine flyplasser. Disse landene,  Kenya, Malawi,Nigeria, Rwanda, Sør-Afrika, Uganda, Tanzania, Zambia og Zimbabwe, gjør dette på tross av anbefalingene til Verdens helseorganisasjon. 

Det er for mye måleutstyr som ikke holder tilstrekkelig kvalitet og har flere graders temperaturforskjell. De som kommer fra tempererte omgivelser bli oftere målt til normale temperaturer enn de som kommer fra solsteik. Og sist men ikke minst, malariapasienter og andre med lett forhøyet temperatur bli behandlet som smittsomme ebolapasienter og blir ofte internert.

Gode rutiner for å bekjempe viruset

Siden det første utbruddet på helsesenteret i Yambuku, har Kongo blitt rammet av til sammen åtte utbrudd av ebolaviruset. 922 mennesker har mistet livet til sykdommen.

Disse utbruddene gjør at helsepersonell i Kongo kanskje er de med best erfaring med ebola.

Svært mange riktige tiltak var satt i verk allerede før Verdens helseorganisasjon erklærte at det var et ebolautbrudd den 11. mai. Kongolesiske myndigheter hadde sikret at tilgjengelig beskyttelsesutstyr ble brukt korrekt. Leger Uten Grenser har opparbeidet seg en spesialkompetanse i å behandle pasienter med blødende febersykdom med væsketilførsel og opprettholde elektrolytter. Denne oppgaven har de også hatt i Kongo i år, selv om behandlingssentret har manglet pasienter.

Viser at det er mulig å stoppe utbrudd

Det kongolesiske helsedepartement har også sørget for å ha topp epidemiologisk kompetanse som hele tiden gir ut faglig korrekte data som angår utbruddene. I tillegg blir tradisjonelt smittevern og kontaktidentifikasjon utført av personell med erfaring.

Resultatene av dette ser vi ved at det per i dag ikke er noen helsearbeidere som er blitt syke, eller er mistenkt som smittede. Under utbruddet i Vest-Afrika i 2013-14 var nesten 10 prosent av de som døde av ebolam helsearbeidere som ble smittet på jobb.

 Det nyeste utbruddet i Kongo viser mulig å stoppe et ebolavirusutbrudd med kunnskap, erfaring og riktig utstyr.

Powered by Labrador CMS