En indisk lepra-syk får en krans rundt hånden av en ung jente. India er et av de landene i verden som har flest lepra-syke. (Foto: Rupak De Chowdhuri/NTB Scanpix)

Når dukket spedalskhet opp?

Spor av spedalskhet har blitt funnet i en eldgammel og mystisk massegrav i Ungarn.

Spedalskhet er en sykdom som har plaget folk i tusenvis av år. Sykdommen nevnes i medisinske tekster fra gamle Hellas, Roma, Kina og flere andre oldtidsriker, og spedalskhet har blitt kalt en straff fra Gud av tidlige kristne.

Sykdommen fører til nerveskader som gjør fingre, tær og andre kroppsdeler numne og følelsesløse. Dette gjør at du ikke føler smerte, og små skader og sår blir ikke lagt merke til.

Dermed kan sårene bli infiserte, og etter hvert føre til at blant annet fingre og føtter blir deformerte.

Men hvor lenge har sykdommen vært med oss?

En person som døde i Ungarn for nesten 6000 år siden kan ha lidd av spedalskhet, ifølge en ny studie i tiddskriftet PLOS One. Restene av dette mennesket dukket opp i en massegrav i Ungarn sammen med mange andre kropper.

En av gropene som har blitt funnet i Ungarn. (Foto: Köhler et al./CC BY SA)

Vold

I massegraven ligger flere titalls mennesker som ble begravet i flere forskjellige groper. Noen ble lagt pent og pyntelig ned i gropene, mens andre tilsynelatende ble kastet nedi.

Forskerne har datert graven til rundt 3700 f. Kr., og skjelettene forteller en grusom historie om folkene som levde i dette området for så lenge siden.

Blant annet har mange av de begravde menneskene blitt utsatt for heftig vold. Folk har brukne bein og knokler som har grodd stygt, og forskerne ser flere spor etter stump vold.

Men spesielt en person i massegraven har noen skjelettskader som stikker seg ut, og kanskje hadde han eller hun spedalskhet.

En ung mann med spedalskhet på slutten av 1800-tallet. (Bilde: Pierre Arents)

Sliten neseåpning

Personen har tydelige skader på nesebeinet, svinn av skjelettet rundt neseåpningen og på leggene. Disse skadene kommer av infeksjoner, og forskerne mener det ligner veldig på alvorlig spedalskhet.

De kan ikke slå det fast med hundre prosent sikkerhet, siden skadene kan komme fra andre typer infeksjoner. Det var også andre i graven som kan ha hatt spedalskhet.

Skallen som ble funnet i Ungarn. (Foto: Khöler et al./CC BY SA)

Hvis denne personen faktisk hadde den fryktede sykdommen, er det blant de eldste sporene etter spedalskhet som noen gang har blitt funnet.

I 2009 ble det funnet et fire tusen år gammelt skjelett i India som også bar spor etter spedalskhet, men sykdommen er sannsynligvis mye eldre enn det.

Denne studien fra 2005 sporet den genetiske historien til leper-bakterien, og den har vært med mennesker i mange titalls tusen år, etter hvert som vi har vandret rundt på kloden.

I dag er ikke spedalskhet det store problemet det en gang var. Ifølge Wikipedia er det rundt tre millioner mennesker som lever med spedalskhet i dag, men hvis vi går tilbake til 60-tallet, var det mange millioner.

Antall nye tilfeller hvert år går også drastisk ned. Sykdommen er ikke spesielt smittsom, men dårlige hygieniske forhold, dårlig drikkevann og andre faktorer kan bidra til å spre sykdommen.

Referanse:

Khöler mfl: Possible cases of leprosy from the Late Copper Age (3780-3650 cal BC) in Hungary. PLOS One, oktober 2017. DOI: 10.1371/journal.pone.0185966

 

Powered by Labrador CMS