Ni millioner kinesere har demens

Nye tall viser at Kina har langt flere demente og Alzheimers-syke enn tidligere antatt. Dette blir en enorm utfordring for landets helsevesen, mener forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Motiv fra Chengdu, hovedstad i provinsen Sichuan vest i Kina. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Motiv fra Chengdu, hovedstad i provinsen Sichuan vest i Kina. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Demenssykdommer, med Alzheimers i spissen, seiler opp som et stadig større helseproblem i Kina.

Antall kinesere med demens må oppjusteres med minst fem millioner. Det går fram av ny analyse publisert i det kjente medisinske tidsskriftet Lancet.

9,2 millioner kinesere lider av demenssykdom, ifølge analysen, som tar for seg utviklingen i  tidsrommet 1990-2010.

Nær 5,7 millioner av disse har Alzheimers sykdom.

Dette er dystre tall i et land der de aller fleste gamle blir tatt vare på av familiemedlemmer.

Den nye studien er utarbeidet av et internasjonalt team av forskere fra Australia, Kina, USA og Storbritannia.

Hatt begrenset tilgang

For 20 år siden anslo Verdens Helseorganisasjon at 3,7 millioner kinesere hadde en eller annen form for demens, mens tallet for personer med Alzheimers i 1990 ble anslått til rundt 1,9 millioner.

I Kina har forskere og media hatt fokus på sykdommer med de høyeste dødsratene, som kreft og hjertelidelser.

Det har vært lite oppmerksomhet rundt demens, noe som får store konsekvenser, fordi folk ikke oppsøker helsevesenet for å få medisinsk hjelp.

Dessuten er helsevesenet på alle nivåer i Kina lite trent i å gjenkjenne og forholde seg til demens, ifølge forskerne.

Omfanget av demente har vært vurdert alt for lavt i tidligere studier, på grunn av begrenset tilgang på datamateriale.

I den nye studien har forskerne hatt tilgang til langt mer informasjon, fordi de også har tatt med kinesiskspråklige rapporter. Forskerne bygger sin analyse på 89 studier.

- Størst konsekvenser

- Demens og Alzheimers i Kina kan utgjøre den største enkeltstående utfordringen for landets helsesystem og sosialvesen, med tanke på å finne gode tiltak som lar seg gjennomføre økonomisk sett.

Det påpeker de tre forskerne som har ledet arbeidet,  Kit Yee Chan, Harry Campbell og Igor Rudan, i en pressemelding fra the Lancet.

- Blant de mange ikke-smittsomme sykdommer på verdensbasis som bør gis mer oppmerksomhet, er det anslått at Alzheimers vil få størst sosiale og økonomiske konsekvenser, forsetter trioen.

Utbredelsen av demens og Alzheimers i den kinesiske befolkningen kan se ut til å være omtrent på nivå med Europa og USA.

Men en annen av medforfatterne, Wei Wang ved Edith Cowan University i Australia, sier til New Scientist at andelen syke kan være høyere.

Endringer i befolkningen

Forekomsten av demens er høyere for kvinner enn for menn også i Kina. Forskerne ser samme tendensen for Alzheimers.

Dette er viktig fordi kvinner lever vesentlig lenger enn menn i Kina, og de utgjør opp til 75 prosent av befolkningen over 85 år, påpeker forskerne.

Forverringen kan ikke bare tilskrives bedre diagnostisering eller at dataene er sikrere. Forskerne tror endringer i befolkningen og nye flyttemønstre spiller en rolle.

Mange unge har flyttet fra landsbygda til byene og mange eldre, særlig kvinner, er blitt sosialt isolert - noe som ikke er gunstig for hjernehelsen. 

- Vi trenger kampanjer som imøtegår vanlige feiloppfatninger om demens. For eksempel ideen om at demens ikke er utbredt i den kinesiske befolkningen, sier professor Wei Wang i pressemeldingen.

Referanse:

Kit Yee Chan, m. fl. Epidemiology of Alzheimer's disease and other forms of dementia in China, 1990–2010: a systematic review and analysis. The Lancet, Volume 381, Issue 9882, Pages 2016 - 2023, 8 juni 2013 Sammendrag

Powered by Labrador CMS