Studien har sett på 6500 gravide fra seks land, og av disse var det totalt 404 som ønsket å føde med keisersnitt. (Foto: Svetlana Fedoseyeva / Shutterstock / NTB scanpix)

Ni av ti keisersnitt er medisinsk begrunnet

Ny studie slår fast at kvinner har gode grunner når de ber om keisersnitt. 

Det som avgjør om en kvinne føder med keisersnitt er ikke bare at kvinnen selv har lyst til det.

Det skyldes heller medisinske grunner, som høy alder, symptomer på depresjon og alvorlig fødselsangst, ifølge en ny, europeisk studie som er omtalt av Dagens Medisin.

91 prosent hadde medisinsk grunn

Det har lenge vært spekulert i at den økende keisersnittraten i verden skyldes at sunne kvinner velger bort naturlig fødsel.

– Den økende keisersnittraten er bekymringsfull, og fagfolk mener at noe av økningen skyldes at et økende antall kvinner ønsker å føde med keisersnitt uten å ha en medisinsk grunn for dette, sier Mirjam Lukasse, professor i jordmorfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, til Dagens Medisin.

Men det kan virke som om fagfolkenes frykt er ubegrunnet. I 91 prosent av fødslene som foregikk ved hjelp av keisersnitt, var inngrepet medisinsk begrunnet. 

Større fare for alvorlige blødninger

Keisersnitt er et omstridt tema blant både leger og forskere. Vi har tidligere skrevet om hvordan keisersnitt er blitt knyttet til både overvekt, kroniske lidelser og genendringer. 

De fleste av disse funnene er omstridte, men det er liten tvil om at det er større sjanse for alvorlige blødninger når fødselen skjer ved keisersnitt, enn når den skjer naturlig. 

Likevel er det en utbredt forestilling om at sunne kvinner ønsker seg unødvendige keisersnitt, ifølge forskerne bak den nye, europeiske studien. 

«Forestillingen om at sunne lavrisiko kvinner med høy utdannelse oftere ønsker et «unødvendig keisersnitt» virker ubegrunnet» konkluderer forskerne i artikkelen, som er publisert i Journal of Psychosomatic Obstretics and Gynaecology.

Har sett på 6500 kvinner fra seks land

Studien har sett på 6500 gravide fra seks land, og av disse var det totalt 404 som ønsket å føde med keisersnitt.

70 prosent fikk ønsket sitt innvilget, og ni av ti av disse hadde en medisinsk grunn som forklarte hvorfor de ikke ville føde på «vanlig» måte. 

Resten hadde ingen klare, medisinske grunner for å føde ved keisersnitt, men hadde ofte psykologiske grunner som forklarte ønsket. De som ønsket seg keisersnitt, var ofte preget av ekstrem frykt for å føde, og noen av dem hadde også hatt dårlige erfaringer med tidligere fødsler.

Referanse: Elsa-Lena Ryding m.fl.: “Pregnant women’s preference for cesarean section and subsequent mode of birth - a six-country cohort study.” J Psychosom Obstet Gynaecol. 2016 Sep. DOI: 10.1080/0167482X.2016.1181055

Powered by Labrador CMS