Keisersnitt kan gi komplikasjoner. Det kan en vanlig fødsel også. (Foto: ARZTSAMUI / Shutterstock / NTB scanpix)

Mindre urinlekkasje med keisersnitt

Kvinner som fødte på vanlig måte hadde nesten dobbelt så høy risiko for urinlekkasje, sammenlignet med de som hadde tatt keisersnitt, viser en langtidsundersøkelse.

Det er ikke uproblematisk å ta keisersnitt. Prosedyren er knyttet til en større risiko for infeksjoner etter fødselen og for komplikasjoner i senere svangerskap. Undersøkelser peker også mot at keisersnitt kan ha sammenheng med kroniske sykdommer hos barna.

Men vanlige fødsler er heller ikke problemfrie. Det er godt kjent at de øker risikoen for urinlekkasje i året etter fødselen. Særlig såkalt stressinkontinens, som betyr at det lekker når man trener, hoster eller ler.

Og nå kommer altså resultatene fra en ny undersøkelse, som ser på langtidseffekten.

Dobbel risiko

Riikka M. Tähtinen og kollegaene hennes har tatt for seg 15 tidligere studier fra ulike land, og sammenlignet data over nesten 50 000 fødende.

Resultatene viser at kvinner som fødte på vanlig måte hadde omtrent dobbelt så høy risiko for å få langvarig stressinkontinens, sammenlignet med kvinner som tok keisersnitt.

Risikoen var også litt høyere for tranginkontinens. Det betyr at kvinnen får plutselig behov for å tisse, og ikke klarer å holde igjen.

Det så derimot ikke ut til at det var noen høyere risiko for urinlekkasje dersom babyen ble hjulpet ut, for eksempel med tang eller sugekopp.

En tidligere undersøkelse fra Norge viste lignende resultater. Også her hadde de som fødte på vanlig måte betydelig høyere risiko for stressinkontinens enn de som tok keisersnitt, skrev Universitetet i Bergen i 2003

Keisersnitt ikke nødvendigvis løsningen

Det er imidlertid ikke gitt at urinlekkasje skal bekjempes med keisersnitt. Mange ville uansett fått disse plagene enten etter fødselen eller senere. Og det er som nevnt en god del ulemper ved et kirurgisk inngrep.

Den nye studien har dessuten flere svakheter.

Dataene om de gravide kvinnene inneholdt for eksempel ikke tilstrekkelig informasjon om hvorvidt keisersnittene var tatt før eller etter at en naturlig fødsel var begynt. Eller om kvinnene hadde hatt inkontinensproblemer allerede før fødselen.  

Likevel kan de nye resultatene være en påminnelse om at også en naturlig fødsel er en stor påkjenning for kvinnekroppen.

Referanse:

Riikka M. Tähtinen m. fl., Long-term Impact of Mode of Delivery on Stress Urinary Incontinence and Urgency Urinary Incontinence: A Systematic Review and Meta-analysis, European Urology, februar 2016, DOI 10.1016/j.eururo.2016.01.037.

Powered by Labrador CMS