Kvinner har dobbelt så stor risiko for å få en depresjon som menn. Det nye studien antyder endringer i hormonnivåer kan være forklaringen. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Derfor får kvinner fødselsdepresjon

Den hormonelle berg-og-dalbane-turen rundt fødselen gjør det vanskeligere for noen kvinner å føle glede og motivasjon. Det kan være en del av forklaringen på fødselsdepresjon, mener forskere.

Fakta

Omkring 13 prosent av nye mødre får fødselsdepresjon, ifølge Vibe Gedsø Frøkjær

I den nye undersøkelsen har forskere undersøkt hvorfor. 58 kvinner deltok i hjerneskanningsstudien.

Forsøkspersonene spilte i forsøket et spill hvor de kunne vinne penger. Når noen vinner, aktiveres en bestemt del av hjernen.

Hjernen reagerte imidlertid ikke så kraftig på den positive stimuliene hos kvinner som fikk depressive tendenser av de hormonelle endringene.

De kvinnene som er særlig følsomme overfor hormonpåvirkning, ser ut til å ha problemer med å få følelsen av å bli belønnet.

En gravid kvinne påvirkes sterkt av en rekke ulike hormoner. For noen kan det ha store konsekvenser, for eksempel fødselsdepresjon, viser ny forskning.

– Vi kan se at noen kvinner er spesielt følsomme overfor hormonene. Denne forskningen kan hjelpe oss med å forstå hva som skjer i hjernen på de som får en fødselsdepresjon, sier Vibe Gedsø Frøkjær.

Hun er førsteforfatter på den nye studien, som forsøker å forklare hva som egentlig skjer i hjernen når hormonene går amok.

Hormonendringer og psykisk sykdom

Gjennom livet opplever kvinner flere store svingninger i nivåene av kjønnshormoner. Både gutter og jenter opplever det under puberteten, og for kvinner skjer det også som et ledd i menstruasjonssyklusen, ved fødsler og i overgangsalderen.

På alle disse tidspunktene er risikoen for psykisk sykdom høyere enn ellers.

– Vi visste fra før at risiko for psykiske sykdommer som depresjon og schizofreni ser ut til å være størst i perioder med store hormonelle svingninger. I vårt forsøk prøver vi å forstå hva som ligger bak dette, forklarer Frøkjær, som er seniorforsker ved Rigshospitalets nevrobiologiske forskningsenhet og Center for Integrated Molecular Brain Imaging.

Forskerne endret hormonnivåene til forsøksdeltakerne, og for omkring 13 prosent førte det til tidlige symptomer på depresjon. Kvinnene opplevde blant annet humørendringer, søvnforstyrrelser og større tendens til å gråte.

Påvirker hjernen

Men hvorfor fikk kvinnene depressive symptomer? For å få svar på det ga forskerne en rekke friske kvinner en dose kjønnshormoner, som gjorde at de hoppet over en eggløsning. En annen gruppe fikk placebo.

Forsøkspersonene gjennomgikk en hjerneskanning mens de spilte et kortspill hvor de kunne vinne penger.

– Å vinne vil under normale omstendigheter aktivere bestemte områder i hjernen. Hjerneskanningene viste at de kvinnene som fikk hormondosen, ikke reagerte særlig kraftig på belønningen, forteller Frøkjær.

Hun mener hormonendringene blokkerte opplevelser som normalt ville skapt glede.

– Kvinner som er spesielt følsomme, kan komme til å utvikle en depresjon. De har problemer med å oppleve belønning, og da blir et vanskeligere å delta sosialt samspill og uttrykke kjærlig atferd overfor barna. Vi vet at sosialt samspill krever motivasjon, som aktiveres i de samme områdene i hjernen. Hvis du ikke føler motivasjon, vil du også ha problemer med å være mor, sier Frøkjær.

Viktig forskning

Selv om studien bidrar til et svar på hvordan fødselsdepresjoner oppstår, er det fortsatt lang vei igjen. Men det gjør bare studien mer relevant, mener Raben Rosenberg, som er overlege og professor ved Psykiatrisk Center Amager.

– Ingen vet hvorfor hormonendringer forårsaker depresjoner. Derfor trenger vi mer av denne typen forskning. Dette er et bidrag som kan føre oss nærmere noen viktige mekanismer. Det ligger nå til rette for at andre forskere kan ta opp tråden, sier han.

Rosenberg har selv arbeidet med psykiatrisk grunnforskning i mange år, og han gjør oppmerksom på at man selvfølgelig ikke kan trekke for mye ut av en slik test med spill.

– Vi må ikke overfortolke vitenskapelige resultater. Men det er viktig at vi lærer mer om hvorfor kvinner i noen perioder har større risiko for depresjon, sier Rosenberg.

Selv om studien ikke kan forklare hva som skjer, mener Vibe Gedsø Frøkjær at det er viktig å ta de utsatte kvinnene alvorlig:

– Når vi vet at en spesiell gruppe kvinner har problemer med å engasjere seg i positive opplevelser og mobilisere naturlig atferd, er det veldig viktig at vi hjelper dem, sier hun.

Referanser:

Vibe Gedsoe Frokjaercorrespondenceemail og Anja Pinborg m.fl: Role of Serotonin Transporter Changes in Depressive Responses to Sex-Steroid Hormone Manipulation: A Positron Emission Tomography Study. Biological Psychiatry, april 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.04.015. Sammendrag.

Julian Macoveanu og Susanne Henningsson m.fl: Sex-Steroid Hormone Manipulation Reduces Brain Response to Reward. Neuropsychopharmacology, august 2015. DOI: 10.1038/npp.2015.236. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS