Lettere fødsel med jordmor

Jordmorstyrt oppfølging av gravide ser ut til å øke sjansen for at fødselen foregår uten behov for smertestillende eller andre hjelpemidler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er stor variasjon i hvordan svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen er organisert.

I mange land, deriblant Norge, spiller jordmoren en sentral rolle, mens i USA er det vanligst at denne omsorgen utføres av leger.

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen er oftest organisert som legestyrt eller en samarbeidsmodell der forskjellige jordmødre og leger deler det medisinske ansvaret.

I Norge er samarbeidsmodellen mest utbredt. Det finnes også jordmorstyrte fødestuer og jordmorstyrte avdelinger ved mange sykehus som gir et tilbud til gravide kvinner med lav risiko for komplikasjoner, og der legen kun konsulteres ved behov.

Fremmer det normale

Etter en systematisk gjennomgang av relevant litteratur, har det såkalte Cochrane-samarbeidet kommet frem til følgende konklusjon:

Jordmorstyrt oppfølging fremmer det normale i svangerskap, fødsel og barsel, og ønsker å styrke kvinnen før, under og etter fødsel.

Kontinuitet i omsorgen blir vektlagt, og innebærer at en eller flere faste jordmødre følger opp kvinnen.

Kvinnens helse ivaretas gjennom individuell oppfølging.

Cochrane-samarbeidet har vurdert 11 relevante studier som til sammen omfatter 12 276 kvinner fra Australia, Canada, New Zealand og Storbritannia.

Studiene viste at jordmorstyrt svangerskaps-, fødsels-og barselomsorg til gravide kvinner trolig:

  • Gir flere fødsler uten behov for smertestillende eller andre hjelpemidler
  • Gir litt lavere risiko for fosterdød før 24. svangerskapsuke
  • Har liten eller ingen betydning for risikoen for forsterdød etter 24. svangerskapsuke
  • Gir litt lavere risiko for instrumentell forløsning (vakuum/tang)
  • Senker risikoen for å bruke epidural/spinal noe

Det ble også sett på mors tilfredshet med tjenesten, men studiene var anlagt så forskjellig at de ikke var sammenlignbare. Det var derfor ikke mulig å si noe om mors tilfredshet med tjenestene på dette grunnlaget.

Lenke:

Les hele studien: Midwife-led versus other models of care for childbearing women (Review)

Powered by Labrador CMS