Ni av ti gravide velger abort når fosteret har Downs syndrom. (Foto: Robert Schlesinger, NTB scanpix)

Én av tre kvinner var overvektig før graviditet

For første gang er det laget statistikk over gravide kvinners høyde og vekt. Overvektige må oftere få utført keisersnitt og har større risiko for komplikasjoner som diabetes.

For ti år siden ble det nesten aldri registrert hvor mye kvinnen veide før hun ble gravid, men i fjor var data om kroppsmasseindeks tilgjengelig for over 70 prosent av de fødende.

Det gir helsemyndighetene en mye bedre mulighet til å undersøke sammenhengen mellom under- eller overvekt før graviditeten og hvilke risiko det kan medføre i svangerskapet eller under fødsel.

– Overvekt og fedme er relatert til flere uheldige svangerskaps- og fødselskomplikasjoner, opplyser Folkehelseinstituttet, som la ut statistikken i Medisinsk fødselsregister onsdag.

– Risikoen øker i takt med overvekt

Tallene viser at én av tre kvinner var overvektig eller hadde fedme før de ble gravide. To av tre var normalvektige, mens et mindre antall var undervektige.

– Informasjon om høyde og vekt er viktig fordi en rekke svangerskaps- og fødselskomplikasjoner viser sammenheng med overvekt. Risikoen for komplikasjoner øker i takt med økende overvekt hos mor, forklarer professor og overlege Kari Klungsøyr ved Folkehelseinstituttet.

Flere får svangerskapsdiabetes

Risikoen for å oppleve at barnet dør i mors liv etter 22. svangerskapsuke øker med overvekt, viser analysen fra Folkehelseinstituttet. For normalvektige kvinner er risikoen 3,3 per 1000, men andelen blir nesten doblet for kvinnene som har fedme. Morens alder eller om hun har født tidligere, spiller i liten grad inn på risikoen.

Forekomst av svangerskapsforgiftning øker også noe for de overvektige kvinnene.

Men det er for svangerskapsdiabetes man virkelig ser en stor økning i risiko. Blant normalvektige kvinner lå forekomsten på 1,4 prosent. For overvektige lå andelen mer enn dobbelt så høyt, og for kvinner med alvorlig fedme var risikoen åtte ganger så høy. 11,3 prosent i denne gruppen ble rammet.

Bruken av keisersnitt økte også med overvekt. Mer enn hver fjerde kvinne med alvorlig fedme – 26,9 prosent – fikk utført keisersnitt. For kvinner med normal vekt var andelen 13,9 prosent.

60 000 barn

I fjor ble det født 60 025 barn i Norge, noe som er 44 flere barn enn året før. Etter at antall dødfødsler har sunket jevnt og trutt siden 2001, var det en liten økning igjen i fjor.

– Hvorvidt dette er et utslag av tilfeldig variasjon eller en reell begynnende økning som skyldes økning i risikofaktorer, er for tidlig å si, sier Klungsøyr.

I løpet av de siste ti årene har det også vært en betydelig nedgang i andel overtidsfødsler – altså at barnet blir født etter 42 fullgåtte svangerskapsuker. To ulike beregningsmetoder er i bruk her i landet, og tallene varierer derfor noe. Men andelen overtidsfødsler ligger nå på 3,5 eller 5,6 prosent, avhengig av hvilken av de to metodene som benyttes.

Eldre mødre

Mødrene blir stadig eldre, og gjennomsnittsalder for førstegangsfødende har nå passert 30 år.

Det er fylkesvise forskjeller, og Oslo har de eldste mødrene. Gjennomsnittsalderen for fødende totalt var 31,6 år, og 3,3 prosent av kvinnene fikk sitt første barn etter at de hadde fylt 40.

Powered by Labrador CMS