Trygt å føde vanlig etter keisersnitt

De fleste kvinner som har gjennomgått keisersnitt, kan trygt føde vaginalt ved senere svangerskap.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange steder vil en kvinne med tidligere keisersnitt alltid forløses ved keisersnitt ved senere graviditet, fordi man tror det finnes økt risiko for rifter i livmoren hos disse tidligere opererte.

Danske forskere har sett nærmere på denne problemstillingen og mener det er trygt å føde vaginalt etter et tidligere keisersnitt.

En individuell risikovurdering både for mor og barn er nødvendig for å hindre at alle kvinner med et tidligere keisersnitt forløses ved et nytt keisersnitt ved senere graviditet.

Prøvefødsel

Blant fødselshjelpere diskuteres det hvorvidt vaginal fødsel etter keisersnitt er trygt, eller om man bør forløses med keisersnitt ved alle fremtidige fødsler.

Begrunnelsen for dette er at livmoren etter keisersnitt vil ha et arr og man tenker seg at den lettere kan revne under fødsel, en meget alvorlig, men også svært sjelden komplikasjon. 

Argumentene til de som tillater vaginal fødsel etter ett tidligere keisersnitt, er at de fleste av disse kvinnene tross alt vil føde helt normalt og komplikasjonsfritt.

Praksisen varier noe mellom ulike fagmiljøer, og i enkelte land er det helt utelukket at kvinner får føde vaginalt etter å ha gjennomgått keisersnitt. I mange land, blant annet i Norge, mener man at kvinner som er gravide igjen etter et tidligere keisersnitt, kan føde normalt, eller man planlegger det som kalles prøvefødsel.

Prøvefødsel foregår som en helt vanlig fødsel, men med nøye overvåkning av fremgangen i fødselssituasjonen, og fortløpende vurdering av om denne fremgangen er god nok.

Forløsningsmetode

Forskere ved Aarhus Universitetssykehus har benyttet seg av sin database som består av alle fødsler i Aarhus.

Alle kvinner som hadde et tidligere keisersnitt og som var gravide på ny, fikk tilbud om prøvefødsel dersom de ikke hadde spesielle medisinske tilstander som gjorde dette umulig.

En tredjedel av kvinnene ville ikke gjennomgå prøvefødsel, og ble innvilget keisersnitt etter eget ønske.

De resterende to tredjedelene av kvinnene i studien ble registrert som prøvefødende da de gikk i fødsel spontant eller ble igangsatt av ulike medisinske årsaker, for eksempel overtidig svangerskap. 

De fleste fødte normalt

Av alle kvinner som gjennomgikk prøvefødsel, endte to tredjedeler med å føde normalt vaginalt, noen få av disse ved hjelp av sugekopp, og en tredjedel trengte et akutt keisersnitt.

Overvekt hos mor, stort barn, og eldre mor var risikofaktorer for gjentatt keisersnitt.

Det var også økt risiko for gjentatt keisersnitt blant kvinner som fikk sitt første keisersnitt utført i akutt fase av fødselen og dersom man tidligere ikke hadde født vaginalt.

Barna like friske

Forskerne fant en lav, men noe økt risiko for ruptur av livmoren, sammenlignet med kvinner som fødte med keisersnitt. Dette mener forfatterne er innenfor grensen ved å føde vaginalt, og i tråd med internasjonale tall.

Også små rifter i livmoren som ble observert i forbindelse med keisersnitt, ble i denne studien klassifisert som ruptur, noe som også forfatterne mente bidro til den økte risikoen.

Forskerne bemerker også at noen flere barn ble flyttet til intensivavdeling i gruppen som føde vaginalt, enn av de som valgte seg til keisersnittgruppen, men ingen av disse barna hadde seneffekter ved ettårskontrollen.

Forskerne konkluderer med at en høy andel kvinner i denne studien fødte normalt etter et tidligere keisersnitt, og at det er trygt å føde vaginalt etter en individuell risikovurdering, både for mor og barn.

De fleste kvinner som har gjennomgått ett tidligere keisersnitt behøver altså ikke et nytt keisersnitt ved senere svangerskap.

Referanse:

Studsgaard m.fl: Trial of labor compared to repeat cesarean section in women with no other risk factors than a prior cesarean delivery, Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2013 Nov;92(11):1256-63, doi: 10.1111/aogs.12240.

Powered by Labrador CMS