Mange kvinner får vaginal soppinfeksjon, som oftest behandles med en stikkpille. Når det ikke virker, er alternativet en oral pille, men ny forskning fra Statens Serum institut viser at den kan øke kvinnenes risiko for spontanabort. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix)

Pille mot sopp kan øke risiko for spontanabort

Gravide som får flukonazol mot soppinfeksjon i skjeden, har økt risiko for ufrivillig abort.

Fakta

Vaginal soppinfeksjon er vanlig blant gravide kvinner.

I USA lider omkring ti prosent av en vaginal soppinfeksjon under graviditeten. I Danmark er det kjent hvor mange som rammes.

Det anbefales at gravide kvinner behandles med en stikkpille og bare får den orale pillen, fluconazol, hvis lokalbehandlingen ikke virker.

Kilde: Ditte Mølgaard-Nielsen

Når gravide kvinner får en soppinfeksjon i skjeden, behandles de som regel med en vaginal stikkpille. Men de kan også bli behandlet med den vanlige tabletten flukonazol. I så fall øker risikoen for spontanabort. Det viser en ny studie gjort ved danske Statens Serum Institut.

Det er heldigvis ikke noe som tyder på at det er mange som behandles med flukonazol. Likevel er forskningen viktig, mener førsteforfatteren.

– Det er viktig at legene vet om denne risikoen. Det er ofte for lite kunnskap om effekten av legemidler under graviditet. Derfor er dette viktig å undersøke. Vaginal soppinfeksjon er ganske vanlig under graviditeten, så flukonazol er et opplagt alternativ, sier Ditte Mølgaard-Nielsen, forsker ved Statens Serum institut.

147 aborter

Forskerne samlet inn data for alle registrerte danske graviditeter i perioden fra 1997 til 2013. Det var 1,4 millioner graviditeter, og 3315 kvinner ble behandlet med flukonazol. 147 av dem aborterte, 50 prosent mer enn blant de andre.

Dette overrasket forskerne.

– Derfor har vi gjort masse analyser for å sikre at dette ikke kan forklares på andre måter, sier Mølgaard-Nielsen.

Forskerne kontrollerte blant annet for tidspunktet i graviditeten første trimesteren er preget av høyere risiko.

Uklar sammenheng

Selv om forskerne har konstatert en økt risiko, vet de fortsatt ikke om det er legemiddelet som er årsaken til abortene. De vet nemlig ikke hvorfor kvinnene ble behandlet med denne tabletten i stedet for stikkpillen.

– Årsaken kan være at de har en mer alvorlig infeksjon, eller at den lokale behandlingen ikke virket. Det kan ha påvirket risikoen. Det kan vi ikke utelukke, sier Mølgaard-Nielsen.

Ulrik Schiøler Kesmodel, professor på gynekologisk-obstetrisk avdeling på Herlev og Gentofte Hospital, mener studien er grundig, men peker også på en annen faktor. Forskernes data inneholder nemlig ikke informasjon om kvinnenes alkohol-, røyke- og kaffevaner eller vekt, som også påvirkr risikoen for spontanabort.

– Kaffe, alkohol og røykevaner kan ikke forskerne vite noe om, men det finnes faktisk opplysninger i fødselsregisteret om overvekt – i hvert fall fra 2004. De dataene kunne de ha vurdert å hente inn. Det er imidlertid ikke sikkert det ville endret noe, sier Kesmodel.

Forsiktig bruk

Det er likevel ingen grunn til å bekymre seg for en vaginal soppinfeksjon, understreker Ditte Mølgaard-Nielsen.

– Av de 3315 kvinnene som ble behandlet med flukonazol, var det 147 som opplevde en spontanabort. Det er ikke særlig mange i en periode på 17 år. I tillegg er det bare noen av disse som eventuelt kan være knyttet til legemiddelet, sier hun.

For å finne ut om legemiddelet utgjør en risiko, kreves det mer forskning. Inntil videre bør man følge de anbefalingene som studien støtter opp om, forteller Ditte Mølgaard-Nielsen.

– Selv om noen foretrekker tabletter, bør man fortsatt være forsiktige med å gi flukonazol til gravide kvinner, sier Mølgaard-Nielsen.

Det er ingen grunn til bekymring blant gravide, mener Ulrik Schiøler Kesmodel.

– Det ligger utmerkede alternative behandlingsmidler – primært midler man bruker i skjeden. Hvis det ikke virker, bør man fortsatt bruke tablettbehandlingen.

Referanse:

Ditte Mølgaard-Nielsen m.fl: Association Between Use of Oral Fluconazole During Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion and Stillbirth. JAMA, januar 2016. doi: 10.1001/jama.2015.17844. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS