Gjenopptar arbeid med helsekort

For fem år siden strandet utviklingen av elektronisk helsekort for gravide. Nå arbeider helsemyndighetene med framtidas løsning igjen, men utfordringene står i kø.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

- Dette er definitivt ikke noe som kommer neste måned, sier direktør Marta Ebbing på avdeling for helseregistre ved Folkehelseinstituttets kontorer i Bergen.

Marta Ebbing. (Foto: Privat)

Ebbing understreker overfor forskning.no at det kan ta flere år før et elektronisk helsekort for gravide erstatter dagens papirversjon.

Mens vi venter på…teknologien

Et hovedproblem er at nødvendig teknologi er ikke på plass, påpeker Jon-Torgeir Lunke i Helsedirektoratet.

- Vi ønsker at helsekort for gravide utvikles, og målet er at det blir elektronisk.  Per i dag er utfordringen at vi ikke har en nasjonal elektronisk plattform på plass for å iverksette slike løsninger, sier han.

Lunke sier at direktoratet har begynt å revidere nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg. Arbeidet med faglig innhold, blant annet helsekortet, fortsetter i 2014 i påvente av IKT-løsninger.

Jon-Torgeir Lunke, avdelingsdirektør. (Foto: Helsedirektoratet)

- Vi har allerede fått flere medisinskfaglige råd om at kortet bør ha rom for flere opplysninger, sier han til forskning.no

Én journal?

I stortingsmeldingen Én innbygger – én journal (2012), er målsettingen er én journal per pasient for hele helse- og omsorgssektoren.

Dette gjør det naturlig med nye vurderinger av elektronisk helsekort fra gravide, mener Marta Ebbing:

- Vi er i en tidlig fase, og vi i Folkehelseinstituttet har ikke foretatt oss så mye ennå, kun noen utprøvinger av modeller for et helsekort. 

- For at helsekortet skal komme på dagsorden igjen, må arbeidet forankres i det pågående IT- og eHelsearbeidet i regi av Helsedirektoratet.  Det må bli enighet om hva kortet skal inneholde, og hvilke mål og standarder som bør benyttes, sier Ebbing.

Lunke i Helsedirektoratet trekker fram tre store utfordringer for etableringen av helsekort for gravide:

- For det første må vi få ulike fagmiljøers journalsystemer til å snakke sammen. Så skal det være forbindelse mellom spesialist- og primærhelsetjeneste, og det tredje er personvernet, sier han.

- Litt utrolig

Noe av bakgrunnen for at Folkehelseinstituttet vil se på muligheter for en elektronisk løsning, handler om at man ønsker å øke kvaliteten på helseregisterdata, og gjøre dem mer relevante.

Ebbing  påpeker at det er stor enighet om behovet for en elektronisk løsning:

- At gravide i 2013 må gå rundt med helseopplysningene sine på et papirark, og at registreringen av data om svangerskapet til Medisinsk fødselsregister skjer manuelt, er jo egentlig litt utrolig.

- I høringsrundene i 2008 var det blant annet uenigheter om hvordan helsekortet skulle utformes, og hvordan det skulle knyttes opp mot andre typer journaler, legger Ebbing til.

 Vi skynder oss langsomt framover, er karakteristikken Lunke gir av prosessen:

- I  2012 og 2013 har det skjedd mye på IKT-området med hensyn til helsetjenester, som digital kommunikasjon mellom pasienter og helsetjenesten, e-resept, og forsøksordningen med kjernejournal i Midt-Norge, sier han.

Powered by Labrador CMS