- Ikke trygt å kjøpe morsmelk

Tre av fire melkebeholdere som forskere kjøpte på nett inneholdt bakterier som kan gjøre babyen syk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Nationwide Children's Hospital)

Det var også tegn på at enten lagring, frakt eller selve pumpingen av melken til beholderen var for dårlig, rapporterer forskerne i en ny studie i nettutgaven av Pediatrics.

- Basert på våre funn er det ikke trygt å kjøpe morsmelk på nettet, mener forsker og lege Sarah A. Keim ved The Research Institute at Nationwide Children’s Hospital, USA

 Keim og kolleger har analysert 101 prøver fra innkjøpte beholdere.

Forskerne svarte per epost på nettannonser, der selger verken krevde telefonkontakt før kjøpet, eller stilte spørsmål om hvorfor barnet skulle ha melk.

- Vi var overrasket over at så mange av prøvene hadde et høyt bakterieinnhold, og til og med spor av avføring - sannsynligvis som følge av dårlig håndhygiene, fortsetter Keim i en pressmelding fra sykehuset.

Forskerne fant også salmonella, noe de heller ikke hadde forventet.

Vet ikke hva melken inneholder

Du kan ikke se på morsmelk hvorvidt den har bra kvalitet eller ikke, påpeker daglig leder Anne Grøvslien ved melkebanken på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet:

- Å kjøpe morsmelk fra fremmede kan innebære risiko. Du vet ikke hva melken inneholder av bakterier, og du vet ikke om selger kan ha sykdommer som hiv eller hepatitt, noe som kan få fatale følger for barnet, sier Grøvslien til forskning.no.

- Den europeiske melkebankforeningen har nylig kommet med en uttalelse der den sier at det eneste trygge er å få melk fra en melkebank, fortsetter Grøvslien.

- Problematisk utvikling

Inntil ganske nylig har fenomenet vært mest utbredt i USA, og lite i Norge, men dette kan være i ferd med å endre seg.

- Den senere tid har interessen for kjøp og salg av morsmelk  økt i omfang både her hjemme og i resten av Europa. Det er en problematisk utvikling.

- Vi får telefoner fra kvinner som spør om hvilke sykdommer melkeselgere bør teste seg for, fenomenet diskutreres på Facebook og det dukker opp stadig nye nettsider der man kan henvende seg, sier Grøvslien.

I den amerikanske studien ble den nettkjøpte melken analysert for mikrober og i tillegg sammenlignet med 20 prøver fra melkebanker som bidrar med morsmelk til syke eller utsatte spedbarn.

- Troverdige funn

I motsetning til private selgere, pasteuriserer amerikanske melkebanker morsmelken, og dermed blir skadelige bakterier fjernet.

Anne Grøvslien synes ikke det er overraskende at den nye Pediatrics-studien viser at  melkeprøver fra private selgere på nett i USA inneholder mer bakterier som kan true barnets helse.

- Funnene virker definitivt troverdige. I Norge brukes all melk fra melkebankene rå, den pasteuriseres ikke, så vi må teste veldig nøye alt som kommer inn.

- Vi ser store variasjoner, i type bakterier og i mengde. Det er grunnen til at alt må testes, og ikke alle har god nok helse for å være givere. Vi kan ikke bruke all melken vi blir tilbudt, sier Grøvslien.

Strenge krav

Norske melkebanker gir kun melk til syke eller premature spedbarn. Det er strenge hygieniske krav, forteller Grøvslien. Standarden i et privat hjem kan være en annen:

- Når man sitter hjemme og tenker at jeg har mye melk å selge så har man ikke gjennomgått noen opplæring i hygiene, og vet ikke hvordan melken best skal håndteres, sier melkebank-lederen.

Hun anbefaler kvinner som har melk til overs om å ta kontakt med en av Norges 12 melkebanker.

Kritikk mot studien

Den nye studien har høstet kritikk fra forsker og barnelege Alison Stuebe ved University of North Carolina School of Medicine.

Hun synes blant annet at forskerne burde gjort mer enn å kontakte selgere med epost. Med bedre kommunikasjon, og kortere leveringstid, ville man fått et annet bilde av melkesikkerheten, påstår hun.

Du kan lese hele kritikken hennes av studien her.

Ikke overførbare til godt kjente?

Førsterforfatter på studien, Sarah A. Keim medgir at resultatene kanskje ikke overførbare til situasjoner der venner eller slektninger gir bort eller donerer melk seg imellom.

- Vi vet mindre om potensiell risiko i slike situasjoner, sier Keim.

Rikshospitalets Anne Grøvslien er enig i at melkedeling mellom personer som kjenner hverandre godt i utgangspunktet er noe mindre problematisk.

- Jeg ville for eksempel vært mindre skeptisk om det var søsteren min som skulle gi meg melk. Før man fikk morsmelkerstatning, var det jo ganske vanlig at man fikk litt melk fra andre kjente.

- Men det er et stort sprang fra å få morsmelk fra en søster til at melk kjøpes av en ukjent, for så å sendes tvers over det amerikanske kontinentet. Husk også på at det i Norge ikke er farlig for barn å unnvære morsmelken, vi har morsmelkerstatning, sier Grøvslien.

Referanse:

Sarah A. Keim, m.fl. Microbial Contamination of Human Milk Purchased Via the Internet. Pediatrics. Publisert i nettutgaven 21. oktober 2013, (doi: 10.1542/peds.2013-1687) Sammendrag

Powered by Labrador CMS