- Elektronisk helsekort for gravide vil styrke forskning og behandling

Flere opplysninger om gravides helse bør føres fra helsekortet til Medisinsk fødselsregister (MFR). Slik kan forskning og behandling få høyere kvalitet, mener forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Helsekort for gravide

Papirskjema utformet på 1980-tallet. Ved første kontroll i svangerskapet begynner fastlegen eller jordmor å legge inn opplysninger.

Helsekortet følger kvinnen gjennom hele graviditeten - og på fødeavdelingen. Resultater av prøver og undersøkelser noteres fortløpende.

Det er tradisjon for at gravide oppbevarer kortet, og svarene på screeningtester.

Helsekortet er et kommunikasjonsverktøy mellom samarbeidende lege og jordmor, og mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste. Det er også et hjelpemiddel for å avdekke eventuell risiko for kvinnen og fosteret.

Kilder: Helsenorge.no, Helse- og omsorgsdepartementet

Men: for å få dette til må helsekortet for gravide flyttes fra veske til skjerm, altså bli elektronisk.

Det påpeker lege og forsker Liv Cecilie Thomsen ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus i Bergen, til forskning.no.

I medisinske miljøer har fagfolk de senere år ivret for å gjøre helsekortet elektronisk. Så langt uten resultat, og en slik løsning kan ligge mange år fram i tid

Enn så lenge må gravide huske å ta med et A4-ark til enten ultralydundersøkelse, andre svangerskapskontroller eller fødsel.

Liv Cecilie Thomsen. (Foto: Privat)

- Ved at at flere opplysninger dokumenteres elektronisk, kan kvinnen følges opp bedre i og etter svangerskapet, sier Thomsen.

- Vi vil styrke kunnskapsgrunnlaget, slik at det kan utføres studier av høyere kvalitet, som igjen kan resultere i bedre individuelt tilpasset behandling for kvinnene, påpeker hun.

Hvorfor endre registreringen?

Men hvorfor gjøre noe med registreringspraksisen, når Thomsen selv og kolleger ved MFR, og kvinneklinikkene i Bergen, Stavanger, Trondheim og Nord-Trøndelag, viser at dagens ordning fungerer?

De har undersøkt hvorvidt dagens tilgjengelige data for svangerskapsforgiftning i MFR er nøyaktige nok, i en ny studie i tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

- Ja, vi kan stole på forskning på svangerskapsforgiftning som tar utgangspunkt i data fra MFR, bekrefter hun:

- Dataene som foreligger er gode, men poenget er at vi ønsker enda bedre registrering, der flere opplysninger om gravide kvinners helse, slik som blodtrykksmålinger, kan overføres til MFR.

 - For å få dette til, uten at jordmødre prioriterer tiden feil på landets fødeavdelinger, må det etableres et elektronisk helsekort, sier Thomsen.

Jordmødre må prioritere mødrene

Det er nettopp jordmødre som overfører opplysninger manuelt fra helsekort på papir, og over til MFR etter fødselen.

Helsekort for gravide er foreløpig et stykke papir som må medbringes på kontroller. (Illustrasjonsfoto: Andreas R. Graven)

- Fordi nye mødre trenger oppfølging, noe som selvsagt skal prioriteres, blir bare en del av opplysningene fra helsekortet overført. Jordmødrene har rett og slett ikke mulighet til å overføre alt.

- Med helseopplysninger i elektronisk form, hadde jordmødrene sluppet å bruke tiden på dette, uten at det gikk ut over nødvendig kvalitetssikring av opplysningene, sier Thomsen.

Det som havner i registeret i dag om mors helse før og under svangerskapet, kan dreie seg som bruk av legemidler, inngrep/tiltak under fødsel, og  komplikasjoner under svangerskapet, opplyser Folkehelseinstituttet.

Lettere å gjøre bedre utvalg

Thomsen sier at man med et elektronisk helsekort kunne inkludert blant annet blodtrykksverdier og urinprøver.

Slike sentrale markører kan øke kvaliteten på forskningen, mener hun: 

- Det vil bli lettere å velge ut kvinner som har et sykdomsbilde som stemmer med det man ønsker å undersøke.

- Også for andre tilstander som svangerskapsdiabetes og rifter under fødsel eller sykdom i tiden etter fødsel, vil flere overførte opplysinger til MFR være viktige, sier Thomsen.

- Personvernet må ivaretas

Hun understreker at det er en forutsetning at personvernet må ivaretas.

- Hvordan man skal løse tekniske utfordringer og hvorvidt et slikt helsekort skal inkluderes i en kjernejournal for kvinnen eller komme som en helt egen løsning, er ikke jeg den rette til å uttale meg om, sier Thomsen.

- Hva tror du er grunnene til at elektronisk helsekort for gravide foreløpig ikke er en realitet?

- Dels handler det om manglende politiske prioriteringer, det koster penger å innføre elektroniske helsekort, et helt nytt system. Så har det ganske sikkert vært utfordringer knyttet til personvern, hvem som skal ha til gang til opplysningene og hvordan dette skal ivaretas, sier Thomsen.
 

Referanse:

Thomsen LC, Klungsøyr K, Roten LT, Tappert C, Araya E, Baerheim G, Tollaksen K, Fenstad MH, Macsali F, Austgulen R, Bjørge L. Validity of the diagnosis of pre-eclampsia in the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 Aug;92(8):943-50. doi: 10.1111/aogs.12159. Epub 2013 29. mai. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS