I tillegg til en rekke artikler om det grønne Arktis inneholder magasinet Fram Forum artikler blant annet om forskning på dyr, miljøgifter, matsikkerhet, fiskeri og hav, is, og sikkerhet i nordområdene.  (Foto: Zoia Vylka Ravna)
I tillegg til en rekke artikler om det grønne Arktis inneholder magasinet Fram Forum artikler blant annet om forskning på dyr, miljøgifter, matsikkerhet, fiskeri og hav, is, og sikkerhet i nordområdene. (Foto: Zoia Vylka Ravna)

Nytt magasin fra Framsenteret om vegetasjonen på Svalbard

Hvordan endrer klimaendringene vegetasjonen på Svalbard? Hvilken betydning har endringene for folk som lever i og av naturen i nordområdene?

Det grønne Arktis er et av teamene for Framsenterets magasin Fram Forum 2017.

Uttrag fra en av artiklene i magasinet:

«Livet som plante på Svalbard er heftig for tiden. Vårforholdene både sommer og vinter varierer mer enn før. Somrene er varmere, men også våtere eller tørrere enn for noen tiår siden. Vintrene er ikke like kalde som før og det regner mer. Folk kommer i store og små flokker og lager tråkk og stier. Tusenvis av overvintrende reinsdyr og ryper og et kraftig økende antall trekkende kortnebbgås trenger maten sin. Mange av fuglefjellene der gjødsling tidligere dalet ned fra store sjøfuglkolonier er også i endring fordi bestandene reduseres»

Det engelskspråklige magasinet, som utgis av Framsenteret, inneholder nærmere 40 illustrerte artikler og reportasjer. Totalt har 58 forskere, forvaltere, formidlere og journalister bidratt med tekst, mens 46 har levert foto. 

Magasinet er fritt tilgjengelig online og også i et begrenset trykket opplag.

Powered by Labrador CMS