De som deltok på befaringen for å finne egnede steder for de nye værstasjonene var forsker Åshild Ønvik Pedersen (f.v.) og ingeniør Stein Tore Pedersen fra Norsk Polarinstitutt og COAT, overingeniør Bernt Enge Larsen og forsker Ketil Isaksen fra Meteorologisk institutt. (Foto: Kjetil Isaksen / Meterologisk institutt)
De som deltok på befaringen for å finne egnede steder for de nye værstasjonene var forsker Åshild Ønvik Pedersen (f.v.) og ingeniør Stein Tore Pedersen fra Norsk Polarinstitutt og COAT, overingeniør Bernt Enge Larsen og forsker Ketil Isaksen fra Meteorologisk institutt. (Foto: Kjetil Isaksen / Meterologisk institutt)

Værstasjoner leverer klimadata fra dyrelivet på Svalbard

De nye værstasjonene skal hjelpe forskere å bedre forstå og forutsi konsekvensene som et stadig varmere Arktis får for arter og økosystemer på land.

I Arktis oppleves de globale klimaendringene spesielt sterkt. Vintrene er mildere og våtere, og det er vanskelig å forutsi konsekvensene dette får for arter og økosystemer på land.

Det langsiktige overvåkningsprogrammet COAT skal samle informasjon om landøkosystemene i norsk Arktis og studere hvordan nøkkelarter påvirkes av de raske klimaendringene, fra rovdyr til planteetere og viktige beiteplanter.

Når værstasjonene blir operative, skal de sende data direkte inn i Meteorologisk institutt sine datasystemer og dekke geografiske områder som i dag ikke inngår i det eksisterende nettverket. Fra før er det 17 slike stasjoner spredt langs kysten av øygruppa.

Stasjonene vil være nyttige verktøy for økologene i deres arbeid med å forstå og forutsi konsekvensene som klimaendringene har på arktiske økosystemer.

Powered by Labrador CMS