Overvekt kan gi fibromyalgi

Overvektig og stillesittende? Da løper du større risiko for å få fibromyalgi, viser norsk undersøkelse av kvinner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Overvekt er klart viktigste risikofaktor, med stillesitting som en svakere nummer to.

Dette er konklusjonen til forskerne ved NTNU under ledelse av førsteamanuensis Paul Jarle Mork.

Overraskende resultat

- Da vi startet undersøkelsen, var det først og fremst for å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og fibromyalgi hos kvinner, forteller Mork til forskning.no.

- Vi ble derfor overrasket over at fysisk trening bare hadde en svak forebyggende effekt på utvikling av fibromyalgi. Overvekt viste seg derimot å være en sterk risikofaktor, sier han.

I en artikkel i mai-utgaven av tidsskriftet Arthritis Care & Research slås det fast: Overvektige kvinner har nesten dobbelt så stor risiko for å få fibromyalgi som kvinner med normalvekt.

Trening gir adskillig svakere positiv effekt. De av kvinnene som trener mest, har rundt 0,7 ganger så høy risiko for å utvikle fibromyalgi som sine stillesittende søstre, heter det i artikkelen.

- Det betyr ikke at trening er uten verdi, understreker Mork.

- Det er kjent at regelmessig fysisk aktivitet har en forebyggende effekt på en rekke sykdommer som for eksempel diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Paul Jarle Mork (Foto: NTNU)

16 000 trønderkvinner

Undersøkelsen er den første i sitt slag hvor en større gruppe er fulgt over tid for å finne ut hva som gir fibromyalgi.

Mork og medarbeiderne hans har brukt data fra den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), der alle innbyggere over tjue år ble invitert til å fylle ut et spørreskjema og delta på en helseundersøkelse. Første runde gikk i 1984 (HUNT 1), og neste i 1995-1997 (HUNT 2).

- I utgangspunktet valgte vi ut om lag 16 000 kvinner som var uten symptomer på fibromyalgi i HUNT 1. Grunnen til at vi bare så på kvinner, er at det er mange flere kvinner enn menn som har fibromyalgi, forklarer Mork.

Undersøkelse over tid

- Vi sorterte data utfra hvor mye kvinnene oppga at de trente, samt hvor overvektige de var. Dette ble målt med den såkalte kroppsmasseindeksen, body mass index (BMI), sier han.

Tidligere undersøkelser har bare studert et tverrsnitt av befolkningen på ett tidspunkt. Derfor har de kunnet si lite om hva som er sammenhengen mellom trening og kroppsvekt og utvikling av fibromyalgi.

Denne nye undersøkelsen gir et før-etter-perspektiv som kan forklare noe mer, ifølge Mork.

Undersøkelsen har altså gjort det mer sannsynlig at overvekt og i mindre grad stillesitting er blant årsakene til fibromyalgi.

To snapshots

Han forklarer også at undersøkelsen har visse svakheter, særlig når det gjelder kartlegging av treningsvaner. I undersøkelsen ble det ikke spurt om hva slags trening deltakerne har drevet med.

- De to spørreundersøkelsene er bare “snapshots” fra to bestemte tidspunkt i deltakernes liv. Vi har ingen garanti for at de som oppga at de trente, fortsatte jevnt med dette i hele perioden, understreker Mork.

Data om BMI er sikrere, fordi vekt og høyde ble målt på helseundersøkelsen.

Følsomhet for trykksmerte

Mork forteller at fibromyalgi opprinnelig ikke var sett på som en sykdom. Tilstanden ble definert for å skille ut hvem som skulle delta i spesielle forskningsstudier av kroniske plager. Men i dag er fibromyalgi en allment anerkjent diagnose.

Figuren viser de 18 trykksmertepunktene som brukes for å diagnostisere fibromyalgi. ( Figur: National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), fargelagt av forskning.no)

- For at du skal få diagnosen, må du gjennom en undersøkelse der terskelen for trykksmerte kartlegges for 18 klart definerte punkter på kroppen.

- Hvis du oppgir smertefølelse i minimum 11 av disse 18 punktene ved trykk lavere enn fire kilo, og har hatt smerte over en periode på mer enn tre måneder, så har du fibromyalgi, forklarer Mork.

Fem ganger så mange kvinner

Han forteller videre at en tidligere undersøkelse i HUNT viste at fem prosent av kvinnene hadde fibromyalgi mot én prosent blant menn. Hvorfor det er slik, er usikkert, men en del av forklaringen kan være at kvinner har lavere terskel for trykksmerte enn menn.

- Med trykksmertemålingen forsøker man å få et mer objektivt mål på følsomheten til smertereseptorene i trykkpunktene, men det er klart at den opplevde smerten også er et produkt av den subjektive opplevelsen, sier Mork.

Selve ordet fibromyalgi betyr smerte i fibrøst vev, altså bindevev, og muskler. Smerten er ofte kroniske, og altså tilstede selv uten trykk mot de spesielle punktene.

Ubalanse i nerver og hormoner

Men sykdommen har flere symptomer. De vanligste er tretthet, søvnforstyrrelser og stivhet i ledd, hodepine, svingende sinnsstemning, unormal fordøyelse og blærefunksjon, og nedsatte kognitive evner.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

- Årsakene til fibromyalgi er dårlig klarlagt. En mulig forklaring er ubalanse i nervesystemet, som blant annet gir endret følsomhet for smerte.

- Sykdommen kan komme snikende, men kan også utløses av en voldsom opplevelse, for eksempel en ulykke, et overgrep eller tap av nære familiemedlemmer, forteller Mork.

Han forteller videre at flere studier har vist at pasienter med fibromyalgi har en overaktivitet i stressystemet i kroppen. Samtidig har de også en redusert evne til å aktivere stressystemet når det trengs.

- Blant annet er det å stå opp om morgenen en virkelig hard prøve for kroppens stressystem, sier Mork med glimt i øyet.

- Når en en slik stress-situasjon oppstår, er det viktig at kroppen skiller ut stresshormoner for å forberede kroppen på aktivitet. Pasienter med fibromyalgi har lavere utskillelse av slike stresshormoner om morgenen. Dette kan forklare følelsen av å være utmattet, forteller Mork.

Støtte fra amerikansk undersøkelse

Og nå har altså denne nye norske studien gitt et nytt bidrag til å forklare denne sammensatte sykdommen.

En ny amerikansk studie fra John Hopkins University og University of Michigan understøtter resultatene til Mork og hans medarbeidere.

Studien viser at mennesker med fibromyalgi kan redusere smertene sine ved å legge inn korte økter med aktivitet hver dag, melder nettstedet Norsk helseinformatikk.

- Studien er interessant, og viser at små hyppige doser med fysisk aktivitet kan hjelpe på fibromyalgisymptomer, kommenterer Mork.

- Til forskjell fra vår studie er dette en tverrsnittsstudie, det vil si at effekten av fysisk aktivitet er undersøkt etter at sykdommen har oppstått, understreker han.

Referanse:

Paul J. Mork, Ottar Vasseljen and Tom I. L. Nilsen: Association Between Physical Exercise, Body Mass Index, and Risk of Fibromyalgia: Longitudinal Data From the Norwegian Nord-Trøndelag Health Study, Arthritis Care & Research, Vol. 62, No. 5, May 2010, pp 611–617.

Lenker:

HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Artikkel om parallell undersøkelse på nettstedet Norsk helseinformatikk
 

Powered by Labrador CMS