Alt oppleves nytt for en mus som har vært utsatt for stress. (Foto: Science Photo Library)

Husker dårligere etter stress

Mus som ble utsatt for stress, kjente ikke igjen ting de hadde sett før.

Stress kan påvirke hukommelsen også hos mennesker.

Men hva skjer egentlig i kroppen?

Det har ei gruppe europeiske forskere prøvd å finne ut.

Svaret kan ligge i noen helt bestemte celler.

Klarte ikke testen

Foreløpig er studien bare gjort på mus. Musene ble utsatt for stress enten ved å få et elektrisk støt i føttene eller ved å bli hengt opp-ned etter halen i fem minutter.

Deretter skulle de i inn i en labyrint der de møtte to gjenstander. Den ene kjente de fra før, mens den andre var ny.

Forskerne tolket det som at musene ikke kjente igjen gjenstanden dersom de brukte tid på å utforske den med snuten.

Musene som hadde blitt utsatt for stress, besto ikke testen et døgn etter at de hadde blitt stresset. De snuste like lenge og nysgjerrig på begge gjenstander, ny og gammel.

Skader langtidsminnet

Det ser ut til å være lagringen i langtidsminnet som blir forstyrret av stress. Hukommelsen ble bare forringet når musene ble utsatt for stress to-tre timer etter at de først lærte å kjenne igjen gjenstandene. Kanskje er det altså i en kritisk fase for innkoding at stress kan påvirke.

Korttidsminnet tok derimot ikke skade. En time etter å ha blitt stresset, var musene mer opptatt av den nye gjenstanden enn den gamle, slik de burde.

Men andre forskere har funnet en effekt av stress på korttidsminnet i en tidligere studie. Disse musene ble imidlertid utsatt for konstant stress. Da husket de ikke lenger hvor utgangen i labyrinten var, så de kunne slippe unna det farlige. Forskerne fant endringer i hjernen hos de stressede musene.

Bindeledd mellom frykt og hukommelse

I den nye studien er det tydelig at det skjer noe på cellenivå også andre steder i kroppen.

Etter å ha blitt utsatt for stress ble musene skånsomt bedøvet før forskerne skar dem opp og analyserte hjerne og binyrer.

Analysen bekreftet mistanken om at visse celler sørger for at stresset påvirker hukommelsen.

Reseptorene CB1 (cannabinoid type-1) viser seg å være involvert. De sitter blant annet i celler som regulerer adrenalin og noradrenalin. Stoffene kan aktiveres når du opplever stress, og produseres ofte i binyrene.

Det ser ut til at reseptorene, som også finnes i binyrene, er et bindeledd mellom fryktreaksjon og hukommelse.

Mus som hadde fått fjernet reseptorene på forhånd, fikk ikke det samme problemet med hukommelsen, selv om de ble utsatt for stress.

Og mus som rett etter stresset fikk en dose motgift for å hemme reseptorene, klarte også oppgaven bedre.

Vil hjelpe traumatiserte

Forskerne håper den nye kunnskapen kan bidra til å utvikle medisiner mot stressrelaterte sykdommer.

– Dette kan være av interesse for posttraumatiske stresslidelser, der kognitiv svikt i form av alt fra vansker med å lære nye ting til hukommelsestap er utbredt, skriver en av forskerne, Andres Ozaita ved Universitat Pompeu Fabra i Spania, i en e-post til forskning.no.

Men dette er bare en studie på mus, og det er langt fram før resultatene av forskningen eventuelt kan bli nyttige for mennesker.

 

Referanse:

Arnau Busquets-Garcia mfl: Peripheral and central CB1 cannabinoid receptors control stress-induced impairment of memory consolidation. PNAS, online 15. august 2016. Doi: 10.1073/pnas.1525066113. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS