Journalister velger jobb framfor helse

Over halvparten av nyhetsjournalistene setter jobben over helsen. Det viser ny, stor undersøkelse. Arbeidspress er en del av identiteten, lyder forklaringen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Har journalistene skylda..."

«Hvis man er nyhetsarbeider kan man ikke ha en kone som klager».

Sitatet er fra en journalist i nyhetsbransjen og stammer fra en stor spørreundersøkelse om arbeidsmiljøet for nyhetsjournalister i Danmark, utført av konsulenthuset CASA.

I undersøkelsen svarer 52 prosent at de er mer lojale overfor jobben enn helsen.

En del av forklaringen er – ifølge forskerne – mantraet om at man ikke arbeider som journalist, man er journalist. Derfor sutrer man ikke over hardt arbeidspress: Det er en del av identiteten.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Institutt for Journalistikk ved Syddansk Universitet og er en kartlegning av hvordan nyhetsarbeidere håndterer de klassiske utfordringene i arbeidsmiljøet: endring, mening, krav, belønning, dødlinjer, kvalitet og anerkjennelse.

Sykenærvær mer enn sykefravær

Man skal ha hard hud for å være nyhetsjournalist, for det er en bransje i konstant forandring og med høyere og høyere krav til mengden og kvaliteten på det man leverer. Det konkluderer forskerne.

De peker samtidig på at det nesten er et must at man er villig til å gamble med helsen.

På den bakgrunnen mener forskerne at nyhetsbransjen bør være mer opptatt av sykenærvær enn sykefravær.

Det grenseløse arbeidet

Det er ikke bare medarbeidernes tilsidesetning av helsen som er problemet. Rapporten peker også på at det generelt er problemer med arbeidsmiljøet blant nyhetsjournalister.

Det journalistiske arbeidet er for eksempel preget av stor fleksibilitet, som gir utfordringer i forhold til selv å kunne sette grenser for presset. De som ikke mestrer den kunsten, faller igjennom.

Og i motsetning til mange andre bransjer har journalister også stor trang til frihet og individuelle arbeidsformer. Det betyr at det blir ansett som et personlig problem hvis man får problemer med stress eller lignende, og ikke som et problem på arbeidsplassen generelt.

Hos Dansk Journalistforbund (DJ) kjenner man godt til problemene med journalistenes arbeidsmiljø.

Stigning i personlig rådgivning

Her har man merket en markant stigning i etterspørselen på personlig rådgivning i stress- og konflikthåndtering. Og det kommer fra alle deler av bransjen og fra alle typer medlemmer, i alle aldre.

– Medlemmene kommer inn og tror at de er de eneste i verden som har problemer med arbeidsmiljøet. Mange av dem har skrevet om stress flere hundre ganger, men har aldri omsatt den kunnskapen til sin egen opplevelse og sin egen kropps signaler, sier Eva Jakobsen, som er arbeidsmiljøkonsulent i DJ til Journalistforbundets hjemmeside.

DJ Arbeidsmiljø har også merket en markant stigning i etterspørselen etter å få arbeidsmiljøkonsulentene ut på arbeidsplassene og gjennomføre opplegg om stress, trivsel, konflikter og endring.

– Det er helt typisk etter et år hvor rundene med oppsigelser føk om ørene på oss i mediebransjen, samtidig med at forandringene veltet ned over de fleste medievirksomhetene. Det gir utrygghet, manglende tillit og skaper en del uro og konflikter. Noen velger å ignorere problemene og håpe at det går over, andre ber om hjelp, enten individuell eller på arbeidsplassen, sier Jakobsen.

Om undersøkelsen

6372 medlemmer av Dansk Journalistforbund (DJ) ble i 2007 ansett for å være nyhetsarbeidere ut fra DJ medlemsdatabase. 2201 svarte på spørreskjemaet som ble sendt ut i desember 2007.

Deltakerne ble spurt via et elektronisk spørreskjema som ble fulgt opp av en kvalitativ undersøkelse av intervjuer av medarbeidere på fem ulike mediebedrifter: En landsomfattende avis, en regionalavis, en radiostasjon, en regional tv-stasjon og en gruppe frilansere i kontorfellesskap, hvor 4-5 medarbeidere ble intervjuet i et fokusgruppeintervju.

Mer informasjon:

Les hele rapporten fra CASA

 ______________________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no

Powered by Labrador CMS