De fleste over 80 år stemmer

Stikk i strid med tidligere antakelser om lav valgdeltakelse blant de eldre, viser ny statistikk at nær åtte av ti personer i aldersgruppen 80-84 år stemte ved stortingsvalget 2005.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Dette er første gang Statistisk sentralbyrå viser tall for valgdeltakelsen blant personer over 80 år.

- Det har tidligere vært en utbredt oppfatning at valgdeltagelsen synker etter fylte 60 år. Vi finner at dette ikke stemmer, sier seniorrådgiver Frode Berglund.

Han har skrevet en artikkel i Samfunnsspeilet 3/2009 om temaet sammen med kollegaene Øyvind Kleven og Tor Morten Normann.

Pensjonister politisk aktive

Tidligere antagelser bunner delvis i at man på dette tidspunktet i livet forlater arbeidslivet, som er en viktig arena for politisk mobilisering.

Man har antatt at pensjonisttilværelsen medfører tilbaketrekking fra og minsket interesse for det offentlige liv; pensjonister konsentrerer helst seg om den private sfære.

Skrantende helse har også vært brukt som forklaring. Nye SSB-tall viser at denne oppfatningen er feil, for de eldste bruker stemmeretten.

Høy valgdeltakelse

• I aldersgruppen 67-79 år er valgdeltakelsen over 80 prosent for begge kjønn. Det er tilnærmet samme nivå som velgere mellom 30-66 år.

• I aldersgruppen 80-84 år er valgdeltakelsen henholdsvis 80 prosent for menn og 73 prosent for kvinner.

• I aldersgruppen over 85 år faller valgdeltakelsen til rundt 70 prosent for menn og 53 prosent for kvinner.

Generasjonens erfaringer

- En forklaring til den høye valgdeltakelsen kan være at den eldre generasjonen vokste opp i en tid da stemmeretten ikke var en selvfølge, og det var ikke så lenge siden allmenn stemmerett hadde blitt innført. Denne erfaringen synes fremdeles å øve en påvirkning på de eldre, sier Berglund.

Artikkelen påpeker også at senket pensjonsalder og bedre levekår strekker pensjonstilværelsen seg over mange tiår for stadig flere.

Dagens pensjonister er ikke bare friskere enn tidligere, men de har også blitt flere og evner å mobilisere til kamp for egne rettigheter.

- De siste tjue årene har det vært flere tilløp til opprør blant eldre her til lands. Sent på 80-tallet iverksatte eldre aksjoner mot den rådende eldreomsorg, mens seniorsaken ble igangsatt tidlig på 2000-tallet. Pensjonistpartiet ble etablert i 1985, påpeker Berglund.

Mer aktive enn de under 30 år

Kun i gruppen kvinner over 85 år har lavere valgdeltakelse enn de som er under 30 år.

- En forklaring på den lave valgdeltakelsen blant de unge kan være at de yngre generasjoner vokser opp i en tid hvor stemmeretten tas for gitt. Velgere under 30 år har dessuten i mindre grad opparbeidet partipolitiske tilhørigheter, blant annet fordi de fremdeles befinner seg i en etableringsfase, sier Berglund.

Les hele artikkelen i tidsskriftet Samfunnsspeilet 3/2009.
 

Powered by Labrador CMS