Til gudstjeneste 6,7 millioner ganger

Nordmenn gikk til gudstjeneste 6,7 millioner ganger i 2005. Nesten alle besøkene var på søndager eller helligdager. Julaften sto for nærmere ni prosent av det totale antallet besøk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2005 ble det holdt nærmere 70 000 gudstjenester i Den norske kirke.

Av det totale antallet på 6,7 millioner, ble bare 1,3 millioner deltagere registrert på gudstjenester utenom søndag og helligdag.

Julaften

På julaften gikk 591 690 av oss til kirken. Dette utgjør nesten ni prosent av det totale antallet besøk ved gudstjenester i Norge i løpet av fjoråret.

Det ble registrert nærmere 28 000 gudstjenester med nattverd, og mer enn 1,1 millioner nattverdsgjester.

Soknene teller selv hvor mange besøkende som kommer til gudstjeneste, mens Statistisk sentralbyrå har samlet tallene og laget statistikken.

Dåp og konfirmasjon

Nærmere 43 000 personer ble døpt i Den norske kirke i fjor, og litt over 42 000 ble konfirmert.

Tallene viser at 76 prosent av barna som blir født i Norge, blir døpt i Den norske kirke.

Ved konfirmasjonsalder går statistikken litt ned - antall konfirmerte i forhold til antall fjortenåringer lå på 66 prosent.

Både dåps- og konfirmasjonsprosenten har gått ned litt sammenlignet med 2004.

Rundt 6 000 personer meldte seg ut av Statskirken i 2005, mens litt over 1 000 meldte seg inn.

Årsverk

Den norske kirke hadde over 7 500 ansatte i mer enn 5 300 årsverk i fjor, i religiøs virksomhet. I tillegg ble nesten 6 000 sysselsatte og 4 000 årsverk registrert ved kirkelig fellesråd, som har ansvaret for bygging, drift og vedlikehold.

1 400 sysselsatte og nesten like mange årsverk ble registrert i religiøs virksomhet ved bispedømme, hovedsakelig i prestestillinger. Prester ansettes av bispedømmene. 200 sysselsatte og 70 årsverk ble registrert ved sokn.

Kommuneregnskapet viser at hver kommune i snitt brukte nærmere 400 kroner per innbygger til Den norske kirke, kirkegårder, gravlunder og krematorier. Kirkelige formål utgjorde i gjennomsnitt 1,3 prosent av de samlede netto driftsutgiftene for kommunene.

Hvor kirken får resten av pengene sine fra, kan du lese her.

Lenke:

Statistisk sentralbyrå: 6,7 millioner besøk ved gudstjeneste

Powered by Labrador CMS