Snus effektivt for røykeslutt

Å bruke snus kan være en mer effektiv metode for å slutte røyke enn medisinske nikotinprodukter. Snus ser imidlertid ut til å opprettholde avhengigheten av nikotin.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

For første gang har vi norske data der effekten av snus som metode for å slutte å røyke er sammenlignet med medisinske produkter, sier forskningsleder ved SIRUS Karl Erik Lund.

Sannsynligheten for å ha klart å slutte ved siste forsøk var mer enn to og en halv gang så stor for røykere som hadde brukt snus som sluttemetode sammenlignet med de som hadde brukt nikotintyggegummi.

Dette kommer fram i en ny observasjonsstudie.

For første gang

– For første gang har vi norske data der effekten av snus som metode for å slutte å røyke er sammenlignet med medisinske produkter, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved SIRUS.

Han står sammen med Ann McNeill og Janne Scheffels bak studien.

– Vår studie tyder på at snus kan være en mer effektiv metode enn de vanligste røykeslutt-produktene på det norske markedet, sier Lund.

Om studien

– Det finnes få eksperimentelle studier som sammenligner snus og medisinske produkter som metoder for røykeavvenning. Selvrapportering fra røykere som har brukt ulike metoder for å slutte å røyke kan derfor gi viktig informasjon, sier Lund.

Drøyt 14 500 norske menn mellom 20 og 50 år ble valgt ut tilfeldig fra et nasjonalt representativt webpanel.

Av de drøyt 7 000 som svarte, var det rundt 1800 tidligere røykere og omtrent like mange nåværende røykere som hadde forsøkt å slutte noen gang. Disse ble spurt om metodene de hadde brukt for å slutte å røyke, og om utfallet av deres siste slutteforsøk.

Snus effektivt

I studien ble det kontrollert for utdanning, antall tidligere forsøk på å slutte å røyke, oppfatning av risiko og alder.

Sannsynligheten for at siste slutteforsøk var helt vellykket var over to en halv gang så høy for de som hadde brukt snus som røykesluttmetode sammenlignet med de som brukte nikotintyggegummi.

Størst sannsynlighet for vellykket slutteforsøk var det blant de få som hadde brukt det reseptbelagte legemiddelet Champix.

Fortsatt nikotinavhengige

Karl Erik Lund.

Blant de tidligere eller nåværende røykerne som hadde prøvd å slutte ved hjelp av snus, var det litt over 60 prosent som rapporterte at de fortsatt brukte snus enten daglig eller av og til da undersøkelsen ble foretatt.

Antallet som fortsatt brukte medisinske nikotinprodukter blant dem som hadde brukt dette som røykesluttmetode ved siste forsøk var litt under 10 prosent.

– Funnene våre tyder altså på at å bruke snus som røykesluttmetode i stor grad opprettholder nikotinavhengigheten, sier Lund.

Referanse:

Karl Erik Lund, Ann McNeill & Janne Scheffels: The use of snus for quitting smoking compared to medicinal products, Nicotine and Tobacco Research 2010, doi:10.1093/ntr/ntq105.

Powered by Labrador CMS