Økt risiko for overdose ved løslatelse

Risikoen for å dø av overdose for narkotikamisbrukere var nesten ti ganger høyere de første to ukene etter løslatelse enn i perioder utenfor fengsler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er en klart større risiko for å dø i overdose blant narkotikamisbrukere de første fire ukene etter løslatelse fra fengsel.

Mens stoffmisbrukerne satt i fengsel var risikoen for overdose mindre enn en tiendedel av risikoen ellers, viser ny studie.

Risikoen for å dø av overdose var seks ganger høyere i de første tre ukene etter løslatelse. Det var også en høyere risiko den fjerde uka etter at de var ute fra fengselet.

– Ser man perioden under ett – tiden i fengsel og perioden etter løslatelse – er det derimot ingen høyere risiko for dødelig overdose. Slik synes effektene av løslatelse og av fengsling å balansere hverandre, sier SIRUS-forsker Einar Ødegård.

Studien bygger på analyse av 338 personer som i perioden 1981 til 1991 var innlagt på Statens klinikk for narkomane, og som senere har hatt ett eller flere fengselsopphold.

Tidligere studier

Flere studier har vist at misbruk av rusmidler reduseres når man sitter i fengsel. Og flere studier har støttet hypotesen om en økt risiko for overdose like etter at innsatte med rusmisbruksproblemer slipper ut av fengsel.

Forskerne ønsket med denne studien å utfylle kunnskapen om risikoen for overdose i forbindelse med fengselsopphold og løslatelse.

For det første ville de undersøke om narkotikamisbrukere har en større risiko enn vanlig for dødelig overdose rett etter løslatelse, og dernest anslå lengden for høyrisikoperioden.

De ønsket også å utforske nettoeffekten av fengsling, den samlede effekten av både fengsling og løslatelse på overdose dødsfall.

Referanse:

Einar Ødegård, Ellen J. Amundsen, Knut B. Kielland og Ragnar Kristoffersen: The contribution of imprisonment and release to fatal overdose among a cohort of Norwegian drug abusers Addiction Research & Theory, 30 April 2009, DOI: 10.1080/16066350902818851.

Powered by Labrador CMS