Mer alkohol med økt kjøpekraft

Alkohol har som følge av økt kjøpekraft blitt billigere i Norge relativt sett. Det registrerte salget av alkohol har økt med nesten 50 prosent fra 1990 til i dag.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2009 stod pappvin for 55 prosent av den solgte vinen i Norge, målt i volum. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Men, ikke alle typer alkoholrelaterte problemer har økt like mye som forbruket.

– Den kontrollpolitikken for alkohol er blitt noe svekket i denne perioden.

– Likevel bør økningen i alkoholforbruk ikke minst ses i lys av den betydelig økte kjøpekraften, som har gjort alkohol relativt billigere for forbrukerne, sier SIRUS-forsker Ingeborg Rossow.

Pappvin

Hoveddelen av økningen i salget av alkohol skyldes at salget av vin er mer enn fordoblet de siste 20 årene.

Mesteparten av denne økningen kan knyttes til den sterke veksten i salget av pappvin, som ble innført på det norske markedet i 1988.

 I 2009 stod pappvin for 55 prosent av den solgte vinen i volum.

– I tillegg kan vinjournalistikk i media ha hatt betydning, sier Rossow.

Alkoholrelaterte problemer

Til tross for den betydelige økningen i forbruk, ser man ikke en slik økning i alle indikatorer på alkoholrelaterte problemer.

Det er en økning i henvendelser for behandling av alkoholproblemer og en økning i sykehusinnleggelser med alkoholrelaterte diagnoser.

På den annen side har alkoholrelaterte dødsfall gått noe ned i denne perioden, mens indikatorer på akutte og sosiale problemer knyttet til alkohol ikke har noen klar trend.

Ingeborg Rossow. (SIRUS/Nye bilder)

– Det er flere mulige forklaringer på disse sprikende trendene i indikatorer på alkoholrelaterte problemer, sier Rossow. 

– Dels kan det tenkes at de målene vi bruker på alkoholrelaterte dødsfall i stadig mindre grad fanger opp omfanget av slike dødsfall.

– En annen mulig forklaring kan være at fordi forbruksveksten hovedsakelig er i form av økt vinforbruk, er sammenhengen mellom forbruk og akutte og sosiale problemer blitt mindre sterk, sier Rossow. 

Referanse:

Ingeborg Rossow: “Challenges in an affluent society”, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 5, 2010, s. 449-463.

Powered by Labrador CMS