Innebandy innebærer raske bevegelser, bråstans og bråvendinger og belastningsskader er utbredt. (Foto: Microstock)

Hjernetrening kan forebygge skader

Mental trening kan forebygge skader i eliteidrett.

Mentale treningsøkter for lag i eliteidrett kan gi færre belastningsskader, antyder svenske funn. Ulrika Tranæus, forsker i idrettsmedisin ved Högskolan i Halmstad og Karolinska Institutet, har undersøkt hvordan psykologisk trening for grupper kan forebygge skader i innebandy.

- Så langt har det meste av forskning undersøkt detaljer i menneskekroppen, ledd og muskler for å forstå hva som fører til skader. Min erfaring er at alle idrettsutøvere jeg har møtt også har følelser og tanker som fører til atferd – atferd som i noen tilfeller forhindrer skader og i andre tilfeller kan bidra til at skader oppstår, skriver Ulrika Tranæus i sin doktoravhandling.

Skader fra 23 innebandylag

Tidligere forskning har påvist en sammenheng mellom stress og skaderisiko i idrett, men psykologisk trening på lagnivå har ikke vært testet før. I undersøkelsen registrerte Tranæus skader i 23 innebandylag på elitenivå over to sesonger mellom 2010 og 2012. Siden innebandy innebærer raske bevegelser, bråstans og bråvendinger er det en idrett der det er lett å pådra seg belastningsskader.

Tilsammen 401 spillere av begge kjønn ble undersøkt, fordelt på en testgruppe med 11 lag som fikk seks runder med hjernetrening gjennom den første sesongen, og en kontrollgruppe med 12 lag som ikke fikk slik trening. Treningen fokuserte på målsetting, avslapning, stresstakling, selvsikkerhet, konsentrasjon og følelser.

Stresstakling og klubbkultur

Undersøkelsen avdekket flere psykologiske risikofaktorer som kan føre til belastningsskader. Disse omfatter ineffektive strategier for å takle stress, motivasjon, smerteterskel, angst for å slå opp en gammel skade eller skadelig treningsmengde.

Studien viste at klubbkultur også var viktig. Risikoen for skader økte hvis utøverne fikk lite sosial støtte. Skaderisikoen økte også med sterk rivalisering med andre på laget, overdreven fiksering på idretten, bagatellisering av belastningsskader i forhold til akutte skader, eller dårlig kommunikasjon der klubbens helsepersonell ikke informerte om skaderisiko eller utøvere meldte fra om dem.

- Kunnskap om hvilke psykologiske faktorer som øker risikoen for skade, og hvordan disse kan forebygges gjennom for eksempel stressmestring, bør inkluderes i trenerutdanning og i trening for eliteidretter, sier Ulrika Tranæus i en pressemelding.

Færre skader i testgruppen

Testgruppen i undersøkelsen var utsatt for gjennomsnittlig 0,45 skader per utøver i første sesong og 0,31 skader i andre sesong, mens skadetallene for kontrollgruppen var 0,53 i første sesong og 0,41 i andre sesong. Skadene var med andre ord noe færre i testgruppen i forhold til kontrollgruppen – men forskjellen var ikke stor nok til å regnes som statistisk signifikant.

- Sannsyligvis hadde vi fått andre resultater om vi hadde endret spørsmålsstillingen. Men siden hensikten med forskningen var å finne måter å forebygge skader gjennom mental trening, er resultatene likevel svært positive da det totale antallet skader ble redusert, tilføyer Tranæus.

Snittkostnad på 10 000 kroner

Som del av prosjektet undersøkte hun også de økonomiske kostnadene knyttet til skader i innebandy på elitenivå. I løpet av den andre spillesesongen fikk de 401 spillerne totalt 188 skader.

De beregnete snittkostnadene kom på rundt 3000 kroner for mindre skader med færre enn syv dagers sykefravær, nesten 9000 kroner) for moderate skader med 7-30 dagers sykefravær, og over 21 000 kroner for alvorlige skader med mer enn 30 dagers sykefravær. Gjennomsnittskostnad for alle skader var på rundt 10 000 kroner.

- Dette viser at mental trening også kan begrunnes ut fra et økonomisk perspektiv, konkluderer Tranæus.

Referanse:

Ulrika Tranæus Fitzgerald: Psychological Injury Prevention and Cost Analysis in Elite Floorball

https://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/42271

Powered by Labrador CMS