null (Foto: iStockphoto)

Kampanalyse kan avgjøre

Ny metode for kampanalyse i fotball viser at selv om flere mål kommer fra angrep med få pasninger, er angrep med mange pasninger mer effektive.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Albin Tenga

Albin Tenga (1.3.1962) er fra Tanzania. Han har studert grunnfag idrett og kroppsøving, toårig trenerstudie, hovedfag og doktorgrad i idrett med fordypning i idrettsbiologi, muskelmekanikk og kampanalyse ved NIH.

Tenga disputerte ved Norges idrettshøgskole 26. mai 2010.

 

Analyserte 163 tippekamper

Tenga analyserte kampprestasjoner i 163 av 182 kamper fra Tippeligaen 2004. Totalt ble 3260 tilfeldig valgte angrep og 476 angrep som førte til mål analysert.

De to datasettene ble videre analysert i tråd med problemstillinger fra hvert av de fem utførte studiene.

I tillegg til den teoribaserte analysen som kontinuerlig tar hensyn til motstand, var prosjektet basert på en metodologi som har vært lite brukt i tidligere studier.

Dette inkluderer komplementære studiedesign, godkjent randomiseringsprosedyre, beregning av størrelsesutvalg og bruk av multivariate logistisk regresjonsmodell i resultatanalyser.
 

Informasjonen om hvor effektiv ulik kamptaktikk er i forhold til ulike typer av motspill er nyttig når fotballtrenere og spillere trener på hvordan laget skal utnytte motstanders valg av taktikk i løpet av en kamp.

- Kampanalyse har vokst til å bli et kjempefelt innenfor fotballen, der profesjonelle klubber i større ligaer har fast ansatt opptil et tosifret antall videoanalytikere.

- Deres eneste oppgave er å finne konkurransefortrinn basert på analyser av egne og andres kamper, sier Geir Jordet, seksjon for coaching og psykologi ved Norges Idrettshøgskole (NIH).

- De beste landslagene i verden er ikke noe unntak. Albin Tengas doktoravhandling og publiserte artikler setter NIH på kartet i forhold til de mer vitenskapelige sidene av denne typen virksomhet, sier han.

I sitt doktorgradsprosjekt har Tenga utviklet en ny metode for kampanalyse i fotball.

Kontring mot forsvar i ubalanse

Analysene viste blant annet at selvforsvar virker: det blir skapt en betydelig mindre andel skuddmuligheter og scoret mindre andel mål når det spilles mot forsvar i balanse enn når det spilles mot et forsvar i ubalanse.

Dessuten viser resultatene at kontringsangrep hadde mer enn dobbelt så stor sjanse for å skape skuddmulighet sammenliknet med omstendelige angrep når det spilles mot forsvar i ubalanse (løst press, uten sikring, uten romdekking).

Dette var imidlertid ikke tilfelle når det spilles mot forsvar i balanse (tett press, med sikring, med romdekning).

Tilsvarende resultater ble observert i en case-kontroll studie som viser at kontringsangrep hadde 64 prosent større sjanse for å ende med scoring enn omstendelige angrep når det spilles mot forsvar i ubalanse.

Prosjektet så også på effektiviteten av ulik spilltaktikk brukt på hjemmebane kontra bortebane.

Albin Tenga, PhD ved Norges idrettshøgskole

Både kontringsangrep og omstendelige angrep resulterte i flere mål på hjemmebane enn på bortebane.

Kontringsangrep var mer effektivt enn omstendelige angrep når det spilles mot et forsvar i ubalanse på hjemmebane, men faktisk ikke på bortebane.

Ny metode for kampanalyse i fotball

Den nye metoden for kampanalyse er den første av sitt slag til å analysere forholdet mellom fotballspilleres kampprestasjon i reelle fotballkamper ved hjelp av flerdimensjonal kvalitativ evaluering.

Ved å ta hensyn til det forsvarende lagets motspill gir metoden mer presis informasjon om hvor effektiv ulike angrepsstrategier er for å skape skuddmulighet, målsjanse og score mål.

- Funnene i avhandlingen viser at analyse som tar hensyn til motstanderens motspill er avgjørende for effektivitetsevaluering av spilletaktikk, og derfor forbedrer gyldigheten til kampprestasjonsanalyse i fotball, sier Tenga.

Referanse:

Albin Tenga: Reliability and validity of match performance analysis in soccer: A multidimensional qualitative evaluation of opponent interaction, doktorgradsavhandling ved Norges Idrettshøgskole.

Lenker:

Norges Idrettshøgskole: Omtale av doktograden

Norges Idrettshøgskole: Video av Tengas prøveforelesning og disputas

Powered by Labrador CMS