De fotballspillende barna ble fysisk sunnere og trivdes bedre enn barn som ikke hadde hatt fotball på timeplanen. De lærte også mer om helsetemaer som fysisk aktivitet, kosthold og hygiene. (Illustrasjonsfoto: Fotokostic/Shutterstock/NTB scanpix.)

Elever får det bedre med fotball

Elever i grunnskolen blir sunnere og trives bedre når de undervises i fotball og helse to ganger i uken, ifølge dansk studie.

Grunnskoleelevers helse og trivsel blir bedre når de har fotball og helse på timeplanen et par ganger i uken, viser ny forskning.

Barn har godt av å være fysisk aktive i skoletiden, konkluderte en rapport fra det danske Vidensrådet for Forebyggelse nylig.

Men rapporten kunne ikke gi svar på hvilken form for mosjon barna bør ha og hvordan de skal gjøre det.

Nå viser ny forskning at skolebarn som et par ganger i uken spiller en spesiell form for fotball kombinert med helseundervisning får lavere blodtrykk og lavere fettprosent.

De trives også bedre og får mer kunnskap om helse enn barn som ikke har fotball og helse på timeplanen.

– Vi har nå evidens for at en helt spesifikk form for aktivitet virker, og at barna i tillegg liker det, sier professor Peter Krustrup ved Senter for Lagspill og Sundhed ved Københavns Universitet. Han er en av forskerne bak prosjektet.

72,4 prosent av fotballspillerne var positive

546 danske femteklassinger fra ni forskjellige skoler deltok i prosjektet som har fått navnet FIFA 11 for Health. Elevene var fra 10 til 12 år gamle.

Ved loddtrekning ble de delt inn i to grupper.

Den ene gruppa fortsatte altså som før og fungerte dermed som studiens kontrollgruppe.

Den andre gruppen spilte fotball tre mot tre på små baner og gjorde andre øvelser med ball, to ganger i uken i elleve uker. I tillegg var forskjellige budskap om helse bygget inn i spillet.

Etter 11 uker var 72,4 prosent av de fotballspillende elevene positive til prosjektet. Bare 4,8 prosent var negative. Lærerne var også stort sett positive.

Barna som hadde spilt fotball, hadde tydelig forbedret blodtrykk og fettprosent sammenlignet med barna som ikke hadde spilt fotball.

De positive forbedringene var spesielt tydelige blant barn som ikke allerede var aktive i en idrettsforening.

Målingene av helseeffektene av forsøket er nettopp publisert i British Journal of Sports Medicine.

Spennende kombinasjon

Spennende å koble fysisk aktivitet og undervisning i helse Bente Klarlund som er professor ved Københavns Universitets Institut for Klinisk Medicin, forsker på hvordan fysisk aktivitet påvirker kroppen.

Hun har fortsatt ikke hatt mulighet til å lese Peter Krustrup og kollegenes vitenskapelige artikler, men umiddelbart synes hun at resultatene høres spennende ut.

– Det høres ut som et alle tiders prosjekt. En innvending kunne imidlertid være at det antagelig vil være barn som det ikke appellerer til.

– Det er jo noen barn som har en aversjon mot fotball, sier Bente Klarlund og fortsetter:

– Men det er relevant og superspennende at de kobler sammen fysisk aktivitet og undervisning i helse.

Klarlund var medforfatter på rapporten fra Vidensrådet for Forebyggelse som nylig konkluderte med at fysisk aktivitet i grunnskolen gir positivt utslag på både helsetilstanden, trivselen og læring hos barn og unge.

Rapporten anbefalte mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, men forfatterne hadde ikke funnet vitenskapelig grunnlag for å si hvilken form for idrett som virker, og hvordan den skal passe inn i skoledagen.

God idé å involvere idrettsforeninger

I løpet av FIFA 11 for Health-prosjektet har Peter Krustrup og de andre forskerne fra Københavns Universitet samarbeidet med Dansk Boldspil-Union (DBU).

Trenere fra DBU har samarbeidet med Peter Krustrup og Christina Ørntoft fra KU om å undervise lærerne på de deltakende skolene i den spesielle formen for fotball som ble testet ut på barna.

Resultatene fra prosjektet viser at det er en god idé å involvere idrettsforeninger når fysisk aktivitet skal fylle mer av barnas timeplan, mener Peter Krustrup.

Mer fysisk aktivitet på timeplanen er et av punktene i den danske Folkeskolereformen fra 2013.

Alle slags idrettsforeninger kan med fordel være en aktiv medspiller, ifølge Krustrup. Med andre ord: Det trenger ikke nødvendigvis være fotball, men fotball så altså ut til å virke positivt her.

Fotballspillerne ble sunnere

Etter forsøket ble blant annet barnas blodtrykk, fysiske form, trivsel og helsekunnskap målt.

Barna ble ikke bare fysisk sunnere av å spille fotball, ifølge forskerne. Både før og etter forsøket ble de testet i kunnskapen sin om helse, og de svarte på spørsmål om hvor godt de trivdes.

Helseundervisningen underveis så ut til å ha virket: De fotballspillende barna visste mye mer om helse da forsøket var slutt enn før det begynte.

Og de visste mer enn de som ikke hadde deltatt i forsøket. Dessuten trivdes de bedre enn før.

Etter planen skal FIFA 11 for Health introduseres på 400 grunnskoler fra sommeren 2016.

Målet er at resultatene fra det danske pilotprosjektet skal danne grunnlag for at FIFA elleve for Health-konseptet kan brukes i andre vestlige land.

© Videnskab.dk. Oversatt av Marianne Nordahl for forskning.no.

Powered by Labrador CMS