Ungdomsreporter Ida Frøyland bruker selv sosiale medier, men sjeldnere og sjeldnere Facebook. Hun lurer på hvor de unge har blitt av. (Foto: Nina Kristiansen)

Spør en forsker: Hvorfor er det bare gamlinger på Facebook?

Jeg ser bare eldre folk på facebook. Hvorfor er unge og gamle på forskjellige sosiale medier? spør ungdomsreporter Ida Frøyland.

Jeg har spurt en del voksne rundt meg og fått inntrykk av at de fleste voksne som bruker sosiale medier, først og fremst bruker Facebook.

Også ifølge en Ipsos-undersøkelse har det blitt litt flere eldre og litt færre yngre på facebook. Hvorfor det? Er det fordi de gamle synes at Facebook er enklest? Eller er det fordi alle er der?

NRK skriver at det er stadig flere eldre også på Snapchat. Hva kan være grunnen til dette? Facebook og Snapchat brukes på ganske forskjellige måter.

Det virker på meg som voksne og ungdom bruker sosiale medier forskjellig. Unge bruker Facebook til å sjekke treninger og legger ut noe selv bare av og til. Mens de voksne viser fram hva de gjør og hva de spiser.

På Facebook ser jeg ofte bilder av middagen fra samme kveld eller av solnedgangen dagen før. Det er det vi yngre bruker Instagram til.

Har unge sluttet å bruke Facebook?

Det kan se ut som om de eldre bruker Snapchat mest til er å overvåke hva barn og barnebarn gjør der. Eller kanskje de bruker Snapchat som det var ment å bruke det, som er å chatte med andre. De unge snapper for å holde kontakten med vennene sine.

De unge trekker seg mer og mer inn i lukkede chatter på Instagram, Snapchat og Facebook. Det kan være fordi de eldre har kommet inn, og ungdommene vil ikke vise fram hva de gjør så offentlig lenger.

Veslemøy Mehus elev på Li ungdomsskole. Hun bruker Facebook til å holde styr på treninger. (Foto: Ida Sofie Frøyland)

For å sjekke om de unge har sluttet å bruke Facebook, spurte jeg noen av vennene mine: 

Veslemøy Mehus, elev på Li ungdomsskole

Hvilke sosiale medier bruker du?

– Instagram, Snapchat, Facebook og Messenger.

Hva bruker du disse sosiale mediene til?

– Jeg bruker Instagram til se hva venner legger ut. Snapchat til å snakke med folk og se hva andre gjør. Messenger bruker jeg til meldinger fordi det koster ikke penger, og vi har mange grupper der. Der vi snakker om treninger og sånt.

– Facebook bruker jeg ikke så mye, men jeg må ha det fordi da får jeg vite kampoppsett, treninger og håndball og fotballkamper.

Eline Haug Andersen, elev på Li ungdomsskole

– Hvilke sosiale medier bruker du?

– Snapchat, Pinterest, Instagram og Facebook.

– Hva bruker du disse sosiale mediene til?

– Snapchat bruker jeg til å snakke med folk. Pinterest bruker jeg til å se på bilder, vitser, puns og så videre. Instagram bruker jeg til å snakke med folk og se på bilder. Facebook bruker jeg til å sjekke treninger.

Eline Haug Andersen går på Li ungdomsskole. Hun bruker mest Pinterest. (Foto: privat)

– De voksne dilter etter

Dette stemmer med det andre ungdommer sier om sin bruk av sosiale medier. For eksempel sier Stine på 14 til NRK i 2015 at hun bare bruker Facebook til å sjekke treninger og kamper. Det samme sier Eskil på 16 som også er intervjuet.

Begge mener at ingen unge skriver statusoppdateringer fordi det er teit og rart, men det gjør derimot voksne.

Det var ungdommen som først begynte å bruke sosiale medier.

– Først er det de unge som tar i bruk de nye teknologiske løsningene og etter hvert kommer foreldre diltende etter, og til slutt besteforeldre. Dette ser vi med alle sosiale medier som har blitt populære, først Facebook og nå Instagram og Snapchat, sier Cecilie Staude til NRK.

De unge er fremdeles på facebook

Snapchat er ett av alle de sosiale mediene som eldre logger seg inn på i tillegg til Facebook. Hvorfor har det blitt en så stor økning i eldre som er på generelt alle sosiale medier?

Jeg tok med meg spørsmålene mine til Cecilie Staude på Handelshøgskolen BI i Oslo for å kanskje få flere svar.

En av de tingene hun sier, er det motsatte av hva jeg trodde på forhånd: – De unge bruker Facebook i veldig stor grad, men vi ser ikke så mye av den kommunikasjonen i nyhetsfeeden. Dette er fordi mye av de unges kommunikasjon foregår mere i lukkede rom. Vi ser at unge bruker mye chattefunksjonen Messenger, sier forskeren.

Hun forteller også om facebook sine nye triks for å lokke unge til å bruke dette sosiale mediet mer: 

Powered by Labrador CMS