Sykepleiere mister søvn av skiftarbeid

Sykepleiere opplever ofte søvnforstyrrelser knyttet til skiftarbeid, og verst er faste nattskift og tre-skift-turnus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Istockphoto)

Sykehus stenger aldri, men vakter døgnet rundt er en tøff påkjenning.

Søvnproblemer er utbredt blant skiftarbeidende sykepleiere, med søvnløshet, redusert søvnlengde og søvnighet i arbeidstida.

1586 norske sykepleiere har besvart spørreskjemaet Bergen Skiftarbeid Sleep Questionnaire. De som “ofte” eller “alltid” opplevde minst ett søvnproblem og ett søvnighetsproblem ble kategorisert til å ha skift-relaterte søvnforstyrrelser.

Svarene ble analysert for å avdekke forbindelsen mellom ulike søvnforstyrrelser og ulike skift (dag, kveld, natt eller hviledag), og inkluderte både faste og roterende skift.

Det er forskere fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer, UiB, Haukeland universitetssjukehus og det svenske Karolinska Institutet som har undersøkt hvordan forskjellige skiftordninger gir søvnproblemer.

Ulike utslag for ulike skift

Resultatene viser at søvnforstyrrelser varierer for de ulike skiftordningene. Søvnproblemer relatert til nattskift er mer utbredt blant tre-skift turnus arbeidere, de som veksler på å jobbe dag, kveld og natt, sammenlignet med de som jobber fast natt

Det var nesten 68 prosent i den første gruppa og nesten 42  prosent i den andre som opplevde søvnproblemer.

Samtidig var over 11 prosent av faste nattarbeidere utsatt for søvnproblemer på fritiden, mens blant to- og tre-skifts turnusarbeidere er tallene 4,2 prosent og 3,6 prosent.

Nesten 30 prosent av kveldsskift-sykepleierne med dag-kveld-turnus opplevde søvnproblemer. Blant de som jobbet dag-kveld-natt turnus var det i underkant av 20 prosent som hadde slike problemer.

Viktig å følge døgnrytmen

Funnene bekrefter tidligere undersøkelser som viser at den negative effekten av skiftarbeid er avhengig av typen vakter og hvordan de roterer.

Det er generelt anbefalt at to- eller tre-skifts turnus følger dagsrytmen – med andre ord å ha dagvakt som første skift, kveldsvakt som annet skift og nattvakt som eventuelt tredje skift.

Andre tiltak for å redusere søvnforstyrrelser kan være å ha færrest mulig nattvakter på rad, og følge samme døgnrytme så lenge som mulig før man skifter til en annen turnus – for å unngå at kroppens døgnrytme blir for mye forskjøvet i forhold til virkelig døgntid.

Verst med tre-skift turnus og faste nattskift

Sykepleierundersøkelsen konkluderer med at forekomsten av skift-relaterte søvnforstyrrelser var ulik i de forskjellige skiftordningene, med høyere forekomst i tre-skift turnus og fast nattskift.

Men søvnproblemer dukket opp i alle skift og turnusordninger.

- Dette indikerer at både skift og arbeidstidsordninger bør vurderes i undersøkelser av skift-relaterte søvnproblemer, konkluderer forskerne.

Oversatt fra sciencenordic.com

Referanse:

Flo et.al, Shift-related sleep problems vary according to work schedule, British Medical Journal, januar 2013 (sammendrag

Powered by Labrador CMS