Det holder ikke å lukke øynene når du skal sove. Lyset bør slås av for best mulig søvn.
Det holder ikke å lukke øynene når du skal sove. Lyset bør slås av for best mulig søvn.

Dette skjer hvis du sover med lyset på

Kroppens stress-systemer forblir aktivert.

Er du blant dem som sovner til lys fra nattbordslampa eller tv-skjermen?

Det kan vise seg å få konsekvenser for helsa di, ifølge forskere fra USA.

Det er visstnok ikke bare lys før leggetid som har noe å si for søvnen vår. Har du lyset på gjennom natten, får ikke kroppen vår hvile optimalt.

Utslag etter én natt

Forskerne testet lys-effekten ved nattesøvn på 20 deltakere mellom 18 og 40 år.

De sammenliknet én natts søvn med moderat lys (100 lux), og én natts søvn med dempet belysning (3 lux) i et laboratorium.

Når vi utsettes for lys på morgenen, øker hjertefrekvensen vår. Slik blir vi mer våkne og klare for å starte dagen.

– Våre resultater viser at en lignende effekt også er tilstede når eksponering for lys oppstår under nattesøvnen, sier Phyllis Zee, forfatteren bak studien, i en pressemelding.

Rune Enger er førsteamanuensis i medisin ved Universitetet i Oslo.
Rune Enger er førsteamanuensis i medisin ved Universitetet i Oslo.

Stress-systemer forblir aktivert

Hjertefrekvensen og blodtrykket vårt er gjerne lavere om natten enn om dagen.

Men med fire 60W glødelamper på i rommet fortsatte disse å være aktivert hos deltakerne i studien.

Og med økt hjerterytme gjennom natta hadde deltakerne økt insulinresistens morgenen etter, ifølge studien publisert i tidsskriftet PNAS.

Forskerne fant ut av dette ved å gi både deltakerne og en kontrollgruppe sukkervann. De som hadde sovet med lyset på, fikk høyere insulinnivåer.

– Økt hjertefrekvens tyder på at kroppens stress-systemer forblir noe aktivert gjennom natten. Det påvirker igjen kroppens respons på insulin, sier Rune Enger, førsteamanuensis i medisin ved Universitetet i Oslo.

Da får vevene i kroppen vanskeligheter med å ta opp sukker fra blodet.

– På lang sikt kan en slik svikt i blodsukker-reguleringen disponere for diabetes type II, sier Enger.

En relativt stor effekt

Enger mener at studien er god, og at den kontrollerer for mange faktorer.

Han trekker fram at søvnstudier ofte baserer seg på selvrapportert informasjon. Denne studien er derimot eksperimentell.

– I stedet for å kartlegge hvordan personer sover, for eksempel med et spørreskjema, tar man her en gruppe og kontrollerer både lysstyrke, søvnmengde og en rekke andre faktorer, samtidig som man ganske detaljert studerer hvordan deltakerne sover, sier han.

Eksperimentet viste at det var en relativt stor effekt etter én natts søvn i lyst rom.

Lys-eksponering før leggetid bør unngås. Forskning viser at det samme gjelder når vi sover.
Lys-eksponering før leggetid bør unngås. Forskning viser at det samme gjelder når vi sover.

Svakheter ved studien

En svakhet med studien er at undersøkelsen nettopp dreier seg om én natts søvn.

– Det som ikke er kartlagt her, er hvordan det arter seg hvis en ofte eller alltid sover med lys i rommet. En kan jo tenke seg at en venner seg til lys-eksponeringen, sier han.

– Hvis det ikke er tilfelle, og kroppens stress-system forblir aktivert over flere lyse netter, er dette viktige funn som bør følges opp.

Videre tar studien også for seg et lite antall unge, friske, normalvektige individer.

– Det kan tenkes at disse ikke er så representative for personer som står i fare for å utvikle diabetes type II, sier han.

Trengs mer forskning

Han mener uansett at det er nyttig å være bevisst på hva slags lys-eksponering man utsetter seg for. Lys-eksponering både før og under søvn er knyttet til dårligere søvnkvalitet.

– Tenker du at det er god nok informasjon om sammenhengen mellom lys og søvn?

– Kunnskapsgrunnlaget er ikke godt nok til å gi bastante råd til alle for hvordan vi for eksempel skal forholde oss til funnene i artikkelen i Norge, hvor store deler av natten er lys om sommeren, sier han.

Kilde:

Phyllis Zee m.fl. Light exposure during sleep impairs cardiometabolic function, PNAS. Mars 2022. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2113290119

Powered by Labrador CMS