Unødvendig syke

Søvnproblemer fordobler forbruket av helsetjenester og medisiner. Tilstanden kunne vært unngått med enkle grep, og det kunne spart samfunnet for store kostnader.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Søvnproblem og helse

 • En av tre nordmenn er plaget av hyppige søvnvansker. En av ti lider av kronisk insomnia, og er dermed den vanligste mentale lidelsen.
   
 • Søvnproblemer er problemer med innsovning, oppvåkning, og tretthet på dagtid. Tilstanden regnes som alvorlig når den forekommer mer en tre ganger i uken i over en måned.
   
 • I tillegg til å benytte fastlegen oftere, går søvnfattige langt hyppigere til fysioterapeut, kiropraktor, og alternative behandling.
   
 • Bruken av antidepressiva er fem ganger så høyt, og inntaket av smertestillende medisiner er fire ganger så høyt blant “søvnløse”. Forbruket av sovemedisiner, alkohol og alternativ medisin er også høyere.
   
 • Det finnes søvnprogram hvor åtte av ti blir behandlet, uten medisiner.

– Selv når en tar høyde for at personer med søvnvansker ofte har andre sykdommer, finner vi at søvnproblemer i seg selv mer enn fordobler forbruket av medisiner og helsetjenester, sier Børge Sivertsen, postdoktor ved Avdeling for klinisk psykologi, UiB.

Sivertsen har nylig studert helseproblematikk knyttet til søvnlidelser. Forskningen er basert på verdens største oppfølgingsstudie, hvor over 60 000 fra Nord-Trøndelag.

Studien viste også at søvnløse har dobbelt så høy risiko for langtids sykefravær og uføretrygd.

Lett å kurere

– Gladnyheten er at søvnproblemer er relativt enkelt å behandle uten medisiner. Som regel er det nok å følge et søvnprogram, forteller Sivertsen.

En tredjedel av den norske befolkningen plages av hyppige søvnvansker.

– Hadde søvnprogrammet vært bedre kjent, kunne en spart personene selv og helsevesenet for store kostnader, mener Sivertsen.

Søvnprogrammet tar i bruk tiltak som blant annet går ut på å legge seg tidlig, og å stå opp tidlig til faste tider. En bør også gå ut av sengen dersom en ikke får sove etter femten minutter.

– Så mange som åtte av ti blir behandlet av programmet, forteller Sivertsen.

– Søvnlidelser bør tas alvorlig

Børge Sivertsen publiserte nylig en artikkel om søvnvansker og helseplager i det anerkjente tidsskriftet Behavioral Sleep medicine. Han er for tiden postdoktor ved Avdeling for klinisk psykologi, UiB.

Et av problemene med søvnvansker er at tilstanden som regel har blitt ansett som et symptom på andre lidelser, og ikke tatt like alvorlig som angst og depresjon.

– Søvnvansker bør nå bli ansett som en egen tilstand, som krever egne tiltak. Ubehandlet søvnlidelse utgjør en stor helserisiko, sier Sivertsen.

Høyt medisinforbruk

En bør ikke gå over lang tid med ubehandlet insomnia. Tilstanden kan ofte forverre seg og en kan pådra seg flere lidelser.

– Lite søvn øker blant annet risikoen for angst og depresjon betraktelig. Flere er overvektige og har diabetes og hjerte- og sykdommer, forteller Sivertsen.

Powered by Labrador CMS