Dårlig søvn er et familieproblem når foreldrene er overvektige. Men er det overvekt som fører til dårligere søvn, eller er det omvendt? (Illustrasjonsfoto: Kletr / Shutterstock / NTB scanpix)

Tyngre foreldre har trøttere barn

Når foreldrene er overvektige, legger barna seg senere og sover mindre.

Slik sov de:

Klare forskjeller mellom barn av normalvektige og overvektige foreldre, men antallet er lite: Henholdsvis 121 og 46 familier.

  • La seg: Normalvektige kl. 19.36, overvektige kl. 19.54.
  • Sto opp: Henholdsvis kl. 06.46 og kl. 07.02.
  • Nattesøvn: 10,6 og 10,5 timer.
  • Total søvn i løpet av et døgn: 12,6 og 12,4 timer.
  • Tid de brukte på å sovne: 10 og 18 minutter.
  • Søvneffektivitet: 94 og 92 prosent.

Hvert sjette barn av normalvektige sov mindre enn ti timer – blant barna av overvektige var det snakk om mer enn hvert fjerde barn.

Hvert femte barn av normalvektige og hvert tredje barn av overvektige sov mindre enn tolv timer i løpet av et døgn.

Overvektige folk sliter ofte med søvnen, og søvnsyke er ofte overvektige. Det er ikke noe nytt at søvn og vekt henger sammen.

Men nå har svenske forskere funnet ut at sammenhengen også rammer barna til overvektige foreldre – helt ned i ettårsalderen.

Senere til sengs

– Barn fra overvektige familier legger seg senere, våkner senere, bruker lengre tid på å sovne og sover dårligere, oppsummerer Lijuan Xiu.

Lijuan Xiu forsker som en del av et langvarig fedmeprosjekt i Stockholm. (Foto: Privat)

Hun arbeider med doktorgraden sin på Karolinska Institutet i Stockholm. I og rundt den svenske hovedstaden har Early Stopp, et prosjekt for å forebygge fedme, vært i gang i seks år. Xiu har brukt tall fra prosjektet for å se på sammenhengen mellom foreldrenes vekt og barnas søvn.

Søvnforkerne anbefaler at ett- til toåringer skal sove 11 til 14 timer. Blant de 167 barna som Lijuan Xiu så på, viste det seg at en større andel av de overvektiges barn sov under ti timer om natten og under tolv timer i døgnet. Akkurat de forskjellene er ikke store nok til at de holder mål som statistikk, men forskerne mener de gir en klar pekepinn om sammenhengen.

Vil gripe inn tidlig

– Sammenhengen mellom lite søvn og usunt kosthold har vært rapportert hos ungdom og voksne, men er ikke like mye forsket på i tidlig barndom, sier Xiu. Hun konstaterer at foreldrene påvirker de mindre barna sterkere, men at forskerne ikke forstår denne sammenhengen så godt ennå.

– Tiltak mot overvekt bør begynne tidlig i barndommen og skje på familienivå, sier hun. Xiu mener det er viktig å finne ut om det er mulig å forebygge barnefedme ved å få barna til å legge om søvnmønsteret.

Høna eller egget?

Men hva kom først – høy vekt eller dårlig søvn? Lijuan Xiu kan ikke svare:

– Vi tror at sammenhengen mellom søvn og fedme henger sammen med flere faktorer. Dessuten tyder forskning på at andre miljøfaktorer som utvikler seg innenfor en familie, slik som stress, spising og aktivitet, har svært stor innflytelse på utviklingen av både søvnvaner og fedme, sier hun til forskning.no.

De svenske forskerne peker på at lite søvn og høy BMI er koblet i en lang rekke studier av både voksne og barn.

Så langt er det ofte fokusert på enten mat eller fysisk aktivitet mot fedme, og ikke søvn, konstaterer Mirjam Ekstedt ved Kungliga Tekniska högskolan. (Foto: KTH)

– Gruppen vår har tidligere funnet dette i barn på seks til ti år, men nå ser vi at det også gjelder ettåringer, sier Xiu og veilederen hennes, Mirjam Ekstedt.

Stress og stoffskifte

Overvektige sover dårligere blant annet på grunn av snorking og pustestopp – søvnapné.

– Det er også kjent at det samme søvnmønsteret – hyppig oppvåkning – henger sammen med høyt stressnivå både hos foreldre og barn. Stress er også en risikofaktor for metabolsk syndrom – stoffskiftesyndrom – og fedme, peker de to svenske forskerne på.

– En annen forklaring kan være at søvn er avgjørende for å reparere hjernen. Manglende reparasjon fører til utmattelse, sier de. Det i sin tur gjør deg mindre motivert for fysisk aktivitet og gjør at du spiser mer.

– Vi har også funnet ut at mye og intensiv fysisk aktivitet på dagtid kan fremme god søvnkvalitet.

Ikke fedmekur – ennå

Likevel er det for tidlig å si at bedre søvnvaner er det som skal til for å hindre barn i å vokse opp til sykelig overvekt.

– Vi kan ikke si ennå at kort søvn fører til overvekt eller at forlenget søvn vil føre til vekttap, sier Lijuan Xiu.

Hun vil heller ikke fastslå at det er overvekt som fører til dårligere søvnvaner i familien:

– Den sammenhengen kan trolig slå begge veier; det vil si at det kan være barn som sover dårlig og så igjen påvirker hvordan foreldrene sover, understreker hun.

Søvnmiljø

– Min første tanke, og den er helt uvitenskapelig, er at sannsynligheten er større for at dette er forårsaket av miljøet. Kanskje disse familiene med overvekt er preget av et litt dårligere søvnmiljø? kommenterer Jøran Hjelmesæth.

Jøran Hjelmesæth lurer på om det kan være så enkelt som at familier der foreldrene er overvektige, er preget av et litt dårligere søvnmiljø. (Foto: Sykehuset i Vestfold)

Han leder senter for sykelig overvekt på Sykehuset i Vestfold og er professor ved Universitetet i Oslo. Sammenhengen mellom overvektige foreldre og barn som sover dårlig er ikke kjent fra annen forskning, så vidt han vet.

Overvektsgener

– Veldig mange pasienter med overvekt får et uregelmessig og dårlig søvnmønster, fastslår Hjelmesæth, som understreker at spesialfeltet hans er overvekt; ikke søvn. Søvnmønsteret skyldes mange og lange pustestopp mens de sover – obstruktiv søvnapné.

Derimot vet ikke forskerne hvorfor barn av overvektige eventuelt sover dårlig. Hjelmesæth stiller spørsmålet om barna selv er overvektige. Det finnes også lite kunnskap om overvekt og arv, annet enn at det er mulig å arve disposisjonen for å bli overvektig.

– I dag kjenner vi over 100 slike «overvektsgenvarianter». De forklarer veldig lite hver for seg. Hvis du har den dårlige varianten av alle disse genene, kan det kanskje forklare inntil ti kilo, sier han.

Referanse: 

Lijuan Xiu, Importance of sleep pattern for developing overweight and obesity in early childhood, a sub‐study of the Early‐STOPP, prosjektbeskrivelse, Karolinska Institutet (pdf)

Powered by Labrador CMS