Søvn har mye å si for hvordan minnene våre blir lagret i hjernen. En ny studie viser at eldre som sliter med søvnproblemer også har flere symptomer som kobles til økt fare for Alzheimers. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Forskere fant sammenheng mellom søvnproblemer og Alzheimers

En ny studie viser at eldre som opplever mye søvnproblemer, har flere symptomer som kan kobles til økt fare for Alzheimers.

– Søvn er veldig interessant som en «markør» for hjernehelse, forteller professor i psykologi og demensforsker Anders Martin Fjell. 

– Veldig mange hjernesykdommer er forbundet med redusert søvnkvalitet, og mange opplever også endrede søvnmønstre etter hvert som de blir eldre.

Fjell har forsket på hvilken betydning søvn spiller for hjernen og våre mentale evner, som for eksempel hukommelsen vår, spesielt i høy alder.

Depresjon og dårlig hukommelse

Anders Martin Fjell er professor ved Universitetet i Oslo. (Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen)

Sammen med kolleger gjennomførte Fjell nylig en studie hvor de fulgte 91 mentalt friske eldre over tre år. Undersøkelsene viste at forsøkspersonene som slet med dårlig søvnkvalitet, også hadde dårligere hukommelse, flere symptomer på depresjon og mer tap av hjernevev over tid.

I tillegg så de at hos deltagerne som allerede hadde større fare for å utvikle Alzheimers, hang den dårlige søvnkvaliteten sammen med mer betennelse i hjernen.

De så også mer av en type protein som kan øke faren for Alzheimers og kognitiv svikt enda mer. 

– Dårlig søvnkvalitet hang sammen med en rekke tegn på dårligere mental funksjon og hjernehelse, sier Fjell.

Ikke alltid et tegn på at noe er galt

– Det var interessant at dette spesielt så ut til å gjelde de med forhøyet risiko for Alzheimers. Men det er viktig å påpeke at mange eldre opplever endringer i søvnmønster uten at dette er tegn på at noe er galt, understreker Fjell.

– Vi har heller ikke fullt ut forstått hva som er årsak og hva som er virkning: Bidrar dårlig søvn til dårligere hjernehelse, eller gir endringer i hjernen seg utslag i forstyrret søvn. Så langt tyder mye på at effektene kan gå begge veier.  

Søvn er viktig for hukommelsen

Forskning har tidligere vist at søvn har spesielt stor betydning for hukommelsen. Søvn blant annet ser også ut til å spille en kritisk rolle for at minner skal feste seg i hjernen.

– Mens forskere tidligere trodde at søvnens rolle begrenset seg til å styrke minner, forstår vi nå at søvnen spiller en mye mer aktiv rolle i hukommelse, med å styrke noen minner, svekke andre, endre på minner, hjelpe oss å bedre forstå og bearbeide informasjon vi lærte dagen før og så videre, sier Fjell.

– Å få en bedre forståelse av hvilken rolle søvn spiller er derfor viktig. Dette er en kritisk variabel for å forstå både normal aldring og degenerative tilstander slik som demens, forklarer Fjell.

Referanse:

Fjell, A.M. m.fl: Neuroinflammation and Tau Interact with Amyloid in Predicting Sleep Problems in Aging Independently of Atrophy. Cerebral Cortex (2017).  https://doi.org/10.1093/cercor/bhx157 (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS