Nølende menn og fornuftige kvinner

Den samboende mannen frykter for livsstilen når bryllupsklokkene ringer, mens hans elskede sukker tungt ved tanken på festarrangementet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Lillehammer - Les mer

Doktorgrad på samliv

Anne Reneflot er sosiolog og tilknyttet Høgskolen i Lillehammer som stipendiat. Hun skal i løpet av 2007 disputere med sin doktorgrad innen tema nye samlivsmønstre og endrede vilkår for forelderskap.

Reneflot ser i sin doktoravhandling bl.a. på hvordan samlivsbrudd får konsekvenser for barnas utdanningsvalg.

Dette er noe av det stipendiat Anne Reneflot ved Høgskolen i Lillehammer har funnet i sine studier av samboere og deres forhold til ekteskap. Funnene er nylig publisert i en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Demographic Research.

Vil ikke presses

Utgangspunktet til Reneflot har vært om samboende kvinner og menn har ulike interesser og motiver for å foretrekke samboerskap fremfor giftermål.

- Menn nøler, forteller Anne Reneflot. Det er noen variasjoner i forhold til om de har barn eller ikke, men i all hovedsak er samboende menn nølende til å inngå ekteskap.

Samboende barnløse menn nøler blant annet fordi de frykter at de som gifte må adoptere en annen livsstil enn samboende, med mer tradisjonelle kjønnsroller hvor mannen er hovedforsørger.

Samboerfedrene oppgir i større grad at de motsetter seg forventninger fra familie og venner om at de bør gifte seg.

En fortalte: “Når jeg ser bryllupsbildene av søsknene mine etter tur komme opp på veggen i stua hjemme hos foreldrene mine, og jeg aner hintet i det åpne rommet mellom bildene - da går det en f? i meg. Skal ikke jeg kunne ha en fullgod familie uten alt dette tantet og fjaset”.

Dyrt med bryllup

- Samboende kvinner er også nølende til ekteskap, sier Anne Reneflot som selv er godt gift etter flere år som samboer.

Kvinner nøler imidlertid av andre grunner. For mange kvinner er det å gifte seg mer enn en formalitet. De vil ha en ordentlig markering, med fest, med gjester og med romantikk. Dette koster imidlertid både penger og krefter. Derfor nøler kvinnene. De orker ikke.

I en hektisk hverdag, og da særlig for småbarnsmødre, blir det til at man skyver på bryllupsplanene. Å planlegge bryllup er et overskuddsprosjekt.

- Vi har også spekulert litt i om samboere med barn i samme grad som barnløse kan forvente at foreldrene trår til med økonomisk støtte om de velger å gifte seg, sier Reneflot.

- Kanskje oppleves samboerpar med barn som så etablerte at foreldrene ikke ser det som naturlig å yte noe økonomisk ved et eventuelt bryllup.

"Samboende kvinner skyver på bryllupsplanene. Det er vanskelig å planlegge i en travel hverdag."

Det kan også se ut som om samboende kvinner også frykter et mer tradisjonelt kjønnsrollemønster ved inngåelse av ekteskap.

Data for undersøkelsen er hentet fra Omnibus 1996 (Statistisk sentralbyrå) i tillegg til at det er gjennomført dybdeintervjuer med flere samboende par med barn.

Liten kunnskap om samboere

I løpet av de siste tretti årene har det skjedd store endringer i familiemønsteret i Norge. Samboerskap har blitt stadig mer utbredt, og rundt halvparten av alle barn i dag fødes utenfor ekteskap, hovedsakelig innenfor samboerskap.

Selv om samboerskap har blitt en vanlig arena for familiedanning, vet vi lite om denne familieformen. Det vi vet, er at samboerskap er mer ustabile enn ekteskap, selv for de med barn.

Samboerpar med barn har faktisk to til tre ganger så stor risiko for samlivsbrudd enn gifte.

Vi vet også at skremmende mange samboende par lever i et reelt papirløst samliv. Alt for få velger å sikre de formelle sidene av samlivet ved å sette opp en samboerkontrakt eller et testamente.

Powered by Labrador CMS