Hodeløse menn

En herre med normal mengde vett møter en vakker kvinne. Hun spør hvor han bor. Men hva skjer? I hennes nærvær klarer han ikke for sitt bare liv å huske sin egen adresse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"(Illustrasjonsfoto:www.colorbox.no"

Det var nettopp et slikt tilfelle av hodemisting som hendte en mannlig psykolog ved Radboud University i Nederland.

Opplevelsen sjokkerte mannen såpass at han bestemte seg for å starte et forskningsprosjekt for å finne ut av hvor vettet hans forsvant i møtet med den vakre kvinnen.

Ved å utsette 40 heterofile mannlige studenter for en samtale med en vakker kvinne like før en rask, tankekrevende ordtest, forsøkte han og kollegene å gjenskape det ulykksalige øyeblikket. 

- Går inn parremodus

Mennene utførte først testen en gang, før de hadde en syv minutter lang samtale med en mann eller kvinne i forskerstaben.

Deretter måtte de gjennom testen igjen. Mennene som hadde småpratet med kvinner fikk lavere score denne gangen, og jo mer tiltrukket de var av kvinnen, jo dårligere gikk det med testen.

- Studien vår viste at mennenes kognitive evne ble dårligere etter interaksjonen med en kvinne.

- I tråd med resonnementet vårt, var tendensen enda kraftigere når mannen oppfattet kvinnen som attraktiv, skriver forskerne i artikkelen, som er publisert i Journal of Experimental and Social Psychology.

Forskerne foreslår videre at en av årsakene til jernteppefenomenet rett og slett er at mennene går inn såkalt reproduktivt fokus. Med andre ord: Mennene begynner å tenke på muligheter for å hoppe i høyet.

"(illustrasjonsfoto:www.colorbox.no"

Er det så enkelt?

Heterofile kvinner som måtte gjennom testen, gjorde det like bra på testen før og etter samtalen – de lot seg ikke affisere av samtalepartnernes ytre eller tiltrekningskraft, i følge studien.

Men betyr dette at menn er enkle vesener, og at denne studien bekrefter den folkelige stereotypien av menn som bare kan ha en tanke i hodet – en tanke som gjerne involverer laken?

Nei, mener Leif Edward Ottesen Kennair, som er leder på Psykologisk Institutt ved NTNU i Trondheim.

- Det er fullstendig mulig at det er kulturelt gitte normer som spiller en viss rolle her. Mannen skal være den som tar initiativ, og det krever kanskje mer mental innsats i situasjonen, men hvorfor også etter situasjonen? 

- Men perspektivet med kulturelt lærte normer forklarer nok ikke alt her. Generelt er kvinnen, på tvers av kulturer, mindre opptatt av å forføre mannen, enn han er av å forføre henne. Og hun er mer kresen enn mannen i forhold til å inngå seksuelle relasjoner, sier Kennair.

Håpefulle menn

Tidligere forskning fra den kvinnelige evolusjonspsykologen Martie Haselton ved University of Los Angeles, antyder at menn har en tendens til å tolke interaksjon med kvinner dit hen at kvinnene viser dem seksuell interesse.

"Evolusjonspsykolog Leif Edward Ottesen Kennair er leder på Psykologis institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). (Foto: NTNU)"

Den samme forskningen antyder at kvinnene sjeldnere antar at mennene er interessert i noe mer enn å småprate ved kaffemaskinen, i følge Kennair.

- Denne skjevheten i situasjonen er kanskje med på å underbygge at kjønnene kan tolke tegn i sosiale relasjoner ulikt, sier han til forskning.no.

Han er imidlertid overrasket over at ikke kvinnene i den nederlandske studien lot seg forstyrre mer av samtaler med andre vakre kvinner.

- På utseende er det nok mer intraseksuell konkurranse blant kvinner. Selv om menn kan drive med slikt også, er det nok mer statuskonkurranse blant dem.

- Derfor vil kvinner ofte være vel så opptatt av andre kvinners utseende som det menn er. Det mest opplagte eksempelet er kvinneblader - fokuset på vakre kvinner er ekstremt, sammenlignet med utseendefokuset på menn i blader som Jakt og fiske, Motor eller Vi menn, sier Kennair til forskning.no

Kilder:

P. Hagan. Men lose their minds speaking to pretty women. Nettutgaven av The Daily Telegraph, 3.september 2009

J. Karremans. Interacting with women can impair men’s cognitive functioning. Journal of Experimental Social Psychology, nr.4 (årgang 45) 2009

Powered by Labrador CMS