Veier til en god alderdom

Gode familieforhold, og særlig ektefelle og barn, gir deg en bedre alderdom. I tillegg er helse, materiell standard og aktiviteter viktige dimensjoner for hvordan eldre opplever alderdommen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere og flere lever lengre, og vil oppleve en lengre alderdom enn tidligere generasjoner. Kari Brøndbo har tatt doktorgraden på hvordan eldre mennesker opplever alderdommen.

Hun har intervjuet 20 eldre, født i Tromsø i 1924, for å belyse eldres opplevelse av egen livssituasjon. Hun har intervjuet eldre som stort sett er friske.

En god alderdom

Hva har betydning for opplevelsen av alderdommen? Hva skal til for at eldre betegner alderdommen som god eller dårlig?

- Det er viktig å få økt kunnskap om eldres opplevelser av alderdommen, fordi de utgjør en økende del av befolkning. Med denne forskningen håper jeg at det blir enklere å rette tiltak til eldre som opplever alderdommen som dårlig eller vanskelig, sier dr.polit Kari Brøndbo.

Det er spesielt fem dimensjoner som har betydning for opplevelsen av alderdommen, viser doktoravhandlingen hennes.

- Gode relasjoner, aktiviteter, helse og materiell standard har stor betydning for om eldre opplever sin alderdom som god. I tillegg er livssyn viktig for noen, men ikke alle, sier Brøndbo.

Ensom med familie

Forholdet til familiemedlemmer spiller en sentral rolle for opplevelsen av alderdommen. Denne kontakten henger ikke bare sammen med gode opplevelser, men også vanskelige.

Blant annet viser avhandlingen at det fins eldre som er svært ensomme på tross av at de har familie, og noen har svært kompliserte forhold til sine barn.

Videre ser det ut til at videreføring av tidligere arbeid i en eller annen form og tidligere fritidsaktiviteter er viktige for hvordan eldre har det. Noen forteller om hektiske dager som er fylt av ulike gjøremål, mens andre beretter om dager uten et meningsfylt innhold.

"Kari Brøndbo. (Foto: Universitetet i Tromsø)"

- I forhold til helse, legger de eldre særlig vekt på betydningen av å holde seg frisk, opprettholde sitt tidligere funksjonsnivå eller at de eventuelt klarer å kompensere for funksjoner som går tapt, sier Brøndbo.

- Sist, men ikke minst, er materiell standard viktig. Særlig handler det om å ha en tilstrekkelig god hverdagsøkonomi, en viss økonomisk handlefrihet og at man slipper fremtidige bekymringer hva økonomi angår. Det er verdt å bemerke at enkelte opplever den materielle standarden som svært lav og at dette særlig gjelder kvinner, forteller Brøndbo.

Forbedre eldres situasjon

Disse forskningsfunnene bør gjøre det enklere å bedre alderdommen for de eldre som har det vanskelig, mener Brøndbo, og foreslår en rette tiltak.

- Enker og enkemenn bør få støtte enten gjennom individuell oppfølging eller gjennom gruppetilbud. Både leger og prester kan fange opp eldre med slike behov. Å videreutvikle eksisterende aktivitetstilbud er også viktig. Mange kvier seg for å oppsøke nye steder. Gjennom årlige besøk hos helsesøster er det mulig å fange opp denne gruppen og formidle kontakt til andre som kan følge dem til å begynne med, sier Brøndbo.

- I tillegg må leger bli flinkere til å spørre om hvordan eldre pasienter har det og koble inn andre deler av helsevesenet. En type tiltak som dekker mange av de viktige behovene hos eldre er trimgrupper. Ikke bare forebygger det sykdom og svekkelse, men det er også en meningsfylt aktivitet som innebærer sosial omgang med andre, foreslår Brøndbo.

Referanse:

Kari Brøndbo: Forskjellige opplevelser av alderdom. En kvalitativ undersøkelse av eldres opplevelse av alderdommen i lys av relasjoner, aktiviteter, livssyn, helse og materiell standard, Universitetet i Tromsø, 2007.

Powered by Labrador CMS