Empatiske leger kan gi mindre smerte

Et lege-pasient-forhold bygd på tillit og empati gir ikke bare økt velvære. Det kan også påvirke hvordan hjernen reagerer på stress og smerte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Issidoros Sarinopoulos. (Foto: G.L. Kohuth)
Issidoros Sarinopoulos. (Foto: G.L. Kohuth)

Et godt forhold til legen kan øke toleransen for smerte, og endre kroppens respons i stress-situasjoner, ifølge nye hjerneskanninger.

Dermed peker forskerne på mulige underliggende mekanismer bak det flere andre studier den senere tid har vist:

Nemlig at leger som er flinke til å kommunisere har mer fornøyde pasienter, med bedre utfall.

- Det er viktig for leger og andre forkjempere for empatiske og tillitsfulle lege-pasient-forhold å vise at det finnes et biologisk grunnlag i dette, sier professor Issidoros Sarinopoulos ved Michigan State University i en pressemelding.

For ensidig fokus

Den amerikanske studien skal være den første som undersøker forholdet lege-pasient fra et nevrobiologisk perspektiv.

Professor og medforfatter Robert Smith mener det hittil har vært et for ensidig fokus på det rent kroppslige ved pasienten.

- Kliniske spørsmål om det fysiske er vikitige og nødvendige. Men med denne studien prøver vi å vise at når du lar en pasient fritt fortelle sin historie, så får du mer fornøyde pasienter som også ender opp friskere, sier Smith.

Liten studie

Studien er liten, og omfatter ni kvinner. Noen av dem pratet med en lege om sine liv, bekymringer og forhold som kunne tenkes å påvirke helsen.

Dette skjedde innenfor rammen av et løst strukturert intervju med åpne spørsmål.

I en annen gruppe var spørsmål fra legen mye mer innsnevret, lukkede og lite personfokusert. I stedet omhandlet de rene kliniske opplysninger om sykehistorie og medisinbruk.

Som forventet hadde kvinnene i det pasient-fokuserte intervjuet større tiltro til sin lege i etterkant.

Mindre smerte

I tillegg til en spørreundersøkelse ble kvinnene plassert i en MRI-skanner, og fikk milde elektiske støt. Samtidig fikk de se bilder av legen som det ble fortalt at ledet seansen.

Forskerne målte aktivitet i anterior insula, den delen av hjernen der vi gjøres oppmerksom på smerte.

Skanningene viste at kvinnene som hadde fått muligheten til å snakke ganske fritt om livet sitt, hadde lavere aktivitet i dette hjerneområdet, når de så et kjent legeansikt, sammenlignet med når bildet av en helt ukjent lege ble vist.

I tillegg rapporterte de også om mindre fysisk smerte i forsøket.

Del av større innsats

- Det trengs mer forskning her, men dette er et bra første steg som gir litt vitenskapelig dokumentasjon bak legers hensikt med å være empatiske overfor paseienten, bli kjent med dem og bygge opp tilliten, sier Smith.

Studien er publisert i tidsskriftet Patient Education and Counseling.

Den er en del av en større forskningsinnsats ved det amerikanske universitetet, der hensikten er å etablere nye standarder for pasientbehandling, og mål på hvor effektive tiltak er.

Referanse:

Issidoros Sarinopoulos, Ashley M. Hesson, Chelsea Gordon, Seungcheol A. Lee, Lu Wang, Francesca Dwamena, Robert C. Smith. Patient-centered interviewing is associated with decreased responses to painful stimuli: An initial fMRI study. Patient Education and Counseling - 23 November 2012 (10.1016/j.pec.2012.10.021)
(sammendrag)

Powered by Labrador CMS