Eldre mennesker som jobber frivillig, har bedre helse enn andre eldre. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Eldre som jobber frivillig trives bedre

Eldre mennesker som jobber frivillig, har bedre både psykisk og fysisk helse enn andre eldre. Mens yngre frivillige ikke er spesielt lykkelige.

Frivillig arbeid kan være bra for den psykiske helsa til eldre, antyder en britisk studie.

I hvert fall er det slik at middelaldrende og eldre mennesker som oppgir at de driver med «ulønnet frivillig arbeid» på fritida, også er mer fornøyde med livet.

Spørreundersøkelsen fulgte 5000 husholdninger i England fra 1996 til 2008.

Til sammen fikk forskerne 66 000 svar om frivillighet fra voksne i alle aldre. Samtidig målte undersøkelsen den psykiske helsen deres gjennom spørsmål om trivsel og symptomer på psykiske lidelser.

Jo oftere frivillig, desto bedre, ser det ut til. De som var frivillige minst en gang i uka, hadde aller best psykisk helse. Men selv de som bare var frivillige en gang iblant, trivdes bedre enn de som aldri var det.

Sosial gevinst

To av ti som svarte på spørreundersøkelen, oppgir at de jobber frivillig. Blant dem mellom 60 og 79 år er andelen litt høyere.

Hvorfor eldre frivillige har det så bra, kan forskerne bare spekulere på. Kanskje den sosiale møteplassen blir ekstra viktig for dem som ikke lenger har en arbeidsplass å gå til.

– Jevnlig frivillig arbeid hjelper med å ivareta sosiale nettverk, særlig for eldre mennesker som ofte blir isolert, sier forsker Faiza Tabassum ved University of Southampton i en pressemelding.

Andre fordeler ved frivillig arbeid er at det kan gi mening i tilværelsen og få folk til å føle seg nyttige, ifølge tidligere forskning.

Studien kan likevel ikke fastslå hva som kom først – om de eldre blir lykkeligere av frivillig arbeid eller om det er de mest fornøyde som verver seg. Dårlig helse kan også gi mindre overskudd til å jobbe frivillig.

Yngre får ikke samme fordeler

Derimot viser den nye studien ingen sammenheng med trivselen hos dem under 40 år.

Forskerne lurer på om det kan skyldes at ulønnet arbeid i denne livsfasen blir sett på som nok en plikt i en travel hverdag med full jobb. Frivilligheten kan føles pålagt for eksempel i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter for barna.

Undersøkelsen er i utgangspunktet representativ for den engelske befolkningen, men forskerne i denne studien måtte kaste hvert tredje svar fordi de var ufullstendig utfylt. Forskerne beregnet at resultatet ikke ville blitt særlig annerledes dersom de som falt fra svarte, men dette kan de selvsagt ikke vite helt sikkert.

Ikke alle typer frivillighet

Mye annen forskning har slått fast at frivillig arbeid gagner helsa til eldre. Men i motsetning til den nye studien, har tidligere studier som oftest ikke fulgt de samme personene over tid.

Forskerne finner fortsatt en sammenheng mellom trivsel og frivillighet etter at de tar hensyn til en rekke faktorer som kan ha betydning, som utdanning, inntekt og medlemskap i en organisasjon.

Men undersøkelsen stiller et ganske vidt spørsmål uten å forklare hva frivillig arbeid er. Den har nok ikke fanget opp alle typer frivillighet, skriver forskerne. Andre undersøkelser som stiller mer spesifikke spørsmål, ender opp med en høyere andel frivillige.

Det er godt mulig at mange som var misfornøyde med livet, likevel drev med mer uformelle frivillige aktiviteter, som å hjelpe naboen. Det er dermed ikke sikkert at sammenhengen mellom det å engasjere seg for andre og psykisk helse er så sterk som den kan virke som.

Bedre fysisk helse

En annen studie tyder på at frivillig arbeid også kan være bra for den fysiske helsa.

Middelaldrende med kroniske helseplager gjør det litt bedre i fysiske tester dersom de jobber frivillig minst 100 timer i året, ifølge en amerikansk studie. De har enda bedre fysisk helse om de har en betalt fulltidsjobb.

Studien fulgte 13 000 mennesker mellom 52 og 62 år fra 1992 til 2012. Forskerne målte blant annet hvor godt deltakerne greide å gå et kvartal, gå opp en trapp og om de klarte å plukke opp en mynt fra bakken.

Forskerne sjekket faktisk om sammenhengen kan skyldes at mange med helseplager ikke jobber. Men selv når de tok høyde for dette, klarte de som jobbet frivillig de fysiske testene litt bedre.

Men sammenhengen mellom frivillig arbeid og fysisk helse er svak, og det kan være mange andre faktorer som spiller inn som forskerne ikke har tatt hensyn til.

 

Referanser:

Faiza Tabassum, John Mohan og Peter Smith: Association of volunteering with mental well-being: a lifecourse analysis of a national population-based longitudinal study in the UK. BMJ Open nr. 6 2016. Doi: 10.1136/bmjopen-2016-011327

Ben Lennox Kail og Dawn C. Carr: Successful Aging in the Context of the Disablement Process: Working and Volunteering as Moderators on the Association Between Chronic Conditions and Subsequent Functional Limitations. Journals of Gerontology: Social Sciences, 12. mai 2016. Doi:10.1093/geronb/gbw060. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS