Aktive brukere av sosiale medier som Facebook, er i mindre grad enn andre villige til å lufte avvikende meninger om politikk og samfunn. (Illustrasjon: Colourbox)
Aktive brukere av sosiale medier som Facebook, er i mindre grad enn andre villige til å lufte avvikende meninger om politikk og samfunn. (Illustrasjon: Colourbox)

Sosiale medier gjør flere tause

Mange har sett for seg at sosiale medier som Facebook skulle åpne for ulike meninger. Forskere finner det motsatte.

Taushetsspiralen

En teori innenfor statsvitenskap og massekommunikasjon om hvordan flertallets mening blir mer dominerende, i takt med at de som har en mindretallsmening oppfatter at de er i mindretall og frykter at de skal bli isolert fra andre.

Mennesker er sosiale dyr. Vi ønsker å bli inkludert og respektert. En måte vi kan sikre dette på er å innordne oss andres meninger, slik vi ellers innordner oss i forhold til sosiale normer.

Teorien om Taushetsspiralen kan ha anvendelse både på mikro- og makronivå i samfunnet.

Sosiale medier som Facebook kan være et sted der mindretallsmeninger blir luftet og flere oppdager nye perspektiver på samfunn og politikk.

Men et amerikansk internett-forskningsprosjekt konkluderer med at det trolig ikke er slik.

Taushetsspiralen er en samfunnsvitenskapelig teori om hvordan folk ikke ønsker å gi til kjenne meninger – overfor venner, kolleger og familie – når de aner at disse meningene ikke deles av andre.

Flere studier på kommunikasjon har bekreftet at taushetsspiralen lever i beste velgående i hverdagen vår.

Undersøkte Snowden-meninger

Edward Snowden avslørte hvordan NSA drev global overvåking av både telefonsamtaler og internettbruk. (Foto: Wikimedia Commons)
Edward Snowden avslørte hvordan NSA drev global overvåking av både telefonsamtaler og internettbruk. (Foto: Wikimedia Commons)

For å undersøke om teorien også kan stemme for sosiale medier som Facebook, tok forskere knyttet til det amerikanske Pew Research Center utgangspunkt i striden mellom Edward Snowden og det amerikanske overvåkingsorganet NSA. 

Snowden-saken delte amerikanerne i to grupper og egnet seg derfor godt til denne studien.

Da studien ble gjort mente 44 prosent av amerikanerne at Snowdens avsløringer av ulovlig overvåking har skadet samfunnet, mens 49 prosent mente at Snowden gjorde rett.

Tause Facebook-brukere

Forskerne intervjuet 1800 personer om bruk av Facebook og vilje til å mene noe om Snowden-saken.

  • De fant at under halvparten av alle som kunne tenke seg å lufte Snowden-synspunkter i en samtale, kunne tenke seg å gjøre det samme på sosiale medier.
  • Men dersom en person antar at et flertall av Facebook-vennene er enige med hans eller hennes syn på Snowden, er det dobbelt så sannsynlig at vedkommende vil delta i en diskusjon om saken på Facebook.
  • Møter en gjennomsnittlig Facebook-bruker (en person som bruker Facebook et par ganger om dagen) venner på restaurant, er det bare halvparten så sannsynlig at vedkommende vil lufte Snowden-synspunkter, sammenlignet med andre som ikke bruker Facebook regelmessig.

Facebook = økt sosial kontroll

Teorien om taushetsspiralen ble første gang lansert av den tyske statsviteren Elisabeth Noelle-Neumann i 1974.  (Foto: Forside på det tyske ukemagasinet Der Spiegel)
Teorien om taushetsspiralen ble første gang lansert av den tyske statsviteren Elisabeth Noelle-Neumann i 1974. (Foto: Forside på det tyske ukemagasinet Der Spiegel)

Forskerne mener disse og andre funn indikerer at sosiale medier som Facebook ikke har fått flere av oss til å bli mer åpne om synspunkter som vi ikke føler at deles av andre. 

Tvert imot frykter forskerne at sosiale medier har gitt økt næring til sosial kontroll og taushetsspiralen.

Forskerne bak undersøkelsen påpeker samtidig at de ut fra dataene sine, ikke sikkert kan slå fast at det er en slik årsakssammenheng.

Kanskje er det for eksempel heller slik at personer som blir aktive Facebook-brukere, allerede i utgangspunktet er mer opptatt av hva andre rundt dem mener og er mer redde enn andre for å lufte egne meninger.

Frykten for isolasjon fra andre

Den vanligste antakelsen om hvorfor taushetsspiralen påvirker oss, har vært at vi ikke vil si hva vi mener av frykt for å bli isolert fra andre mennesker.

Forskerne bak denne undersøkelsen spekulerer på om det også kan være slik at personer som har erfaring med å lufte avvikende meninger på Facebook, har opplevd latterliggjøring og ekskludering. Kanskje bidrar også dette til at personer som er aktive på sosiale medier, i mindre grad enn andre er villige til å gi uttrykk for avvikende meninger.

Referanse:

Keith Hampton et al: ”Social Media and the ‘Spiral of Silence’ ”, Pew Research Internet Project, august 2014 

Powered by Labrador CMS