Forskerne finner ingen sammenheng mellom blodårefunksjon og ulike typer migrene og hodepine. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Migrene skyldes neppe svekkede blodårer

Personer med migrene har økt risiko for hjerneslag og hjerte- og karsykdom. Det skyldes sannsynligvis ikke at blodårefunksjonen utenfor hjernen er svekket.

Endotel er navnet på det innerste cellelaget i blodåreveggen. Disse cellen har direkte kontakt med blodet og er med på å sørge for at blodårene slapper av og kan utvide seg for å øke blodstrømmen når vi gjør fysisk krevende arbeid.

Friske endotelceller hindrer også at skadelige stoffer fester seg til veggen i blodårene, og dårlig endotelfunksjon er en forløper for hjerte- og karsykdom.

Forskere ved NTNU har samlet inn opplysninger om hodepine og endotelfunksjon i armen fra nesten 4000 friske voksne som deltok i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3).

Ingen sammenheng

Forskerne kunne ikke finne noen sammenheng mellom blodårenes evne til å utvide seg og hodepine, verken migrene, spenningshodepine eller andre typer hodepine.

– Funnene tyder på at svekket endotelfunksjon ikke kan forklare koblingen mellom migrene og hjerte- og karsykdom, sier en av forskerne bak studien, professor Knut Hagen.

Ingen innvirkning

Halvpartent av kvinnene og en tredel av mennene rapporterte at de hadde hatt hodepine i løpet av det siste året. Basert på 12 spørsmål om hodepine kategoriserte forskerne disse som enten spenningshodepine, migrene eller uklassifisert hodepine.

Etter justeringer for faktorer som kan henge sammen med både hodepine og endotelfunksjon, kunne ikke forskerne påvise svekket blodårefunksjon målt i armen for noen av hodepinetypene sammenlignet med personer uten hodepine. Resultatene var de samme for både kvinner og menn.

– Mekanismene som knytter migrene til hjerte- og karsykdom er komplekse. Siden målinger av blodsirkulasjon ikke er nyttig for å identifisere migrenepasienter, må videre kartlegging av årsak mellom migrene og hjerte- og karsykdom fokusere mer på forhold inne i hodet, sier Hagen.

Referanse:

Joakim Schjølberg Larsen mfl: Migraine and endothelial function: The HUNT3 Study. Cephalalgia, februar 2016, doi: 10.1177/0333102416631961. Sammendrag

Powered by Labrador CMS