Tallet er det høyeste siden målingene startet for 17 år siden, opplyser Utdanningsdirektoratet. (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)

Rekordmange fullfører videregående

73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011, har fullført og bestått innen fem år. Kunnskapsministeren er imidlertid ikke helt fornøyd ennå.

Tallet er det høyeste siden målingene startet for 17 år siden, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) betegner de nye tallene som gode nyheter.

– Frafall i skolen er en av våre største utfordringer. Jo flere som fullfører videregående skole, jo færre risikerer vi at havner på Nav. Derfor er disse tallene gode nyheter både for den enkelte elev og for Norge, sier han i en epost til NTB.

Andelen elever som fullfører innen fem år har lenge ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent. De siste årene har andelen som fullfører innen fem år, økt noe. For elevene som startet i 2011, var økningen på 0,3 prosentpoeng fra året før.

Færrest i Finnmark

Det er positiv utvikling i alle fylker. Flest fullfører og består i Akershus med 78 prosent. Færrest fullfører i Finnmark, med 63 prosent.

Norges nordligste fylke har imidlertid hatt en svært god utvikling i gjennomføringsandelen de siste årene. Andelen har økt med 14 prosentpoeng siden 2006-kullet.

Utdanningsdirektoratets tall viser også at forskjellene mellom skolene rundt om i landet faller. Forskjellen mellom fylket med høyest gjennomføring og fylket med lavest gjennomføring har sunket fra 27 til 15 prosentpoeng mellom 2006-kullet og 2011-kullet.

Yrkesfaglig

Det er fortsatt forholdsvis store forskjeller mellom elevene som har tatt studieforberedende studieprogram, og de som har tatt yrkesfaglige. 86 prosent av elevene som tok studieforberedende, hadde bestått videregående innen fem år, mens tallet var 59 for de yrkesfaglige studieprogrammene.

Også innenfor denne gruppen spriker det. For de yrkesfaglige programmene markeres ytterpunktene med 45 prosent som fullfører og består blant elevene på restaurant- og matfag, og 81 prosent på medier og kommunikasjon.

Fortsatt et stykke igjen

De siste tre skoleårene har andelen elever som slutter med videregående opplæring i løpet av skoleåret holdt seg relativt stabil på samtlige trinn.

For første år på videregående var andelen 5,1 i 2012/13, og 5,0 i 2015/16, for andreåret var andelen 5,2 og 3,8 i de samme periodene, mens for tredjeåret var tallene 5,2 og 4,6. Kunnskapsministeren mener dette fortsatt er for høyt.

– Det er svært gledelig at den positive trenden fortsetter. Samtidig er det lenge igjen til vi kan si oss fornøyd. Det er fortsatt en del elever som dropper ut, og vi vet fra forskning at disse oftere vil slite med å beholde sin plass i arbeidslivet senere. Derfor må vi sammen sørge for at vi holder trykket oppe slik at enda flere ungdommer fullfører, sier han.

Andelen ungdom i aldersgruppen 16–25 år som er uten eller utenfor videregående opplæring var 15,9 prosent i 2016, ned fra 18 året før. Østfold og Finnmark har flest i denne gruppen, med andeler på henholdsvis 19,5 og 23,1 prosent. Lavest er den i Sogn og Fjordane, med 12,1 prosent.

Mindre fravær

I tillegg til at flere fullfører videregående opplæring viste tall fra Utdanningsdirektoratet nylig at fraværet på videregående skole har sunket med 40 prosent etter innføringen av fraværsgrense i fjor høst.

Fraværsgrensen innebærer at en elev ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i et fag for å få karakter i faget, uten å ha legeerklæring.

Powered by Labrador CMS