65 prosent av ingeniørstudentene klarte å fullføre i løpet av seks år, ifølge SSB sine tall. Her NTNU i Trondheim. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Flere fullfører høyere utdanning

Siden starten på 2000-tallet har det vært en klar økning i andelen studenter som fullfører utdanningen.

I disse dager strømmer igjen titusener av nye studenter til universiteter og høyskoler i Norge.

Nesten to av tre kan gjøre seg håp om å fullføre et studium, viser tall som SSB har hentet inn.

63 prosent fullfører nå

Blant studentene som begynte i 2006 klarte 63 prosent av studentene å fullføre studiet i løpet av åtte år, altså før utløpet av 2014.

Blant studentene som begynte i 2001, var det til sammenligning bare 55 prosent av studentene som klarte å fullføre.

De siste årene har andelen studenter som fullfører en høyere utdanning, økt hvert eneste år.

Kvalitetsreform og mer konkurranse

Elisabeth Hovdhaugen forsker på gjennomstrømningen av studenter ved norske universiteter og høyskoler. Hun ser flere mulige forklaringer på utviklingen.

Både kvalitetsreformen for høyere utdanning i 2003 og økt konkurranse om å få slippe inn på høyere studier, kan ha ført til at langt flere nå fullfører, mener Elisabeth Hovdhaugen, forsker ved Nifu. (Foto: Nifu)

Kvalitetsreformen i høyere utdanning som kunnskapsminister Kristin Clemet sto bak i 2003, kuttet lavere grads-utdanningen ved universitetene med ett år.

Den vanligvis fire år lange cand.mag-utdanningen ble til en treårig bachelor-utdanning.

Dette kan være noe av forklaringen på endringen, mener forskeren ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) i Oslo.

– Endring i studentenes bakgrunn kan også spille inn, sier Hovdhaugen.

– På slutten av 1990-tallet var det overkapasitet ved flere norske universiteter og høyskoler. Senere ble det vanskeligere å slippe inn og konkurransen mellom studentene om å komme inn ble større. Det at et studium blir mer selektivt, kan i neste omgang ha ført til at færre dropper ut.

Mange unge fullfører

Flere interessante opplysninger kommer fram i SSB sin nyeste utdanningsstatistikk:

Blant studentene som var under 25 år da de begynte på en høyere utdanning i 2006, er det hele 73 prosent som har klart å fullføre graden.

Blant studentene som var mellom 25 og 30 år da de innledet forsøket på å ta en grad, er det 55 prosent som har klart å oppnå graden åtte år etter.

Eldre studenter fullfører ikke

Kanskje mest overraskende, er det hvor få godt voksne studenter som fullfører det de begynner på.

Blant de eldste studentene, de som er over 40 år når de begynner på et studium, var det bare 20 prosent av dem som begynte på en bachelor eller master i 2006, som hadde nådd i mål fram til i fjor.

Hele 80 prosent av studentene som var over 40 år da de begynte på et studium, har ikke greid å fullføre. (Foto: Colourbox)

Kvinner fullfører oftere

Når SSB bryter statistikken sin ned på kjønn, finner de at 57 prosent av mennene og 67 prosent av kvinnene som begynte på et studium i 2006 hadde fullført det innen 2014.

To av tre klarer bachelorgraden

Om lag 32 000 studenter begynte på en bachelorutdanning i 2009.

I alt 47 prosent av dem hadde fullført en slik utdanning i løpet av de tre årene den er normert til å ta. Etter fem år hadde 65 prosent fullført.

Flest avbryter bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag, viser statistikken.

To av tre klarer mastergraden

En masterutdanning er normert til å ta to år.

Av de drøyt 11 000 studentene som startet på en masterutdanning i 2010, hadde 68 prosent fullført graden innen 2014, altså etter fire år. 

To av tre fullfører lærerutdanning

Litt flere fullfører lærerutdanningene nå enn for noen år tilbake.

I 2014 hadde 67 prosent av dem som startet på en allmennlærerutdanning seks år tidligere, klart å fullføre studiet. Fullføringsgraden blant menn og kvinner var på henholdsvis 55 prosent og 71 prosent.

Ingeniører, sykepleiere og førskolelærere

Ingeniørstudenter: Her klarte 65 prosent å fullføre i løpet av seks år.

Sykepleiestudenter: Her klarte 8 av 10 kvinner og 6 av 10 menn å fullføre studiet i løpet av fem år.

Førskolelærerutdanning: Her er forskjellen på kjønnene spesielt stor. Mens 74 prosent av kvinnene fullførte i løpet av fem år, klarte bare 58 prosent av mennene det samme.

Referanse:

SSB-statistikk: Gjennomstrømning i høyere utdanning, 2013/2014.

Powered by Labrador CMS